College Soest tevreden over 2022

College Soest tevreden over 2022
College Soest tevreden over 2022

Het college van Burgemeester en Wethouders van Soest heeft de financiële jaarstukken over 2022 aangeboden aan de gemeenteraad.

In de jaarstukken staat wat de gemeente Soest allemaal heeft gedaan en wat het allemaal heeft gekost in 2022. Naast alle gewone gemeentelijke taken, was de gemeente ook druk met de laatste coronamaatregelen, de voorbereiding van een tijdelijk AZC op Kamp van Zeist, opvang van vluchtelingen uit Oekraïne en de gevolgen van de energie- en inflatiecrisis. Ondanks al deze extra taken hield de gemeente Soest toch € 10,2 miljoen over en dat is mooi nieuws.

In 2023 negen miljoen extra budget

Van die € 10,2 miljoen is uiteindelijk € 1,2 miljoen nodig voor taken die de gemeente in 2022 niet kon uitvoeren. Dat gebeurt alsnog in 2023. Het college vraagt de gemeenteraad om het overgebleven budget door te schuiven naar dit jaar. Dan blijft er een voordelig saldo over van € 9 miljoen dat gebruikt kan worden in onze gemeente over 2023.

Het grootste deel van het overgebleven budget komt uit Den Haag. De Rijksoverheid heeft gemeenten gedurende vorig jaar geld gegeven voor extra taken zoals opvang van Oekraïense vluchtelingen en de gevolgen van de energiecrisis waarvoor de werkzaamheden ook dit jaar nog doorlopen. Dat maakt uiteindelijk dat de gemeente Soest er op dit moment financieel gezond voor staat en dat is goed nieuws voor alle inwoners uit de gemeente.

Er is meer spaargeld

De gemeente had een ‘spaarpot’ (algemene reserve) van € 14 miljoen. Die stijgt nu naar € 23 miljoen. Dat biedt mogelijkheden om te investeren in de samenleving van Soest en Soesterberg. Maar volgens de gemeente Soest is het wel belangrijk om voorzichtig met het spaargeld om te gaan. “Het is nog niet duidelijk of Nederlandse gemeenten na 2026 nog genoeg geld krijgen van de rijksoverheid om alle taken uit te voeren” aldus de gemeente Soest. Ook verwacht de gemeente Soest zowel in het fysiek domein als sociaal domein nog forse uitgaven om de kwaliteit in de dienstverlening aan alle inwoners en ondernemers te kunnen waarborgen. Mogelijk dat een groot deel van het spaargeld daarvoor wordt vrijgemaakt.  

Coronasteunmaatregelen in eindfase

Dankzij de vele steunmaatregelen hebben de meeste inwoners, bedrijven, verenigingen en instellingen de coronacrisis relatief goed doorstaan. Ook in de gemeente Soest is veel lokale steun geboden. Bijvoorbeeld met het herstelplan voor de cultuursector, kwijtschelding van huren voor de sport en ruimere winkelopeningstijden en mogelijkheden voor horecaterrassen. Inmiddels worden de laatste Coronamaatregelen afgebouwd en is steun niet meer noodzakelijk.

Vluchtelingenwerk krijgt grote waardering

Door de toename van vluchtelingen werd in 2022 gestart met de voorbereiding van een tijdelijk AZC op Kamp van Zeist. Omdat deze tijdelijke opvang zo dicht bij Soesterberg ligt, werkten gemeenten Zeist en Soest samen met het COA aan de voorbereiding. Zeer binnenkort opent het COA op Kamp van Zeist een grotere opvang voor vluchtelingen.

Buiten deze enorme toestroom zagen we in het vroege voorjaar van 2022 ook een stroom vluchtelingen uit Oekraïne naar Nederland komen. Die verbleven zowel bij gastgezinnen als op gemeentelijke opvanglocaties. Naast het bieden van onderdak, is er ook veel werk verzet door vrijwilligers, professionals en de gemeente om de vluchtelingen te helpen met bijvoorbeeld leefgeld, werk, onderwijs, gezondheid en sociale activiteiten.

Het college heeft grote waardering voor de inzet van al die mensen die zich ingezet hebben om Oekraïners een tijdelijke thuis te bieden.

Ook veel steun tijdens energiecrisis

De oorlog in Oekraïne bracht ook een energiecrisis en verdere stijging van de inflatie. Net als bij corona kwam het Rijk ook hier met maatregelen om de samenleving te ondersteunen. Zoals energietoeslag voor minima die door gemeenten uitgevoerd moest worden. Daarnaast heeft de gemeente Soest ook maatregelen genomen om negatieve effecten van de energie- en inflatiecrisis te beperken. Bijvoorbeeld ondersteuning bij verduurzaming en energiebesparing.

College klinkt tevreden over 2022

Met het jaarverslag kijken we in vogelvlucht terug op het jaar 2022. De gepresenteerde financiële positie van Soest biedt volgens het college een solide basis voor de komende jaren. Het college kijkt ernaar uit om samen met de raad en de inwoners verder te bouwen aan een mooi Soest en Soesterberg.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here