Meer groen en minder woningen Oude Tempel Soesterberg

Meer groen en minder woningen Oude Tempel Soesterberg
Meer groen en minder woningen Oude Tempel Soesterberg

Aan de plannen voor een nieuw, natuurinclusief woongebied in het bos achter landgoed Oude Tempel in Soesterberg wordt al een tijd gewerkt en dat levert nieuwe ideeën op.

De afgelopen maanden is nieuwe kennis opgedaan over natuurontwikkeling. Op basis van reacties uit de omgeving en gesprekken met deskundigen op het gebied van dassen, ecologie en bomen zijn nieuwe ideeën ontstaan.

Meer groen, minder woningen en de das blijft zitten

Heel kort gezegd komt dat neer op een plan met meer groen en minder woningen. Meer groen wil zeggen dat een groter deel van het plan hoogwaardige natuur wordt. Daarin krijgen de dassen een belangrijke plek. De dassen worden dus niet verplaatst. Waardevol groen krijgt meer aandacht in de plannen. Het totaal aantal woningen neemt af van 265 naar ongeveer 220 woningen, maar het aantal huurwoningen in het plan neemt toe.

Eerst ontwikkeling natuur, daarna huurwoningen en vrije kavels

Het nieuwe plan bestaat uit vier fases. De eerste fase is de aanleg van het natuurgebied. Fase 1 voert de gemeente zelfstandig uit. In fase 2 worden huurwoningen en vrije kavels gerealiseerd. Woningcorporatie Portaal bouwt de huurwoningen in deze fase. Er komen sociale huurwoningen en middenhuur woningen. Voor de fasen 3 en 4, die later in de tijd worden gerealiseerd, zoekt de gemeente een nieuwe marktpartij als samenwerkingspartner. Van de huidige marktpartij wordt afscheid genomen.

Samenleven in én met de natuur

Wethouder Osman Suna: “Nieuwe woningen zijn hard nodig in de provincie Utrecht, ook in Soesterberg. De druk op de woningmarkt is hoog. Maar er is ook behoefte aan een omgeving met natuur waar mensen kunnen ontspannen. Naar aanleiding van de reacties uit de omgeving en gesprekken met deskundigen op het gebied van dassen, ecologie en bomen is de aanpak aangepast. Dit project wordt een plek waar mensen actief en gezond samenleven in én met de natuur, met ruimte voor de das.”

Samen met omwonenden en toekomstige bewoners werken aan groengebied

Wethouder Osman Suna: “Waar meestal begonnen wordt met woningbouw, starten we hier met het inrichten van het centrale groengebied. Dat sluit goed aan bij het programma Hart van de Heuvelrug waar deze locatie deel van uitmaakt. Binnen het totale programma is ook veel groen gerealiseerd, vooruitlopend op (woning)bouwontwikkelingen. De gemeente gaat eerst samen met omwonenden en de toekomstige bewoners werken aan een groengebied in het plan. Mensen kunnen meedenken en inbreng geven op concept-plan voor de invulling van het groengebied. Bijvoorbeeld over de inrichting van natuur en landschap, de aansluiting van het plan op de omgeving, het beheer van het groengebied en het plan voor een ontmoetingspunt. Zij krijgen hiervoor binnenkort een uitnodiging. Half mei vindt de eerste bijeenkomst plaats.”

Meer informatie over hoe mensen kunnen meedenken over de plannen staat op participatieparkwonen.nl.

Ruimte voor woningbouw zonder grote gevolgen voor de natuur

Door te investeren in de natuurontwikkeling kunnen de dassenburchten blijven en blijft er ruimte voor de rode eekhoorn, vleermuizen en de hazelworm. De afname van het bosgebied wordt goedgemaakt door de ecologische kwaliteit te vergroten in het natuurgebied en door de verbinding te maken met Park Vliegbasis Soesterberg. Daarmee wordt aangesloten op de natuurontwikkeling in het programma Hart van de Heuvelrug. Dat is beter voor de natuur en er ontstaat ruimte voor een mooie woonomgeving.

Investeringen in de natuur worden betaald uit opbrengst van de bouwontwikkelingen
Het nieuwe woongebied maakt deel uit van het programma Hart van de Heuvelrug. Hierin worden in totaal 1700 woningen gebouwd op acht locaties. Ongeveer de helft van de woningen is opgeleverd. Er is 700 hectare aan natuur bijgekomen met natuurprojecten waaronder Landgoed de Paltz, het Kodakterrein en Park Vliegbasis Soesterberg. Met de opbrengst van de bouwontwikkelingen worden investeringen in de natuur betaald. Op plekken waar de natuur dit het hardst nodig heeft, worden gebieden teruggegeven aan de natuur. Dit verbetert de overlevingskansen voor planten en dieren.

19 COMMENTS

 1. Hoe lul je een banaan recht…
  Er verdwijnt gewoon veel natuur en iets wat in feite al natuur is krijgt alsnog een sticjrtyje natuur. Voor wat betreft de Oude Tempel. Alsof het bouwen van 220 woningen geen impact heeft op dat stuk groen én de aanwezige dassen. Hypocrisie ten top..

