Geen skatevoorziening op Bloemheuvel in Soesterberg

Geen skatevoorziening op Bloemheuvel
Geen skatevoorziening op Bloemheuvel

De jeugd van Soesterberg had lang gehoopt op een eigen skatepark, een plek waar ze vrij konden bewegen, hun vaardigheden konden tonen en elkaar konden ontmoeten. Helaas is er echter onvoldoende draagvlak om deze voorziening te kunnen realiseren.

De droom leek dichterbij te komen toen aan het begin van het jaar de gemeente Soest aankondigde dat de herinrichting van het speelpark op Bloemheuvel op de agenda stond. Eindelijk leek er een lichtpuntje te zijn voor de skategemeenschap van Soesterberg, die jarenlang had gestreden om hun wens op de gemeentelijke agenda te krijgen.

Het blijft een mooie droom

Piet Stevens was een van de meest prominente voorvechters van deze zaak. Jarenlang had hij zich ingezet om een skatevoorziening gerealiseerd te krijgen. Stapels papierwerk en gedetailleerde tekeningen werden verzameld, maar tot nu toe bleven de plannen ongerealiseerd, op de plank liggen.

De gemeente Soest nam het initiatief om met haar inwoners, waaronder jongeren, in gesprek te gaan over de herinrichting van Bloemheuvel en de mogelijkheid van een skatevoorziening. Een huis-aan-huis brief werd verspreid om de buurt te informeren en uit te nodigen om deel te nemen aan dit belangrijke gesprek. Hoewel de dialoog constructief begon, werden al snel bezwaren geuit, met name gericht op mogelijke geluidsoverlast en zwerfafval.

Het was een nobele doelstelling

Het doel van de herinrichting was nobel: het creëren van een uitdagende speel- en ontmoetingsplek voor kinderen, jongeren en volwassenen uit Soesterberg. Hier zouden ze samen kunnen komen om te sporten, skaten, te spelen en te socializen. Dit zou niet alleen bijdragen aan een gezonde levensstijl voor de jeugd, maar ook aan het welzijn van alle inwoners, van jong tot oud.

Er komt géén skatepark op Bloemheuvel

Ondanks deze lovenswaardige doelstellingen heeft de realiteit zich anders ontvouwd. Bezwaren en onvoldoende draagvlak hebben geleid tot het afschieten van het plan voor een skatevoorziening op Bloemheuvel, waardoor de droom van veel jongeren in rook is opgegaan. De teleurstelling onder de jeugd is voelbaar, en velen vragen zich af of er ooit een oplossing zal komen die recht doet aan zowel de behoeften van de jeugd als de zorgen van de omwonenden.

Vooralsnog géén plek voor jongeren

Soesterberg blijft verstoken van een eigen skatepark, een plek waar jongeren kunnen samenkomen, hun vaardigheden kunnen tonen en vriendschappen kunnen smeden. Het blijft tot op heden moeilijk om een locatie te vinden in Soesterberg, waar jongeren ongestoord kunnen chillen en elkaar kunnen ontmoeten. Buiten de Kjoeps aan de rand van Soesterberg is er geen jeugdsoos, disco of ontmoetingsplek waar ze heen kunnen gaan.

Nieuwe locatie jongeren onzeker

De vraag blijft: wat is de volgende stap voor de jeugd van Soesterberg? Blijft de jeugd vechten voor hun recht op een eigen skatepark, of zullen ze andere wegen bewandelen om hun behoeften en verlangens te vervullen? Hoe dan ook, de teleurstelling over het verloren gegane skatepark idee zal nog lang voelbaar blijven in Soesterberg. Omwonenden zijn inmiddels door een gemeentelijke brief op de hoogte gebracht!

4 COMMENTS

  1. Jammer dat een kleine groep mensen dit kan tegenhouden. Er wordt al 30 jaar gezocht naar zo’n voorziening. Jammer jammer jammer🥲

  2. Het park Bloemheuvel schuurt objectief bezien thans tegen zijn grenzen aan voor gebruik. Dit park is een beschermd dorpsgezicht dat o.a. deel uitmaakt van de structuur van de cultuurhistorische van belang zijnde Wegh der Weeghen. Het park is ooit bedongen door oude bewoners van Ons Belang. Dankzij hen kunnen wij genieten van het groen, de spelende kinderen in ALLE leeftijden en andere recreanten. Thans heerst nog de balans tussen gebruik en rust ‘ter herstel’.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here