Bijna 8 ton extra krediet voor verbouwing Dorpshuis Soesterberg

Extra krediet voor verbouwing Dorpshuis Soesterberg
Extra krediet voor verbouwing Dorpshuis Soesterberg

Er komt een extra kredietaanvraag voor het Dorpshuis op het Den Berghplein. Na langdurige discussies en besluitvorming in de gemeenteraad over de realisatie van het Sociaal Cultureel Centrum Soesterberg (SCCS), blijkt er nu een extra krediet van bijna achthonderdduizend euro nodig te zijn voor de verbouwing van de Plint op het Den Berghplein.

Verbouwing vraagt om extra krediet

Het oorspronkelijke besluit van de gemeenteraad op 20 april 2023 maakte de mogelijkheid voor een SCCS op het Den Berghplein. De raad stemde toen in met de realisatie van het culturele centrum in Soesterberg op de begane grond van het gebouw Den Bergh aan het Den Berghplein voor een bedrag van € 1.450.000. Echter, na het recentelijk indienen van offertes door twee (lokale) aannemers, blijk dat het beschikbare krediet ruimschoots te worden overschreden.

Moeilijke keuze

De gemeenteraad staat voor een moeilijke keuze. Aankomende donderdag zal er technisch gediscussieerd worden over het accorderen van een extra krediet van € 786.500,- om het totale benodigde krediet op € 2.236.500,- te brengen. Het niet goedkeuren van deze kredietaanvraag betekent dat het SCCS niet gerealiseerd kan worden, wat grote gevolgen heeft voor stakeholders zoals de bibliotheek van Kunsthuis Idea en stichting Welzijn Ouderen Soesterberg (SWOS), die op 1 juli deze zomer op straat komen te staan omdat ze de huidige huur reeds hebben opgezegd. Maar ook voor de gemeenschap van Soesterberg zal het lang verwachte dorpshuis mogelijk langer in de steigers blijven en de nog nader te bepalen nieuwe naam voor het centrum nog lang niet op de voorgevel pronken.

Ook nieuwe spelregels op komst

Het college van Soest stelt ook nieuwe spelregels voor over de verantwoordelijkheid van de toekomstige exploitatie. De exploitatiesubsidie zal volgens het voorstel niet meer worden toegekend aan stichting Dorpshuis De Linde, maar aan Kunsthuis Idea, dat volgens de gemeentelijke stukken tevens hoofdhuurder zal worden van het nieuwe culturele onderkomen.

Dit voorgenomen besluit betekent eveneens op papier dat de Soesterbergse Stichting Dorpshuis De Linde geen ‘actieve’ rol meer zal spelen in de exploitatie van het SCCS, terwijl juist deze stichting een grote rol heeft gespeeld in de totstandkoming van de plannen om het Dorpshuis te vestigen in de Plint.

We hebben Paul Klein van stichting Dorpshuis De Linde om een reactie gevraagd. “Dorpshuis De Linde blijft hoe dan ook een belangrijke rol spelen in het geheel en dat zal donderdag duidelijk worden”, aldus Klein in een reactie. Over de mogelijke verandering als hoofdhuurder Dorpshuis De Linde voor de nieuwe locatie onderin de plint, zoals verwoord in de gemeentelijke stukken die online staan op de gemeentelijke website, wilde Klein (nog) niet reageren. “Donderdag gaan we het allemaal horen uit monde van wethouder Liesa van Aalst”, vertelt Paul telefonisch ter afsluiting.

Op 1 juli de deuren open

Ondanks de uitdagingen en alle mogelijke veranderingen, blijft het doel van het SCCS om een bruisend cultureel ontmoetingscentrum te worden voor de inwoners van Soesterberg. Met Kunsthuis Idea als mogelijke hoofdhuurder en de ambitieuze samenwerking tussen SWOS, Dorpshuis De Linde en stichting Balans, zal het nieuwe centrum hopelijk voor 1 juli aanstaande haar deuren openen voor de gemeenschap van Soesterberg als de gemeenteraad unaniem akkoord gaat met het extra krediet.

Aankomende donderdag doorslaggevend

De gemeenteraad zal aankomende donderdag een belangrijke technische discussie aangaan die van invloed zal zijn op de toekomst van het Dorpshuis en de culturele voorzieningen in Soesterberg. De extra kredietruimte is volgens de gemeentelijke stukken noodzakelijk om het nieuwe culturele centrum te kunnen realiseren in de plint van het appartementengebouw op het Den Berghplein. Of er extra geld komt, dat zal blijken na de technische ronde in de raadsvergadering aankomende donderdag.

Hierbij voor de liefhebber één van onze objectieve bronnen voor het artikel: 
https://soest.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Index/79087886-60b3-40cb-b548-e32b4c3b97a4#60e4369d-be73-4b72-a499-f24e60008d19

6 COMMENTS

  1. Mislukt gegarandeerd, veel te duur en bovendien dan in handen idea SOEST.
    Dus weinig zeggenschap vanuit ons dorp.

  2. We worden weer genaaid door de Wethouders vd gemeente Soesterberg wat een zooitje daar smijten met geld van de inwoners van Soesterberg en Soesterberg goed over nagedacht heren ga zo door .

  3. Inmiddels heeft de gemeenteraad positief besloten. Een meerderheid van de raad heeft op 7 maart ingestemd met een extra bedrag van € 786.500 voor een sociaal-cultureel centrum in Soesterberg. Dat extra geld bleek nodig toen offertes van aannemers hoger uitvielen dan het budget dat de raad vorig jaar beschikbaar stelde voor het centrum aan het Den Berghplein. De gemeente raadsleden van POS stemde tegen.Nu de raad heeft ingestemd met het extra budget kan de verbouwing van start gaan. De planning is dat per 1 juli een breed scala aan voorzieningen een plek heeft in de zogenaamde plint (de begane grond) van het gebouw aan het Den Berghplein. De samenwerkende organisaties Stichting Balans, SWOS, de Linde en Kunsthuis Idea vinden er een nieuw thuis. Zij organiseren er dan onder meer cursussen, bewegingsactiviteiten, muzieklessen en een bibliotheek.

    https://www.soest.nl/gemeenteraad/actueel/raad-stemt-in-met-extra-geld-dorpshuis-soesterberg

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here