Advies nieuw college Soest

Advies nieuw college Soest
Advies nieuw college Soest

Tweede informateur Mark Berntssen heeft zijn bevindingen voor de gemeente Soest uitgebracht. Hij presenteert vanavond zijn conclusie dat partijen verandering en meer vertrouwen willen.

Berntssen adviseert om het onderhandelingstraject te starten met Soest2002, GGS, VVD en PvdA. Juist de PvdA beschreef in het gesprek met Berntssen hoe een andere samenwerking eruit kan komen te zien binnen de coalitie, de hele raad en de samenleving.

“Wees zelf de verandering die je in Soest wilt zien”, aldus de conclusie van Berntssen. In het verslag gaat Berntssen in op de gesprekken die hij met alle tien politieke partijen voerde.

Vanavond een uitvoerig verslag

Tijdens de openbare raadsbijeenkomst op donderdag 28 april om 19.30 uur licht Berntssen het verslag en zijn adviezen nader toe. De politieke partijen kunnen dan vragen stellen. Deze bijeenkomst is bij te wonen in de raadzaal of online via soest.nl/gemeenteraad.

Samenwerken op de inhoud

In zijn adviezen legt Berntssen een accent op de manier waarop partijen met elkaar zullen moeten samenwerken om op inhoud verder te komen. Op dit onderdeel viel het gesprek met de PvdA op, schrijft Berntssen. “Meer dan de andere partijen hadden zij heel duidelijk voor ogen hoe de beoogde samenwerking binnen de coalitie en met de gehele raad en samenleving eruit kan komen te zien. De inhoud is volgend op de invulling van de processen” aldus de tweede formateur.

Alleen meerwaarde POS in een kleine coalitie

Ondanks de enorme winst bij de politieke partij POS ziet de Soesterbergse partij enkel meerwaarde in een zo’n klein mogelijke coalitie, zodat er veel meer ruimte voor de gemeenteraad is om invloed uit te oefenen. De raad kan dan volgens Soesterbergse volksvertegenwoordigers veel beter in positie komen. “Het is voor ons niet duidelijk hoe we iets zouden kunnen inbrengen, gezien het feit dat de drie grote partijen al een meerderheid hebben” aldus Gerben Strombroek die zeker openstond voor eventuele gesprekken. “Helaas is het er (vooralsnog) niet van gekomen om ons uit te nodigen voor inhoudelijke gesprekken”, zegt Stormbroek met enige teleurstelling.

Advies: Soest2002, GGS, VVD en PvdA

Het advies van Berntssen is dan ook dat Soest2002, GGS, VVD en PvdA met elkaar verder in gesprek gaan. Het eerste doel is daarbij om te beoordelen of deze combinatie daadwerkelijk past op samenwerking én inhoud. Mark Berntssen adviseert om in de onderhandelingen de kenmerkende thema’s uit de verkiezingen als eerste ‘beet te pakken’: de invulling en verdeling van de schaarse ruimte in de gemeente Soest, en het bouwen buiten de zogenaamde rode contouren.

Zeggen wat je doet en doen wat je zegt

Berntssen beseft dat deze partijen op sommige onderwerpen wat afstand zullen moeten overbruggen. Waar nodig kunnen zij zich laten bijstaan door ambtenaren, deskundigen en inwoners. “Zeggen wat je doet en doen wat je zegt” dat is de wens om de komende vier jaar anders met elkaar samen te werken in de raad. Het begint bij het handelen van iedere partij, schrijft Berntssen. Dat kwam in nagenoeg alle gesprekken terug toen het ging over het groeien van het onderlinge vertrouwen.

“Luister naar elkaar om te begrijpen in plaats van om te oordelen. Betrek de inwoners van deze gemeente en geef duidelijk aan wat er van hen verwacht wordt en hoe zij dit terug kunnen zien in de plannen die u voor hen in gang zet”, aldus Berntssen.

Betrek burgers bij beslissingen

Berntssen benadrukt hoe belangrijk het is om in het coalitieakkoord rekening te houden met de bezuinigingen die Soest in de begroting voor 2023 waarschijnlijk te wachten staan. Het coalitieakkoord zal daardoor waarschijnlijk niet in beton gegoten zijn. Berntssen stelt dat het belangrijk is om vooruit te denken hoe de coalitie en de raad met zulke veranderingen zullen omgaan. Dat maakt de raad wendbaar en bestendig. ‘En maak daarbij duidelijk welke stappen je gaat nemen om de gehele raad, belanghebbenden en inwoners bij deze keuzes te betrekken’, adviseert Berntssen.

Vanavond is de presentatie te volgen, ook digitaal vanuit de raadzaal: soest.nl/gemeenteraad

 

2 COMMENTS

  1. GGS en 2002, zie je het voor je ? PvdA komt in ieder geval, mocht het doorgaan, in een wespennest terecht.

  2. Soesterberg wordt gewoon weer buitenspel gezet. We kennen die spelletjes ook van de landelijke politiek, toch?

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here