Privacy Statements

De mensen achter Soesterberg.NU doen hun uiterste best om u bezoek aan www.soesterberg.nu zo veilig mogelijk te houden en hanteren daarvoor de privacy richtlijnen conform de AVG wetgeving! Eventuele opmerkingen ter verbetering zijn natuurlijk altijd welkom!

Privacyverklaring Soesterberg.NU
Dit is de privacyverklaring van Soesterberg.NU, de verantwoordelijke voor de verwerking van (persoons)gegevens die u op de website www.soesterberg.NU doorgeeft.

Inwerkingtreding
Deze privacyverklaring is in werking getreden op 21 september 2018.

Indien u vragen of opmerkingen heeft betreffende de privacyverklaring, dan kunt u deze richten aan:

Soesterberg.NU
Postbus 172
3769 ZJ SOESTERBERG

E-mail info@soesterberg.nu
Tel. +31 (0) 657 609 352
Maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 17.30 uur.

Klachten?
Mocht u klachten hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens en mocht u er niet met ons uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, Autoriteit Persoonsgegevens.

Verwerking persoonsgegevens
Wij vinden het van groot belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden door ons zorgvuldig verwerkt en beveiligd conform de privacywetgeving. Dat betekent dat wij:

– Duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
– het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor deze worden verwerkt;
– u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
– uw gegevens niet doorgeven aan derde partijen, tenzij dat nodig is om de gevraagde dienst of het gevraagde product te kunnen leveren, u hiervoor expliciet toestemming heeft gegeven of wanneer wij daar wettelijk toe verplicht zijn;
– passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken;
– uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.
– Onder omstandigheden is (uitdrukkelijke) toestemming nodig voor de verwerking van gegevens. Die toestemming wordt geacht aanwezig te zijn wanneer u zelf informatie verstrekt aan Soesterberg.NU, zoals bijvoorbeeld bij het invullen van een contactformulier.

Gebruik van persoonsgegevens
Wanneer u contact opneemt met of informatie opzoekt over Soesterberg.NU, zoals bijvoorbeeld bij het gebruik van onze website, laat u bepaalde gegevens achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Met name onderstaande gegevens kunnen wij verwerken:

bedrijfsnaam;
naam;
e-mailadres;
functie;
telefoonnummer(s);
inloggegevens;
interesses;
informatie die u zelf invult in een open veld, zoals een bericht in het contactformulier;
IP-adressen.

Wij verwerken bovenstaande gegevens voor één of meer van de volgende doeleinden:

– om te voldoen aan een wettelijke verplichting;
– het voldoen aan een met u gesloten overeenkomst;
– om uw bestelling te verwerken;
– om u te informeren over het verloop van uw bestelling;
– om u toegang te geven tot ons klantenportaal;
– om uw (aan)vragen over onze producten en diensten te verwerken;
– om uw (aan)vragen over onze producten en diensten te beantwoorden via social media, e-mail, per post of telefonisch;
– om u te informeren of met u te communiceren door middel van het verzenden van elektronische nieuwsbrieven, telemarketing en/of post;
– om u te kunnen bereiken wanneer u deelneemt aan prijsvragen en/of andere acties;
– om onze dienstverlening te verbeteren;
– om onze communicatiemiddelen, zoals bijvoorbeeld onze websites, te verbeteren.

Verstrekking aan derden
Wij geven de door u verstrekte gegevens alleen door aan derde partijen, partners, als dat nodig is om de gevraagde dienst of het gevraagde product te kunnen leveren, u hiervoor expliciet toestemming heeft gegeven of wanneer wij daar wettelijk toe verplicht zijn.

Website-Leads
Google Analytics genereert voor Soesterberg.NU Website-Leads. Deze zijn gebaseerd op een database van koppelingen tussen een IP-adres en een bedrijf in de database van Google Analytics. T.b.v. het genereren van Website-Leads wordt gebruikgemaakt van een trackingscript.

Cookies
Bij het verzamelen en combineren van uw gegevens maken wij gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer, tablet of mobiele telefoon geplaatst worden op het moment dat u www.Soesterberg.NU bezoekt. In deze cookies worden gegevens over uw websitebezoek opgeslagen.

Weten cookies wie ik ben?
Nee, dit is niet het geval! Uw naam, adres, leeftijd en andere persoonlijke gegevens weet een cookie niet. Ze onthouden alleen uw voorkeuren en uw interesses op basis van uw surfgedrag.

