Onomkeerbare beslissingen

Foto: Signplan - Onomkeerbare beslissingen
Foto: Signplan - Onomkeerbare beslissingen

De zomervakantie is voorbij, kinderen gaan weer naar school en politiek gezien zou het wel eens een warme nazomer of zwoele herfst kunnen gaan worden gezien de ontwikkelingen omtrent het bosgebied de Oude Tempel.

Afgelopen maandag kwamen de eerste schriftelijke vragen geadresseerd aan het college vanuit de politieke partijen POS en Groen Links over de aangenomen motie binnen de Provinciale Staten van Utrecht. Beide partijen maken zich grote zorgen over de onomkeerbare beslissingen die het college van Soest ‘mogelijk’ zal kunnen nemen over de ontwikkeling van het bosgebied de Oude Tempel.

Doorgaan of de gelederen sluiten

Gedeputeerde Staten van Utrecht stemde onlangs als één van de belangrijkste partners binnen het programma Hart van de Heuvelrug vóór het behoud van het Oude Tempel bosgebied. De gemeente Soest, eveneens partner binnen het programma van de Heuvelrug, komt door deze onlangs aangenomen motie in een behoorlijk ongemakkelijk pakket. Is het doorgaan met ontwikkelen of sluiten ze gelederen binnen de partners?

Stuurgroep voor alternatieven

De ontwikkeling van het bosgebied naar woningbouw gaat al een tiental jaren stroef, voor- en tegenstanders zien elkaar regelmatig bij de hoogste bestuursrechter in Den Haag en ook zeldzame diersoorten maken woningbouw op deze locatie bijna onmogelijk. Voor de zomer werd op verzoek van Gedeputeerde Staten een stuurgroep gemobiliseerd, die de mogelijkheden en consequenties van het eventueel stopzetten van de bouwplannen op de Oude Tempel in beeld moet gaan brengen. Daarnaast zou de stuurgroep ook op zoek gaan naar alternatieve locaties, zodat de zogenaamde groene long in het midden van het dorp met historische bomenlanen mogelijk behouden kan blijven. Het college van Soest gaf voor de zomer aan zich te laten informeren door deze stuurgroep, maar de definitieve uitkomst laat nog op zich wachten.

Tijd voor bezinning

Het college van Soest liet voor het zomerreces weten open te staan voor een mogelijke ommekeer, volgens afgelopen maandag ingediende schriftelijke vragen; “een tijd van bezinning”. Politieke partijen POS en Groen Links lieten er geen gras over groeien en kwamen maandag met een duidelijke reminder om nog eens goed na te denken over de gevolgen en alternatieven. Schriftelijk vragen over het verplaatsen van de zeldzame dassen, maar ook over resultaten van de stuurgroep en de reeds aangenomen motie door de Provinciale Staten om het historische bosgebied te behouden.

Zal het college van Soest meegaan met de aangenomen motie van de Provinciale Staten van Utrecht om het bosgebied te behouden? Gaat het college op zoek naar alternatieven of maakt het een onomkeerbaar besluit en komen er “natuur inclusieve” woningen? De aankomende weken zullen cruciaal worden voor het historische bosgebied in Soesterberg en verwachten de partijen POS en Groen Links een reactie van het college.

Verplaatsing diersoorten gaat door

Het verplaatsen van de zeldzame dassen naar Overijssel gaat vooralsnog door, want volgens POS en Groen Links worden de nodige voorbereidingswerkzaamheden getroffen zonder de gemeenteraad daarover te informeren. Een nieuwe dassenvangkooi zou volgens bronnen binnen POS en Groen Links al zijn aangekocht en dat zonder enige kennisgeving laten de partijen weten in hun brief aan het college.

9 COMMENTS

 1. Stop deze waanzin Gemeente Soest.
  Hoe kan je achter de Gemeenteraad on deze beslissingen nemen.

  Ongelooflijk dat het maar blijft worden door gedrukt. Het is al gebleken dat het finacieel geen winst opleverd voor de kas.
  Ook niet voor de natuur en er liggen genoeg terreinen braak om op te bouwen.

