Roep om bredere peiling Dorpshuis

Foto: Johan Pel - De plint op het Den Berghplein
Foto: Johan Pel - De plint op het Den Berghplein

Het draagvlak voor de juiste locatie bepaling ten behoeve van een nieuw dorpshuis moet volgens de Soesterbergse partij POS en Burgerbelangen Soest/Soesterberg veel breder getrokken worden.   

Het veelbesproken dorpshuis of cultuurhuis, inwoners van Soesterberg wachten al jaren op een goed einde. Een nieuwe cultuurvoorziening waar alle activiteiten tegen schappelijke huurprijzen terecht kunnen en waar je na afloop kan napraten onder het genot van een kop koffie of een drankje. Een gemeenschappelijke locatie voor (dorps)feesten, jeugddisco, klaverjassen, trommel- en jamsessies, Sinterklaas- of Kerstviering, een gezellig cultuurhuis waar je met veel feestvreugde huiswaarts kan keren zonder (geluids-)overlast te bezorgen aan omwonenden.

Hoe was het ook alweer

Het voormalige dorpshuis De Burgstede aan het Dorpsplein ging in 2008 tegen de vlakte, vele tonnen gemeenschapsgeld werd uitgegeven, het onaangename leed is bij sommige (oud)inwoners nog steeds voelbaar. Het dorpshuis, dat eigendom was van stichting De Burgstede, werd voor ruim achthonderdduizend gulden uiteindelijk onteigend door de gemeente Soest. De sloopkogel ging met veel geweld en op hoge snelheid door het pand en in korte tijd ontstond een braakliggend terrein in het centrum van Soesterberg. Na heel veel jaren leegstand en dienstdoende als groot hondentoilet werden in 2021 uiteindelijk de beloofde huur- en koopappartementen opgeleverd, maar een nieuwe investering voor een culturele voorziening in Soesterberg bleef uit en dat maakt veel inwoners tot op heden erg boos.

Culturele activiteiten zweven door het dorp

Veel culturele activiteiten hielden na de sloop van het Dorpshuis op met bestaan en andere verenigingen en clubjes werden heen- en weer gehuisvest van Rademakerstraat, Dorpshuis De Linde of naar een andere tijdelijke gemeenschappelijke ruimte van het SWOS aan het Dorpsplein. De huidige Bibliotheek kunnen we eigenlijk als enige organisatie bestempelen als honkvast bij De Linde, maar de overgrote meerderheid aan culturele activiteiten zweven tot op heden nog steeds door het dorp of zijn zoekende, zoals onlangs ook de Legomiddagen die naar de Vredekerk waren uitgeweken.

Onderzoek naar locatie Dorpshuis in volle gang

Wethouder Liesa van Aalst
Wethouder Liesa van Aalst

Inmiddels maken stichting Samen Soesterberg en stichting Dorpshuis De Linde samen met de Soester partners Idea, Balans en SWOS zich hard voor de voorkeurslocatie onder het appartementencomplex Den Bergh, de zogenaamde plint. Volgens wethouder Liesa van Aalst is er nog geen enkele beslissing gevallen en zijn er nog steeds meerdere locaties in onderzoek en mogelijk. “Begin volgend jaar komt het college van B&W naar de gemeenteraad met een voorstel (en opvolgend businesscase)”, dat liet Liesa van Aalst afgelopen woensdag onze redactie weten. In dit voorstel zal ook het resultaat van het grondig onderzoek naar de verschillende locaties in Soesterberg worden meegenomen. De uitvoering van dit onderzoek is in handen van een extern bureau voor een slordige € 40.000,- zoals eerder dit jaar begroot en aangenomen door de gemeenteraad. Een behoorlijk fors bedrag voor een gedegen onderzoek, waarvan volgens critici de meeste resultaten al jaren vast staan.

