Elk kind een gelijke kans

Elk kind een gelijke kans
Elk kind een gelijke kans

Ieder kind moet zich kunnen ontwikkelen op de manier die het beste past volgens de gemeente Soest. Het vergroten van kansen voor kinderen met een (taal)achterstand vinden ze hierbij belangrijk.

Wethouder Liesa van Aalst: “We willen samen met onderwijs, peuteropvang en gemeente onderwijsachterstanden voor alle kinderen uit Soest en Soesterberg verminderen. Zo zorgen we voor gelijke kansen voor alle kinderen in het onderwijs. We willen dat ieder kind in onze gemeente gelijke kansen heeft om te kunnen opgroeien en talenten te kunnen ontplooien. Daarom hebben we samen nieuw onderwijsachterstandenbeleid gemaakt.”

Stimuleren kinderen 2-4 jaar

Peuters vanaf 2 jaar kunnen in de gemeente Soest op de peuteropvang een aanbod krijgen om hun (taal)ontwikkeling te stimuleren. Dat heet voorschoolse educatie. In de gemeente Soest bepaalt het consultatiebureau (GGD) of een kind hiervoor in aanmerking komt. “Het is belangrijk dat zoveel mogelijk kinderen die dit nodig hebben hiervan gebruik maken. Met als doel om de (taal)achterstanden zoveel mogelijk terug te dringen en een goede start op de basisschool mogelijk te maken”, aldus de gemeente Soest.

Van peuteropvang naar basisschool kinderen 4-6 jaar

Een breed gedragen wens van alle partijen is dat kinderen met voorschoolse educatie een warme overdracht krijgen van de peuteropvang naar de basisschool.  De peuteropvang bespreekt met de basisschool hoe het kind ervoor staat. Dit met als doel dat het kind een goede start heeft op de basisschool. Hier gaan de scholen en peuteropvang nauw samenwerken.

Ondersteuning kinderen 6-12 jaar

De gemeente Soest gaat onderzoeken of ze kunnen starten met langere schooldagen. Dan gaan kinderen die dat nodig hebben op één of meer dagen per week wat langer naar school en is er meer tijd voor hun taalontwikkeling. Ook gaat de gemeente we ouders beter informeren over hoe en wanneer je je kind kunt aanmelden voor de basisschool. Hier komt in 2024 een overzichtelijke website voor.

Kinderen naar de middelbare school

Voor kinderen die de overstap maken naar de middelbare school is het belangrijk dat er een goede overdracht is. “Als basis- en voortgezet onderwijs goed op elkaar aansluiten, vergroot dat de kansen voor kinderen”, laat Soest weten. Ze gaan het aankomend jaar samen met de onderwijsinstellingen kijken hoe ze dit kunnen verbeteren.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here