Zorgen over PFAS-verontreiniging

Zorgen over PFAS-verontreiniging
Zorgen over PFAS-verontreiniging

Deskundigen hebben verklaard dat er vooralsnog géén directe reden tot bezorgdheid is over de schadelijke bodemverontreiniging met PFAS rond de voormalige vliegbasis Soesterberg.

Dit volgt op een grootschalig onderzoek dat werd uitgevoerd door (KRO-NCRV) Pointer, waaruit bleek dat Nederland in totaal 1.603 mogelijke PFAS-bronlocaties heeft geïdentificeerd. Deze locaties omvatten gebieden waar verdachte PFAS-activiteiten in het verleden hebben plaatsgevonden, zoals brandweerkazernes en defensieterreinen.

Rondom vliegbasis Soesterberg is het ernstig

In de provincie Utrecht alleen al worden momenteel 120 PFAS-bronnen onderzocht, waarvan er vier als ernstig vervuild zijn bevestigd, met name rond de voormalige vliegbasis Soesterberg. Dit heeft eveneens geleid tot zorgen met betrekking tot de geplande woningbouw in Soesterberg Noord, waar een groot deel van het gebied wordt herontwikkeld. De overheid heeft echter toegezegd de komende schoonmaakoperatie van €23,5 miljoen te financieren, waarbij Defensie wordt aangewezen als de belangrijkste veroorzaker van de PFAS-vervuiling op de voormalige vliegbasis.

PFAS is niet afbreekbaar

PFAS, een afkorting voor per- en polyfluoralkylstoffen, vormen een groep chemische verbindingen die wijdverspreid worden gebruikt in diverse industriële en consumentenproducten vanwege hun water- en vetafstotende eigenschappen. Deze stoffen zijn aanwezig in producten variërend van teflon-pannen tot waterafstotende kleding en blusschuim. Echter, de persistentie van PFAS in het milieu en de mogelijke negatieve effecten op de gezondheid hebben geleid tot toenemende bezorgdheid.

Zorgen over bodemverontreiniging Soesterberg Noord

De vervuiling in Soesterberg Noord kwam aan het licht tijdens een bodemonderzoek in 2018, waarbij werd vastgesteld dat het grondwater en de bodem aanzienlijk vervuild waren met PFAS, met name als gevolg van het gebruik van blusmiddel door de brandweer op de voormalige vliegheide. Onderzoeken hebben aangetoond dat blootstelling aan PFAS de kans op kanker verhoogt en kan leiden tot verhoogde cholesterolgehaltes.

Gezondheidsraad pleit voor het testen van burgers

Naar aanleiding van deze bevindingen heeft de Gezondheidsraad gepleit voor het testen van PFAS bij burgers door de overheid. Elf organisaties, waaronder SchipholWatch en brandweervrijwilligers, hebben volgens (KRO-NCRV) Pointer de Nederlandse Staat aansprakelijk gesteld voor de verontreiniging en de daaruit voortvloeiende gezondheidsschade, waarbij zij van mening zijn dat de overheid haar zorgplicht onvoldoende nakomt.

Met de voortdurende bezorgdheid over de PFAS-vervuiling in Soesterberg Noord en andere gebieden in Nederland, blijft het cruciaal voor de autoriteiten om proactieve maatregelen te nemen om de gezondheid van burgers en het milieu te beschermen. Ook (toekomstige) inwoners van Soesterberg maken zich zorgen over de gezondheid in de toekomst. Kunnen we straks grondwater gebruiken en wat te denken van ons drinkwater?

Luister mee zaterdagmiddag op NPO1

Wil je meer weten over de bodemverontreiniging door PFAS, dan raden we je zeker aan de uitzending van (KRO-NCRV) Pointer over PFAS op zaterdagmiddag 4 mei om 14:00 uur te beluisteren op NPO Radio 1.

Bron:
https://pointer.kro-ncrv.nl/provincies-onderzoeken-1600-potentiele-pfas-locaties

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here