Defensie doorslaggevend voor groei

Bron: Gemeente Soest - Du Moulin Kazerne
Bron: Gemeente Soest - Du Moulin Kazerne

Het bedrijventerrein aan de Richelleweg in Soesterberg is overvol en bedrijven op Soesterberg Noord, die volgens de ambitieuze plannen “Hart van de Heuvelrug” plaats moeten maken voor nieuwbouw, kunnen voorlopig geen kant op.

De plannen voor uitplaatsing van bedrijven op Noord en daarmee gepaard gaande opstart van nieuwbouw zit vooralsnog muurvast. Wethouder Karin Scholten van de gemeente Soest is haastig op zoek naar nieuwe gronden om deze bedrijven te kunnen uitplaatsen, om zodoende een snelle start te kunnen maken met de geplande woningbouw op Noord. Alle ogen zijn inmiddels gericht op de omliggende terreinen van Defensie, maar dat kan volgens de planmakers nog wel even duren.

Defensie heeft grootse plannen

Defensie heeft in een Kamerbrief laten weten dat er op termijn mogelijk gronden vrij zullen komen in de regio Soesterberg. Op basis van onlangs gehouden ambtelijke verkenningen is er vanuit Defensie een bestuurlijk voornemen om op korte termijn verschillende kazernes in de omgeving van Soesterberg te herschikken tot één kazernecomplex. Er wordt gekeken naar de Du Moulinkazerne, de Soldaat Ketting Olivierkazerne, het Logistiek Centrum Soesterberg en de sergeant majoor Scheickkazerne, die deels in de gemeente Soest en gemeente Amersfoort liggen.

Afstoten van gronden

“Met het doelmatiger indelen van de locaties in de regio Soesterberg kunnen gronden worden afgestoten die interessant zijn voor andere maatschappelijke functies; zo kunnen naar misschien delen van de terreinen van bijvoorbeeld de Soldaat Ketting Olivierkazerne en de DuMoulinkazerne worden herbestemd”, aldus woordvoerder Suzanne Hermans van Defensie.

Soesterberg als logistieke locatie

Soesterberg zal als centraal gelegen logistieke hub een belangrijke rol kunnen gaan vervullen bij de ondersteuning van eenheden door het hele land en zal daarnaast een geschikte concentratielocatie voor crisisbeheersingscapaciteiten kunnen worden. Door verschillende logistieke eenheden en voorraden van de Koninklijke Landmacht, de Defensie Materieel Organisatie en het Defensie Ondersteuningscommando te bundelen in moderne en toekomstbestendige magazijnen, verkleint Defensie haar logistieke footprint en wordt de bedrijfsvoering doelmatiger en duurzamer. Daarnaast zullen de verschillende onderdelen van de krijgsmacht in de nieuwe situatie ook sneller voorzien kunnen worden van diverse goederen, bijvoorbeeld in het geval van crisissituaties.

Modernisering huisvesting

Voor Soesterberg worden de mogelijkheden momenteel onderzocht voor een concentratie van eenheden op logistiek en operationeel gebied. De eenheden en voorraden die Defensie in de regio Soesterberg wil concentreren, zijn nu gehuisvest in sterk verouderd vastgoed en versnipperd over verschillende locaties in Nederland.

Marechaussee kazerne voorlopig uitgesloten

Foto: Johan Pel - Moderne kazerne in het hart
Foto: Johan Pel – Marechausseekazerne

Wanneer we vragen naar de plannen over de Marechausseekazerne, die in stapels lokale dossiers al veelvuldig voorbij zijn gekomen als alternatieve locatie voor een culturele voorziening in Soesterberg, dan kunnen we melden dat deze historische locatie voorlopig niet beschikbaar zal komen voor andere partijen.

“Het vastgoed is nog steeds in handen van en in gebruik door Defensie en vooralsnog ziet het ministerie van Defensie geen aanleiding om het object op korte termijn af te stoten richting het Rijksvastgoedbedrijf”, aldus woordvoerder Defensie Suzanne Hermans in een reactie op onze vraag over de speculaties rondom de Marechaussee kazerne.

Uit ervaring weten we dat zo’n proces, om vastgoed af te stoten vanuit departementen, maanden of zelfs jaren kan gaan duren. Een goed voorbeeld is het Officierscasino aan de Kampweg in Soesterberg. Met deze verhelderende informatie lijkt een einde te komen aan alle speculaties in het dorp om op termijn een culturele voorziening te huisvesten in de Marechaussee kazerne aan de Montgomeryweg in Soesterberg.

Gesprekken zijn reeds opgestart

In samenspraak met de gemeenten Soest, Amersfoort, Zeist en Leusden, de provincie Utrecht en het waterschap, zijn de gesprekken inmiddels gestart over de gezamenlijke opgave, mogelijkheden en meekoppelkansen bij de herschikking van de verschillende terreinen. Daarnaast worden bij de uitwerking eveneens de toekomstige ontwikkelingen van het Camp New Amsterdam en het Walaardt Sacré Kamp meegenomen.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here