In de Orde van Oranje Naussau

Foto: Phil Nijhuis -Ministerie van Defensie
Foto: Phil Nijhuis -Ministerie van Defensie

Bij zijn formele vertrek uit de militaire dienst op 22 februari jl. heeft commodore-vlieger Prof. Dr. en Soesterberger Frans Osinga uit handen van Burgemeester Rob Metz een hoge koninklijke onderscheiding ontvangen.

De Soesterberger is benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau met de Zwaarden. Metz noemde de statuur van de afzwaaiende militair ‘Onbetwist en waardevol, niet alleen voor de Defensieorganisatie, maar voor onze hele samenleving.’

Osinga is hoogleraar Krijgswetenschappen aan de Nederlandse Defensie Academie, de NDLA, en bijzonder hoogleraar War Studies aan de Universiteit van Leiden. Ook heeft hij meer dan tachtig publicaties op zijn naam staan. Volgens Metz wordt zijn hoogleraarschap cruciaal beschouwd in de manier waarop de Nederlandse officiersopleiding zich heeft kunnen ontwikkelen tot een modern en hoogwaardig opleidingsinstituut. ‘Dankzij uw inspanningen aan de NLDA en de Universiteit Leiden heeft u Krijgswetenschappen op een hoger plan gebracht, en dit vakgebied, en het belang en nut van defensie, in het publieke domein onder de aandacht gebracht,’ aldus de burgemeester.

NAVO

Foto: Universiteit Leiden
Foto: Universiteit Leiden

Osinga is een aantal jaren actief geweest als gevechtsvlieger bij de Koninklijke Luchtmacht. Binnen de NAVO heeft hij zich op zeer verdienstelijke wijze ingezet voor internationale vrede en veiligheid. Tijdens zijn carrière als vlieger was hij tevens F-16 instructeur.

In 2012 nam hij het initiatief voor de ontwikkeling van de Master Military Strategic Studies. Osinga was medeverantwoordelijk voor de voorbereiding van de accreditatie van die master, die de NLDA vanaf februari 2013 als post-initiële deeltijdmaster aanbiedt. Voor deze prestatie ontving hij een Ereteken van Verdienste in Goud van de minister van Defensie. Onder zijn leiding is de vakgroep uitgebreid met vier leerstoelen.

Analist

Osinga is sinds 2015 lid van de Telderstichting. Voor deze denktank van de VVD rondde hij recent het rapport ‘Digitalisering en liberale kernwaarden’ af, als richtinggevend document voor de VVD als coalitiepartij. Als bestuurslid van de KVBK, de Koninklijke Vereniging ter Beoefening van de Krijgswetenschap, leverde Osinga een bijdrage aan de bevordering van de krijgswetenschapsbeoefening in Nederland. Eerst als vicevoorzitter, maar sinds 2019 ook op de door de KVBK gefinancierde leerstoel als bijzonder hoogleraar War Studies aan de Universiteit van Leiden.

Als analist voor diverse media heeft Osinga een aanzienlijke en breed gerespecteerde reputatie. Zijn kennis over oorlogsvoering en conflicten is sinds een jaar van nog grotere waarde bij de duiding van het conflict in Oekraïne.

“U laat zich daarbij leiden door kennis en objectieve waarnemingen, om zo uw toehoorders, zonder speculatie, van de juiste informatie te voorzien. Hiermee voorziet u in een grote behoefte naar informatie van onze maatschappij in tijden van grote onzekerheid,’ aldus Metz. ‘Uw statuur binnen uw vakgebied is onbetwist en zeer waardevol, niet alleen voor de Defensieorganisatie, maar voor onze hele samenleving.”

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here