Waarom?
Het gebruik van cookies is nodig voor het goed laten draaien van onze website www.Soesterberg.NU, maar ook cookies waarvan u niet direct het effect ziet, zoals Google Analytics. Zonder anonieme input van bezoekers hebben wij geen beeld van het gebruik van de website en hoe wij deze kunnen verbeteren.

Cookies om bezoek te meten
Google Analytics en Matomo (voorheen Piwik) stellen ons in staat om het websitebezoek te meten. Deze statistieken geven ons inzicht in hoe vaak onze website wordt gebruikt, naar welke informatie bezoekers op zoek zijn en welke pagina’s het meeste worden bezocht.

Google Analytics en Matomo (voorheen Piwik) verzamelen onder andere de volgende gegevens:

– het bijhouden van het aantal bezoekers op onze webpagina’s;
– het bijhouden van de duur van het bezoek;
– gegevens over uw browser en apparaat waarmee u onze website bezoekt, zoals besturingssysteem en schermgrootte;
– de manier waarop u op onze website terecht bent gekomen, bijvoorbeeld of u op één van onze advertenties hebt geklikt of op een link in een e-mail.
– Cookies voor social media integratie
– Op onze website tonen wij video’s en andere content die u via een button kunt promoten en delen via sociale netwerken. Voor het functioneren van deze buttons plaatsen social media bedrijven, zoals Twitter, Facebook, Instagram en YouTube, cookies, zodat zij u kunnen herkennen wanneer u bent ingelogd op dat sociale netwerk. Ook verzamelen zij hiermee gegevens over de pagina die u deelt.

Cookies om u snel te woord te kunnen staan
Op onze website kunt u gebruikmaken van een mailfunctie om vragen te stellen aan één van onze medewerkers. Deze mailfunctie plaatst een cookie om te weten hoe lang u op een pagina bent en misschien hulp kunt gebruiken.

Cookies om Soesterberg.NU te tonen op andere websites
Wij gebruiken online advertenties om onze diensten onder de aandacht te brengen. Wij maken hiervoor gebruik van Google AdWords. Google AdWords maakt het mogelijk om:

– bij te houden hoeveel bezoekers op onze advertenties klikken;
– bij te houden hoeveel bezoekers een formulier of actie uitvoeren op de website.
– Bij het gebruik van diensten van derden, zoals hiervoor aangegeven, kan Soesterberg.NU geen invloed uitoefenen op het plaatsen van zogenaamde ‘third-party cookies’ en het gebruik van gegevens door die derden. Voor meer informatie over wat deze derden met de verzamelde gegevens doen, verwijzen wij naar de privacyverklaringen van:

Matomo
HUN Management Consultancy; www.hun.nl
Google Analytics / Google AdWords
Facebook
Twitter
YouTube
Instagram

Uitzetten en verwijderen van cookies?
Alle browsers bieden de mogelijkheid om in de instellingen of opties aan te geven in hoeverre u cookies toestaat. Als u deze instellingen niet kunt vinden, kunt u de helpfunctie van uw browser raadplegen. Via uw browser kunt u ook de huidige cookies op uw computer bekijken en eventueel verwijderen. U heeft het recht op inzage, correctie of verwijdering van uw gegevens die op basis van een cookie zijn verwerkt. Wilt u hiervan gebruikmaken, dan vragen wij u contact met ons op te nemen via de hiervoor vermelde contactgegevens.

Beveiligen en bewaren
Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij ervoor dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig worden gecontroleerd.

Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Dat wil zeggen dat wij de gegevens bewaren zolang dat nodig is om de door u gevraagde dienst en/of het product te leveren. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht en gegevens waarbij wij een gerechtvaardigd belang hebben om deze te bewaren.

Websites van derden
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die via onze website/privacyverklaring via links kunnen worden bezocht.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Soesterberg.NU behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring te wijzigen. Wanneer de doeleinden zoals omschreven in deze privacyverklaring wijzigen, passen wij deze privacyverklaring aan, publiceren de gewijzigde versie op onze website en brengen wij onze klanten daarvan op de hoogte.

Corrigeren of verwijderen van uw gegevens
U heeft te allen tijde het recht op inzage van uw gegevens en het recht op beperking of intrekking van een eerder verleende toestemming. U kunt om aanpassing of verwijdering vragen of bezwaar maken tegen een verwerking aan welk verzoek Soesterberg.NU redelijkerwijs gevolg zal geven. Ook heeft u het recht om persoonsgegevens desgevraagd (in gangbare vorm) mee te nemen naar derden. Hiervoor kunt u contact opnemen met Soesterberg.NU via de hiervoor vermelde contactgegevens. Om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn, vragen wij u dit verzoek zoveel mogelijk te specificeren.

Privacy Statements