Veiligheidsplan met vier thema’s vastgesteld

Veiligheidsplan met vier thema's vastgesteld
Veiligheidsplan met vier thema's vastgesteld

De gemeenten Baarn, Eemnes, Soest, Bunschoten en De Bilt hebben de handen ineengeslagen om de veiligheid in de regio te waarborgen.

Het Integraal Veiligheidsplan 2023-2026 (IVP) is vastgesteld en bevat ambitieuze doelstellingen om samen met partners zoals de Politie en het Openbaar Ministerie de veiligheid te bevorderen. Door grensoverschrijdende samenwerking willen de gemeenten een effectieve vuist maken tegen criminaliteit, waarbij vier specifieke thema’s extra aandacht krijgen: ondermijning, digitale veiligheid, zorg en veiligheid, en jeugdoverlast en -criminaliteit.

Ondermijning

Criminelen die legale bedrijven en diensten gebruiken voor illegale activiteiten vormen een bedreiging voor de samenleving. De focus ligt voornamelijk op drugshandel en -productie, waarbij geweld en normalisatie van drugsgebruik grote maatschappelijke gevolgen hebben. Een krachtige aanpak van ondermijning is essentieel, waarbij de overheid samen met partners integrale acties onderneemt om deze vorm van criminaliteit tegen te gaan.

Digitale Veiligheid

Met de toenemende integratie van digitale technologieën in ons dagelijks leven stijgt ook het risico op digitale criminaliteit. Criminelen maken gebruik van online kwetsbaarheden, wat leidt tot een groeiende trend in digitale criminaliteit en verstoring van de openbare orde. Het vergroten van bewustzijn en weerbaarheid tegen digitale criminaliteit is van cruciaal belang, waarbij de aanpak ervan net zo normaal moet worden als die van traditionele criminaliteit.

Zorg en Veiligheid

Mensen die grip verliezen op hun leven, om welke reden dan ook, verdienen de juiste ondersteuning. Dit kan variëren van psychische kwetsbaarheid tot huiselijk geweld en radicalisering. Samenwerking tussen veiligheids-, sociaal- en zorgdomein is noodzakelijk om overlast en onveilige situaties te voorkomen en ervoor te zorgen dat deze kwetsbare groep in hun vertrouwde omgeving kan blijven wonen.

Jeugdoverlast en -criminaliteit

Jongeren vormen de toekomst, maar ook een specifieke focus voor preventie. Hangjongeren en jeugdcriminaliteit zijn uitdagingen waarbij tijdige en effectieve interventies cruciaal zijn. Het voorkomen van crimineel gedrag onder jongeren vereist een holistische aanpak, waarbij zowel problemen thuis als op school worden aangepakt om afglijden naar criminaliteit te voorkomen.

Hoewel deze genoemde vier thema’s prioriteit hebben, betekent dit niet dat andere veiligheidskwesties worden verwaarloosd. Het Integraal Veiligheidsplan benadrukt het belang van kennisontwikkeling, samenwerking en preventie in alle aspecten van veiligheidsbeleid. Door gezamenlijk op te treden en samen te werken met burgers, streeft de regio BES naar een veilige en leefbare omgeving voor iedereen.

Burgemeester Rob Metz van Soest

“Criminaliteit houdt zich niet aan gemeentegrenzen. Goed dat wij daarom samenwerken. Met elkaar kunnen wij met meer kennis en menskracht een beter vuist maken. Veiligheid is echter niet alleen het werk van de gemeente, politie en openbaar ministerie. In alle gevallen zullen we samen met onze inwoners moeten optrekken. De norm moet zijn en blijven dat we iedere vorm van criminaliteit afwijzen.”

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here