 2. Hoe lul je een banaan recht…
  Er verdwijnt gewoon veel natuur en iets wat in feite al natuur is krijgt alsnog een stickertje natuur. Voor wat betreft de Oude Tempel. Alsof het bouwen van 220 woningen geen impact heeft op dat stuk groen én de aanwezige dassen. Hypocrisie ten top..

 3. Het is niet mogelijk om een hoogwaardige bos te verplaatsen.
  Waarom in godsnaam zou je een hele bos willen slopen om geld te krijgen om een bos te maken bij de vliegbasis.
  Wat heeft de dassen, eekhoorns, vleermuizen en vogels aan 45 woningen minder? Hun eten, rust en ruimte om te bewegen verdwenen. Je kan niet een ecocide mooi praten.

 4. Bulldozer voor financiële gewin and belasteren de burger met het verhaal dat er ‘meer groen’ zal zijn!! Kwalijk!

 5. Die woningen zullen er komen. Natuur of niet. De natuur wordt compleet ontwricht door die bouwwerkzaamheden. Schandalig

 6. Een mooi plan ! Voor een stuk groen dat in feiten een verwilderde privé achtertuin is . Laten we dit laatste vooral niet vergeten ! Daarnaast wordt de woonwijk achter de sauna verbonden met het dorp , jammer dat je op dit soort platforms alleen de tegenstanders hoort.

 7. Schandalig dat het vanaf 1973 hele bossen worden gekapt….eerst voor die A28, wat krijgt je voor terug? Juist….véél lawaai die je niet tegen kan houden met wallen en dubbele ramen. Dan blijven we maar doorbouwen op élk vrije postzegelplekje die je in Soesterberg kan vinden. Banningstraat …wég met de natuur en tuurlijk vol gebouwd met huizen. Batenburgweg waar de industrie is verplaatst staat daar braak…en leeg staande panden, evenzo op Amersfoortseweg, Ga dáár bouwen en Laat Het Bos met RUST !! Het is ONSBos van de Soesterbergers die al ruim 50 jaar hier wonen !

 8. De dassen kunnen blijven……..nou, die verdwijnen vanzelf wel.
  Allemaal spelletjes, lijkt Den Haag wel.

  • Bijzonder dat het zo gebracht wordt alsof de natuur nu winst geboekt heeft terwijl oorspronkelijke plan repte over MAXIMAAL 220 woningen lijkt het nu of er zgn. Minder huizen komen en meer groen, maar er is op 16 ha geen plek voor 220 huizen, 440 parkeerplaatsen én een dassenburcht. Zoals iedere kleuter weet, houden wilde dieren van rust.

  • Jos woont al 57 jaar in Soesterberg , en kroop vroeger niet door een gat in een hek om in die achtertuin te spelen

 9. Wat is dit misselijk… zogenaamd meer oog voor de natuur. Laat het bos een bos blijven! Dit noem je een smerig verkooppraatje bah bah

 10. Het klinkt als een uitgebreid en goed doordacht plan! Het is geweldig om te zien dat er zoveel aandacht wordt besteed aan het behoud en de ontwikkeling van natuur, terwijl er ook ruimte wordt gemaakt voor woningbouw om aan de behoeften van de gemeenschap te voldoen.
  Als je nagaat wat er aan nieuwe natuur is aangelegd stelt dit stukje bos weinig voor. Hoor enkel mensen klagen die al fijn wonen. Je kan je ogen niet sluiten voor het woning tekort. Doorgaan met de plannen van Hart vd Heuvelrug. In het programma wordt al zoveel aandacht en ontwikkeld ten behoeve van de natuur en sluit het mooi aan bij de wijk nabij de sauna. Daar hoorde je niemand piepen dat er ook natuur moest wijken.

 11. En die woningen voor Oekraïners kunnen dan wel op de Insingerstraat komen. Mens en das kunnen dus toch naast elkaar leven!.

 12. Sauna, klopt John en dát sluit prachtig aan in de natuur….het is daar rustig en géén herrie ten gunste van de natuur !! Ben je trouwens al daar geweest ?? Moet je vooral doen en luistert dan goed naar de natuur! Géén gillende peuters en blêrrende baby’s in het Bos dat van RUST houdt en fijn om erin te wandelen!! Dat stukje eeuw oude Bos willen wij houden, kan je dat begrijpen ??!! Woning te kort voor wie John? Voor alleen asielzoekers,vluchtingen en allochtonen enz.enz. Maar ónze kinderen en jeugd kunnen er alleen naar fluiten, toch ?

  • Ja het wijk bij de sauna zijn de huizen inderdaad opgekocht door asielzoekers en allochtonen Meggy 🙂

 13. Ah een nieuw artikel over Oude Tempel en een hoop woeste reacties. Je verwacht het niet… 😂. Voor iedereens gezondheid zou er wat minder gecommuniceerd moeten worden

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here