Bodemonderzoek Vliegbasis Soesterberg

Bodemonderzoek Vliegbasis Soesterberg
Bodemonderzoek Vliegbasis Soesterberg

Op de voormalige Vliegbasis Soesterberg zijn recentelijk boringen tot zeventig meter diep uitgevoerd bij twee locaties waar de bodem is verontreinigd.

Dit bodemonderzoek, uitgevoerd in opdracht van de provincie Utrecht, is een belangrijke stap ter voorbereiding op de sanering van de met PFAS verontreinigde bodem. De aanwezigheid van PFAS is het gevolg van het gebruik van blusmiddelen door de brandweer tussen 1983 en 2006 op dit terrein.

Tot zeventig meter diep

Bij de voormalige brandweerkazerne, de oude tankplaats en nabij de landingsbaan ter hoogte van het Nationaal Militair Museum zijn in totaal elf boringen uitgevoerd, variërend van tien tot zeventig meter diep. Tijdens deze boringen is grond opgeboord, waarvan monsters zijn genomen en naar het laboratorium zijn gestuurd voor analyse. Daarnaast zijn peilbuizen geplaatst in de boorgaten, waarmee grondwater wordt opgepompt en vervolgens ook geanalyseerd in het laboratorium.

Doel van de boringen

Het doel van dit bodemonderzoek is om inzicht te krijgen in de verspreiding van de verontreiniging in zowel de grond als het grondwater, en om te begrijpen hoe PFAS zich gedraagt in de bodem. Deze cruciale informatie zal helpen bij het bepalen van de juiste saneringsmaatregelen om de bodem weer schoon te maken. De verwachting is dat het saneringsplan eind 2024 gereed zal zijn.

Ecologisch evenwicht

Bij de uitvoering van deze werkzaamheden wordt zorgvuldig rekening gehouden met de natuurwaarden op Park Vliegbasis Soesterberg. Dit betekent dat de sanering op een zo milieuvriendelijk mogelijke manier zal worden uitgevoerd, met minimale verstoring van het ecologische evenwicht in het gebied.

Op weg naar een veilige leefomgeving

De resultaten van het bodemonderzoek zullen niet alleen van belang zijn voor de voormalige Vliegbasis Soesterberg, maar kunnen ook waardevolle inzichten opleveren voor vergelijkbare locaties elders in Nederland waar sprake is van PFAS-verontreiniging. Het is dan ook een belangrijke stap in de richting van een schonere en veiligere leefomgeving voor ons allemaal.

Bron: Provincie Utrecht

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here