Strijd tegen de windmolens

Strijd tegen de windmolens
Strijd tegen de windmolens

De politieke partijen POS uit de gemeente Soest en Lokaal Belangrijk uit de gemeente Leusden bundelen hun krachten in hun strijd tegen de geplande windmolens langs de A28.

Deze maandagochtend organiseerden beide politieke partijen een gezamenlijke actie op het viaduct van het Zeisterspoor / Kolonel H.L. van Roijenweg over de A28 om hun standpunten kracht bij te zetten en hun bezwaren tegen de windmolens kenbaar te maken. Het viaduct ligt precies tussen de kernen van Soesterberg en Leusden in.

Besluit Gedeputeerde Staten over windmolens

Directe aanleiding voor deze actie is een besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht van 14 februari, waarbij de omgeving van Soesterberg en Leusden prominent in beeld is voor de plaatsing van windturbines. De twee politieke partijen maken zich zorgen over de mogelijke impact van de windmolens op de omgeving. Ze zijn van mening dat de geplande windmolens een negatief effect zullen hebben op het woon- en leefklimaat van de inwoners van Soesterberg en Leusden.

Torenhoge windturbines langs de snelweg A-28

Als de plannen doorgaan komen de windturbines – die tot wel 241 meter hoog kunnen worden – op 400 meter afstand van woningen in Soesterberg en Leusden te staan. Dit tevens met grote gevolgen voor natuurgebieden als de Leusderheide.

Gezamenlijke actie POS en Lokaal Belangrijk

De fracties van POS en Lokaal Belangrijk roepen inwoners op om hun stem te laten horen tegen de geplande windmolens. Met de verkiezingen voor de Provinciale Staten voor de deur, benadrukken POS en Lokaal Belangrijk het belang van het stemmen op partijen die zich hard maken voor bescherming van de directe leefomgeving van inwoners. Verder kondigen de partijen op maandagochtend 13 maart een gezamenlijke actie aan om inwoners te helpen een zogeheten zienswijze in te dienen tegen het provinciale windturbineplan.

Woensdag provinciale verkiezingen

Aankomende woensdag gaan we stemmen voor een nieuw provinciaal bestuur. Wat gaan we doen met het plan Hart van de Heuvelrug, de bedreiging van het Oude Tempelbos, het openbaar vervoer en de aankomende energietransitie met windturbines en zonnevelden?

De fractie van POS vroeg de deelnemende politieke partijen uit de provincie om een vragenlijst te beantwoorden over genoemde dossiers. Een enkele partij in onze provincie liet het helaas afweten, maar de fractie van POS wist de ontvangen antwoorden duidelijk uiteen te zetten in een mooi overzicht of zogenaamd POS kieswijzer.

Handige tool voor de verkiezingen

Wellicht een handige tool om de voor- en tegen naast elkaar te houden en woensdag te kiezen op een politieke partij die de dossiers in Soesterberg naar tevredenheid zal gaan behartigen. Ga naar de kieswijzer!

2 COMMENTS

  1. Zembla heeft een documentaire gemaakt over windmolengeluid en de overlast die het oplevert. Het is duidelijk dat toenmalig minister Cramer de normen vooral heeft vastgesteld om zoveel windmolens mogelijk te maken, en niet om omwonenden te beschermen tegen onleefbare overlast. Op basis van de ervaringen sindsdien lijkt het erop dat heel Soesterberg straks wakker ligt van de bromtonen. Zelfs toentertijd werd er binnen het ministerie al gewaarschuwd voor problemen, maar de windmolens moesten er koste wat kost komen.

    Gemeente Soest, kijk eens realistisch hoe de inwoners van jullie gemeente fatsoenlijk kunnen wonen. Anders zitten we straks met gasproblematiek 2.0. Daar heeft niemand wat aan, en brengt het succes van de energietransitie in gevaar. Als over 15 jaar de helft van de windmolens stilgezet moeten worden gaan we de doelen nooit halen.

    https://www.bnnvara.nl/zembla/artikelen/geluidsoverlast-door-windmolens-dit-is-wat-zembla-erover-ontdekte

  2. De (r)overheid kan het geen ene moer schelen of zijn burgers in de teringherrie zitten.
    De (r)overheid wil alleen maar je (belasting)geld. Windturbines leveren maar tussen de 4 en 6 % energie.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here