Politieke twijfel over proces en besluitvorming

De Soesterbergse partij POS en Burgerbelangen Soest/Soesterberg (BBS) hebben inmiddels schriftelijk om uitleg gevraagd aan het college van B&W over de opdrachtformulering en welk onderzoeksbureau zich buigt over de locaties en culturele behoeften in Soesterberg. Maar ook over het hoe en wat er met de resultaten van het voorgaande onderzoek uit 2011 is gedaan. “Alvorens we tot een besluitvorming kunnen overgaan is het van groot belang om enkele processen goed helder te krijgen”, aldus de partijen POS en BBS in een gezamenlijk brief aan het college met vijf prangende vragen over de bestuurlijke processen rondom de culturele voorziening in Soesterberg.

Samenwerking met nieuwe stakeholders

Met betrekking tot mogelijke samenwerkingen vroegen we natuurlijk de wethouder naar de Stichting van Silvijn Aerden, die volgens zeggen nog enkele tonnen gemeenschapsgeld in beheer heeft. “In het begin hebben we nog met vertegenwoordigers rond de tafel gezeten, maar helaas is het tot niets uitgelopen”, aldus Liesa die alle troeven inmiddels heeft ingezet op de huidige stakeholders uit Soest en Soesterberg. De deur naar een mogelijke samenwerking met de ‘oude’ stichting lijkt daarmee voor eens en altijd gesloten! Wat er uiteindelijk met de overgebleven gemeenschapsgeld gaat gebeuren is vooralsnog een compleet raadsel. Meer informatie, zie deze website: www.dorpshuissoesterberg.nl

Roep om een bredere verkenning; burgerpeiling

Met twee Soesterbergse stichtingen aan boord, die volgens de woordvoerders het maatschappelijk middenveld van het Vliegdorp vertegenwoordigen, moet het voorgenomen Dorpshuis begin volgend jaar een feit gaan worden volgens wethouder Van Aalst. Maar de politieke partijen POS en BBS hebben hun twijfel over het maatschappelijk draagvlak en willen een bredere verkenning; van jong tot oud. Heel Soesterberg moet volgens de Soesterbergers Gerben Stormbroek (POS) en Mariëlle Bruil (BBS) betrokken worden bij de keuze van een nieuw- of bestaand dorpshuis en op welke locatie. Een zogenaamde burgerpeiling onder alle huishoudens van Soesterberg. 

Een bredere dorpspeiling?
 

 

Huidige draagvlak te mager

Een overgrote meerderheid uit Soesterberg heeft serieus moeite met het aantal respondenten (218), maar ook over de vraagstellingen van de gehouden enquête uit maart 2021 van Stichting Samen Soesterberg. Daarnaast zijn er in twee jaar tijd veel nieuwe inwoners bij gekomen in Soesterberg die allemaal graag hun mening willen afgeven. Volgens de fracties van POS en BBS kan het draagvlak veel breder getrokken worden door bijvoorbeeld een burgerpeiling binnen heel Soesterberg. 

Wat is jouw mening?

Moet er nu WEL of NIET een “bredere” burgerpeiling komen, waarvan het resultaat zal worden meegenomen in de planvorming voor een nieuw dorpshuis? Is het een grote Ja, dat het cultuurhuis in de voorgenomen plint moet komen of gaan we voor een compleet nieuw Dorpshuis aan bijvoorbeeld de randen van het centrum of dorp? Moet er volgens jou een bredere burgerpeiling komen? Doe gewoon mee aan onze minipoll!

17 COMMENTS

 1. Dit is de meest ONGESCHIKTE plek voor een Dorpshuis!
  De redenen: hier kan je nauwelijks iets voor de jeugd organiseren zonder direct overlast met bv geluid te hebben, hier kan je geen feest organiseren zonder overlast mbt parkeren etc. De locatie is niet geschikt om enige horeca activiteit te hebben (geen mogelijkheid tot afzuiging keuken etc.). Kortom, naast de eerder bedachte opties is ook deze niet geschikt.
  Ik hoop niet dat dit als resultaat uit de hoge hoed van € 40.000 is getoverd (bedrag waarvoor een locatie gezocht zou worden).
  Onderzoek éérst eens waar de behoeftes aan zijn in het dorp en zoek dan de gepaste locatie daarbij…

