Aantal misdrijven gedaald

Misdrijven gedaald
Misdrijven gedaald

Nu de zomer in volle gang is, kijkt de gemeente Soest terug op de eerste helft van dit jaar. Hoe veilig was het de afgelopen maanden in onze gemeente? Bureau Regionale Veiligheidsstrategie heeft voor Midden-Nederland het Veiligheidsbeeld van de eerste 6 maanden van 2019 opgeleverd. Over de gehele linie geeft de geregistreerde criminaliteit in onze gemeente een gunstig beeld. Zowel ten opzichte van 2018, als in vergelijking met andere gemeenten binnen Midden-Nederland.

Burgemeester Rob Metz: “Het betekent echter niet dat we nu achterover kunnen leunen. We blijven vol inzetten op een veiliger Soest en Soesterberg. Sommige soorten misdrijven zijn namelijk wél gestegen.”

Naast de geregistreerde criminaliteit hebben we te maken met ondermijnende criminaliteit waarbij de rol van de gemeente in de aanpak ervan steeds belangrijker wordt. Ondermijnende criminaliteit is misdaad waarbij onderwereld en de bovenwereld zich vermengen. Het gaat vaak gepaard met geweld, bedreiging en intimidatie. Mensenhandel, de productie van en handel in drugs, witwassen, financieel-economische criminaliteit (fraude) en cybercrime zijn daar voorbeelden van.

In de eerste zes maanden van 2019 is het totaal aantal geregistreerde misdrijven in onze gemeente met 6% gedaald ten opzichte van 2018. Deze ontwikkeling is gunstiger dan de gemiddelde regionale ontwikkeling in deze periode (+1%). Het aantal woninginbraken is begin 2019 gedaald met 45 woninginbraken (-45%). Regionaal was de daling 16%. Het aantal autokraken is begin 2019 gedaald met 37 misdrijven (-42%) ten opzichte van diezelfde periode in 2018. Regionaal was deze daling gemiddeld 5%.

Een opvallende stijger is het aantal gevallen van geweld (van 72 naar 79 gevallen). Een onderdeel van dit geweld is de toename van zedenregistraties (+100%). Dit gaat over alle vormen van zedenmeldingen, van naaktlopers in de Soesterduinen (de zogenoemde openbare schennis van de eerbaarheid) tot aan zwaardere zedendelicten.

Ook is het totale fraude cijfer gestegen (+40%) en daarbinnen fraude via online-handel (+63%). De stijging van het aantal aangiftes van fraude binnen online-handel is een landelijke trend. Het betreft hier in bijna alle gevallen internet oplichting, bestellingen die gedaan zijn en niet zijn geleverd en/of oplichting via Marktplaats.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here