Resultaten inwonerspanel tijdelijk wonen en vluchtelingenopvang

Bron: Gemeente Soest
Bron: Gemeente Soest

Inwoners van Soest hebben de afgelopen maand actief deelgenomen aan het inwonerpanel van de gemeente Soest om hun mening te geven over richtlijnen voor tijdelijke woningen en vluchtelingenopvang.

Op verzoek van de gemeenteraad hebben zij meegedacht over deze kwestie, met als doel om het beleid omtrent deze onderwerpen te versterken en te verbeteren.

Luisteren naar de samenleving  

De gemeenteraad zal op donderdag 14 maart een oordeel vormen over het zogenaamde toetsingskader, dat richtlijnen bevat voor tijdelijke woningen en vluchtelingenopvang. Dit kader stelt de gemeente Soest in staat om toekomstige locaties te beoordelen op geschiktheid en om de huisvesting adequaat te regelen.

Om dit toetsingskader goed te kunnen vormgeven, wilde de raad de mening van de samenleving horen. Zij hebben daarom zowel het inwonerpanel als alle inwoners van de gemeente uitgenodigd om hun ideeën te delen. Hierbij is vooral ingezet op het creëren van een samenleving waarin huidige en nieuwe bewoners met verschillende achtergronden goed kunnen samenleven.

Voorkeur kleinschalige opvang

Uit het onderzoek onder het inwonerpanel blijkt dat de panelleden de voorkeur geven aan kleinschalige opvanglocaties, verspreid over de verschillende wijken van Soest. Dit sluit aan bij de wens om een gemengde groep van nieuwe inwoners te huisvesten, bestaande uit gezinnen en jonge, alleenstaande mannen. Daarnaast vinden de panelleden het ook belangrijk dat nieuwe bewoners duidelijk de geldende regels in Nederland meekrijgen en dat zij de mogelijkheid krijgen om te werken. Een zinvolle dagbesteding wordt als essentieel beschouwd voor een succesvolle integratie.

Zinvolle dagbesteding

Veiligheid en leefbaarheid van de wijken zijn andere belangrijke aandachtspunten die naar voren kwamen uit het onderzoek. Deelnemers benadrukken dat criminaliteit moet worden tegengegaan en dat er afspraken moeten worden gemaakt over de omgang met overlast. De uitkomsten van het inwonerpanel komen overeen met die van de bewonersavond die eerder werd georganiseerd. Ook daar werd gepleit voor meerdere kleine locaties en zinvolle dagbesteding voor nieuwe bewoners.

Inwonerspanel, geen perfect afspiegeling van de gemeenschap

Het inwonerpanel van Soest bestaat uit ruim 800 inwoners, waarvan 313 hebben gereageerd op de enquête van de gemeenteraad. Hoewel de groep geen perfecte afspiegeling vormt van de Soester samenleving, bieden de resultaten waardevolle inzichten voor de gemeenteraad. Er reageerden in verhouding meer hoger opgeleiden en mensen van 50 jaar en ouder. Ook waren er in verhouding weinig mensen die aangaven bij de vorige verkiezingen PVV te hebben gestemd. Wel waren er veel mensen die niet wilden zeggen op welke partij ze toen hebben gestemd.

Meer informatie over de uitkomsten van het inwonerpanel en de bewonersavond is te vinden op de website van de gemeente Soest. Daarnaast zijn er factsheets beschikbaar over vluchtelingenopvang en tijdelijke woningen in Soest: Vluchtelingenopvang en tijdelijke woningen (soest.nl).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here