 2. Dat zal wel moeilijk worden gezien Soesterberg volledig is dicht gebouwd, onder oud Soesterbergers worden de hoofden geschud dat juist die leuke plekken zoals het vroegere Dorpsplein met Dorpshuis door de Gemeente werd verkwanseld en élk stukje groen meteen wordt bebouwd met huizen en nu tegenwoordig met alleen hoogbouw appartementen. Moerbessenberg is bijna klaar…..van Angerenstraat duplex woningen gaat tegen de vlakte, komt een behoorlijk ruimte vrij….dáár een Dorpshuis bouwen met een leuk terras…..misschien een idee? Dan wil ik die € 40,000 wel hebben hoor 😁😀

 3. 13 jaar geleden zijn er sluitende afspraken tussen ,gemeente, verenigingen en bedrijven gemaakt. Alleen de politiek heeft zich niet aan de afspraken gehouden. Wie heeft hier nog vertrouwen in?

 4. Als oud voorzitter van Stichting Jeugdwerk en mede oprichter van de stichting Balans volg ik al menig jaartje met verbazing deze ontwikkeling.
  wellicht ter overweging :
  1. wie gaat dit Cultureel centrum runnen ? zijn hier voldoende vrijwilligers voor ?
  2. waarom alleen praten over een Cultureel centrum ? waarom niet efficiënt opgezet cultureel/ sportcentrum ? onderzoek eens de efficiëntie en de bezettingsgraad van de ruimte van de sportverenigingen bij het sportcentrum , Kan dit echt niet slimmer en efficiënter ? is het bestaansrecht van zo’n gebouw dan niet veel groter , Worden de huisvestigingskosten en de beheerskosten voor die verenigingen dan ook niet lager ? kunnen de verenigingen en stichtingen elkaar niet versterken ? denk aan 1 huismeester 1 kantine etc etc
  3. En dan tot slotte de gelden van de verkoop van het oude dorpshuis : deze beheerstichting heeft de morele verplichting de gelden te goeden te laten komen van het Soesterbergs Culturele werk Het toenmalige Dorpshuis is er immers gekomen mede dankzij de gulle giften van vele Soesterbergs . Als ik me niet vergis staat dit zelfs ook zo in hun statuten! Dus kom op zet die trots opzij en ga aan tafel !

  • Een Dorpshuis moet inderdaad gecombineerd worden met meerdere maatschappelijke faciliteiten zoals sportcentrum, locatie voor verenigingen en bibliotheek. Meerdere gemeenten implementeren een cultureel centrum waar meerdere partijen in een gebouw zitten. Hiermee heb je te maken met een uitbater en kan je efficiënter omgaan met de vrijwilligers om de exploitatie schappelijke te houden. Kijk bijvoorbeeld eens naar https://huisvaneemnes.nl/.

   Het officierscasino lijkt echter al verkocht te zijn aan een andere partij
   https://www.biedboek.nl/nl/realestate/view/151/kampweg-51-te-soesterberg

 5. Een dorpshuis hoort toch niet op zo’n plein? Daar horen winkeltjes, terrasjes,( bv een ijssalon, een koffiehuis/lunchroom en wat leuke winkeltjes). In een dorpshuis moet je een cursus kunnen volgen, een theater/filmzaaltje. Er moeten feestjes georganiseert kunnen worden, zaaltje huren voor bv de repetitie van je koor of bandje. Het moet een ontmoetingsplek zijn, (bv een repaircafe of koffieochtend voor ouderen, of bijeenkonmsten van verenigingen,)en nog veel meer, misschien zou het officiers casino daar een betere plek voor zijn?? Maar die leegstand, dat is echt verschrikkelijk!

 6. “We gaan geen oplossing vinden als we niet zuiniger zijn op elkaar en op de feiten.” aldus bestuur Stichting Dorpshuis Soesterberg.
  De wethouder wordt de volgende uitspraak in de mond gelegd: >>> “In het begin hebben we nog met vertegenwoordigers (van de stichting Dorpshuis) rond de tafel gezeten, maar helaas is het tot niets uitgelopen”, aldus Liesa (van Aalst) die alle troeven inmiddels heeft ingezet op de huidige stakeholders uit Soest en Soesterberg. <<<
  Heeft de wethouder dat zo gezegd? Wij zijn bijzonder benieuwd naar de datum, het onderwerp en het gespreksverslag! Die uitspraak klopt namelijk van geen kant. Er is heel veel gejokt en gesuggereerd rond Masterplan en ‘draagvlak’ in het dorp. Dat moet stoppen, of het wordt niks.

