Aanslag gemeentelijke belastingen

(*) Dit artikel is een publicatie van de Gemeente Soest.

aanslag gemeentelijke belastingen

Vanaf 25 februari versturen wij de gecombineerde aanslag gemeentelijke belastingen, met de rioolheffing, afvalstoffenheffing, hondenbelasting en onroerendezaakbelastingen. U ontvangt een brief thuis of digitaal in de Berichtenbox van MijnOverheid.

Waarom betaal ik gemeentelijke belastingen?
Dagelijks maakt u gebruik van gemeentelijke voorzieningen, bijvoorbeeld de straat, het riool, de openbare verlichting, de afvalinzameling. Al deze voorzieningen kosten geld. Voor het grootste gedeelte kan de gemeente dit betalen door een bijdrage van de Rijksoverheid. Het overige deel bestaat uit inkomsten die binnenkomen doordat de gemeente heffingen oplegt: de gemeentelijke belastingen.

Uw WOZ-waarde
Ieder jaar stelt de gemeente de WOZ-waarde van uw woning, bedrijfspand of grond vast. De waarde van uw woning wordt bepaald door een vergelijking met verkoopcijfers van soortgelijke objecten die rond de waardepeildatum 1 januari 2021 zijn gerealiseerd. U kunt deze verkoopcijfers terugvinden op het taxatieverslag van uw woning. Dit taxatieverslag kunt u opvragen via www.soest.nl/uwaanslag. Heeft u vragen of klopt er iets niet? Neem dan contact met ons op. Ook als u bezwaar wilt indienen is dat de eenvoudigste manier.

Maatregelen voor ondernemers
Bent u als ondernemer getroffen door de coronacrisis? Voor alle belastingaanslagen geldt dat eventueel een betalingsregeling mogelijk is. Daarover kunt u contact met ons opnemen.

Vragen over uw aanslag?
De meeste informatie is te vinden op www.soest.nl/uwaanslag. Hier kunt u ook uw taxatieverslag en belastingaanslag inzien, het formulier kwijtschelding downloaden, een bezwaar indienen, uw automatische incasso aanvragen, wijzigen of stopzetten en honden aan- of afmelden. Uiteraard kunt u ook telefonisch uw vragen stellen via tel. 035-609 43 11 (maandag t/m vrijdag van 8.30 uur tot 12.30 uur).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here