 2. Daar is de Gemeente heel goed in…blijven doordouwen omdat de kassa moet rinkelen, want die dure villa’s en twee onder één kapwoonhuizen brengen namelijk véél geld op wat ándere kosten moeten drukken die de Gemeente hebben gemaakt !!
  En dat álles, wordt achter de ruggen van de Soesterbergs gemeenschap bekonkeld en gemaakt….Hoezo vertrouwen hebben in de Gemeente Soest ?! 🤔😣😠

 3. Ruggen van Soesterbergers ?
  Er zijn ook bewoners die de noodzaak zien deze woningen conform de eerdere nota HVDH

 4. Laten we nu eindelijk eens gaan bouwen daar en inderdaad zoals eerder vastgelegd en besloten is. Het nieuwe woongebied maakt deel uit van het programma Hart van de Heuvelrug. Binnen het programma is de natuur op de Utrechtse Heuvelrug in de afgelopen vijftien jaar uitgebreid en versterkt. Zo is er een groot aaneengesloten natuurgebied ontstaan van 5.300 hectare en er is 700 hectare aan nieuwe natuur gerealiseerd. Op andere plekken wordt ruimte gemaakt voor de bouw van woningen en bedrijven, recreatie en zorg. Zo draagt het programma bij aan een groene en gezonde leefomgeving in de regio rond Soest en Zeist. Vasthouden aan deze plannen. De natuur is hiervoor al gecompenseerd.

 5. Fred er is géén noodzaak om een oude prachtige bos om te leggen voor villa’s en andere dure huizen !! Het zijn allemaal mensen van buitenaf die hier komen kopen en wonen !! In Soesterberg is en wordt al volop gebouwd. mijn hart doet pijn dat een klein gezellig dorpje in een STENEN dorp is veranderd…in 50 jaar😪😠 Nogmaals in Soesterberg Noord kunnen ze bouwen, er staat daar al 3 jaar groot braakterrein en er staan vele jaren lege kantoren c.q. werkplaatsen, en vooral kraakpand Plekkepoel, haalt het neer en bouwt daar huizen of appartementen

 6. Je weet nu eenmaal dat we eenmaal bij WoningNet Regio Eemvallei aangesloten zijn en worden de huurwoningen vergeven aan woningzoekende in de gemeenten Amersfoort, Baarn, Bunschoten, Eemnes, Leusden, Nijkerk, Soest en Woudenberg dus ja mensen ook van buitenaf die een woning kunnen krijgen en V.V. (met inachtneming 25% voorrang gemeente Soest)
  De plannen en de financiering HvdH zijn nou eenmaal zo vastgelegd met inspraak en gekozen bestuur. Je kan niet enkel nu gaan lopen vissen wat je wel en niet leuk vindt. De tekorten zijn nu eenmaal zeer groot dus moet er gebouwd worden (en niet enkel omdat jij al leuk woont)

  Veilig online

 7. Fred….prima, huizen en appartementen mogen gebouwd worden !
  Maar NIET in een eeuw oude Bos…..Láát dat in zijn volle glorie staan, ik en vele anderen wandelen daar graag door het mooie, prachtige Soesterbergse Bos.
  Is dat nu teveel gevraagd dan ??!!

 8. Nieuwbouw komt tot stilstand, ontwikkelaars gaan failliet. Hoe kunnen ze zich aan het plan houden? Dit is de verkeerde plek voor het verkeerde product in deze tijden. Het plan is minstens 10 jaar oud, wordt wakker gemeente! De tijden zijn veranderd! Natuur is belangrijker voor mensen en we hebben betaalbare woningen nodig (geen kavels). Mensen hebben gelijk, er zijn veel plekken die veel beter geschikt zijn!

  Waarschijnlijk drukken ze het door en vragen ze uiteindelijk zelfs om woningbouwsubsidie van de overheid omdat het natuurlijk extra moeilijk (duur) is om alle bomen te kappen…

  Vertaald met http://www.DeepL.com/Translator (gratis versie)

 9. Fijn dat de gemeenteraad (meerderheid) heeft besloten dat het plan wordt uitgevoerd conform de afspraken uit het programma HvdH.
  We weten allemaal dat het woningtekort zeer hoog is dus elke woning is noodzaak

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here