  Er ligt een formeel Burgerinitiatief, op grond van wetenschappelijk verantwoord onderzoek, met een veelvoud van het benodigde aantal ondertekenaars ingediend. Dat is NOOIT door de Gemeente met ons besproken, en daarna heeft er GEEN ENKELE bijeenkomst meer plaatsgevonden. De Gemeente moest namelijk wel afwijken van de wensen van de Soesterbergers, want er waren al lang afspraken met derden over volbouw waaronder zelfs overeenkomsten met projectontwikkelaars. Dat is herhaaldelijk door onafhankelijke rechtscolleges vastgesteld.
  Het draagvlak van de gemeente zijn de huidige ‘stakeholders’ , en het draagvlak van de huidige ‘stakeholders’ is de gemeente. Zo simpel is het nu. Al honderden jaren is bekend dat je een dorpshuis niet nabij woningen moet willen situeren, laat staan er ònder! Die ‘Stakeholders’ hebben een eigen agenda, maar niet het belang van alle inwoners en hun gasten voor ogen.
  We moeten zuiniger worden op de feiten en elkaar, dan komt het goed. Exploitatie en verwerving van de Kazerne zijn nog met geen woord samen besproken, laat staan serieus onderzocht. Terwijl daar de oplossing ligt. De ware toedracht van zaken vindt u op https://www.dorpshuissoesterberg.nl

  • Dank voor deze aanvullende gegevens. Deze gang van zaken typeert de gemeente. De gemeente is er enkel voor zichzelf en wanneer het echt iets kan betekenen voor de bewoners dan falen ze keihard.

 7. Stort dat overgebleven geld naar de actie “kachels voor Oekraïne ” dan is het geld beter besteedt dan al dat gekissebis over een stel stenen.

 8. Het geld is van inwoners oud soesterberg en behoort weer in een nieuw dorpshuis terecht te komen. Gezien voorgaande opmerkingen blijkt ZEER duidelijk dat Soest totaal niet met Soesterberg bezig is. Iets wat al jaren speelt.Bevestiging! Gemeente liegt ons al jaren voor!

 9. Gemeente liegt inderdaad alles wat los en vast zit….
  Ook als alles is besloten en velen handen op één buik zijn gezet, dan komen ze pas of
  de burgers óók iets mogen zeggen of een plan hebben , wetende dat het nóóit ten uitvoer worden gebracht omdat het allang is beslist.😡
  Geeft Soesterberg een eigen raad van bestuur met een eigen rekening waaronder het geld van het Dorpshuis en kunnen we het zélf beslissen en Niet de gemeente Soest waar er totaal géén vertrouwen meer is……

 10. Waarom stemmen de Soesterbergers niet in een soort van referendum dat ze bij Zeist willen horen ipv Soest. Zul je zien dat dan hetzelfde gebeurd. Zeist beslist wat er in Soesterberg gebeurd , iets wat nu ook (volgens Soesterbergers) ook in Soest gebeurd. Bij de verkiezingen had u op een lokale partij kunnen stemmen. Op POS bijvoorbeeld. Die klimmen voor u in de hoogste boom 😉

 11. Burgemeester van Zeist was de vroegere burgemeester van Soest geweest….gewoon stuivertje gewisseld en dáár schieten we écht Niets mee op toch?
  Ik heb zéker op POS gestemd…..eindelijk een partij die voor de Soesterbergers op komt….👍👍

 12. Ook een leuke Dorpshuis plek is het gebouw waar account Paul van Helsloot hebt gezeten……Géén drukke weg en voldoende parkeerplaatsen en tóch bijna in het Dorps-kern…. een Idee ??!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here