Alle seinen op groen

Alle seinen op groen
Alle seinen op groen

Een belangrijke besluitvormende raadsvergadering afgelopen donderdagavond. Niet alleen lag een nieuwe omgevingsvisie ter stemming, maar ook werden besluiten genomen over de Regionale Energietransitie (RES).

Deze Regionale Energietransitie is een plan waar gemeentes kunnen aangeven waar binnen hun eigen gemeentegrenzen zij kansen zien voor zonneweides en windmolens. Dat het regionaal wordt opgepakt heeft vooral te maken met het regionaal overstijgende karakter van zo’n 250 meter hoge windturbines, maar ook vanwege economische belangen om parken en turbines te clusteren.

Over twee heikele vraagstukken moest de gemeenteraad beslissen: Wat wordt er ontwikkeld in de Soester Polder en hoe gaat men om met het zoekgebied voor windmolens pal langs de A28 en daarmee direct aangrenzend aan het woongebied van Soesterberg?

Geen zonnevelden in de polder

Na een korte stemming aan het einde van de avond werd het allemaal duidelijk; geen zonnepanelen in de Soester polder en inmiddels staan alle seinen op groen voor nader onderzoek naar windturbines in Soesterberg. Dit is de conclusie die te trekken valt na de Soester gemeenteraad van donderdagavond. Voor critici opmerkelijk dat het poldergebied gelegen tussen twee sporen in (een zogenaamde ‘spoordriehoek’) juist door het college als kansrijk werd bestempeld. Het is volledig aan het zicht onttrokken en de natuurimpact is gering te noemen volgens het college. Een redenatie die de eigen fracties, onder aanvoering van Gemeentebelangen Groen Soest, dus niet volgden. Deze fracties volgen mordicus het coalitieakkoord waarin is afgesproken dat er geen windmolens en zonnepanelen in de polder mogen komen. Saillant detail was dat D66 nog een vurig pleidooi voor zonneweiden afstak, maar later dus alsnog tegen dezelfde zonneweide stemde.

(Locatie)onderzoek windmolen Soesterberg

Waar de zonneweide in de Soester polder het niet haalde, omarmde de gemeenteraad wel het volledige zoekgebied voor de windmolens. Een motie van Partij Ons Soest(erberg), en gesteund door de oppositiepartijen Soest2002, CDA, PVDA, DSN, LAS en Burgerbelangen Soest-Soesterberg, om het zoekgebied naar windturbines gelegen langs de A28 en daarmee binnen een straal van 300 tot 500 meter van de dorpskern van Soesterberg te schrappen, kregen de samen optrekkende oppositiepartijen niet de benodigde meerderheid in de gemeenteraad. Alle seinen staan op groen voor windmolens.

Volgens POS fractievoorzitter Stormbroek is er vooraf onvoldoende onderzoek gedaan naar de gevolgen van onze gezondheid en zegt hij als wake up call; “als één schaap over de dam is, dan volgen er zeker meer”, want hij verwacht na dit akkoord door de gemeenteraad van Soest dat ook Amersfoort, Zeist en Leusden zullen volgen en we nog meer molens tegemoet kunnen zien in de nabijheid van Soesterberg. Met het aangenomen voorstel voor windmolens, die overigens ook in De Eem zijn ingetekend, wordt nu regionaal verder onderzoek gedaan naar de levensvatbaarheid van de windmolens.

Wethouder Kundic wil meer duidelijkheid door onderzoek

Goed nieuws volgens wethouder Kundic die in de beantwoording op vragen benadrukte dat het van belang is om verder onderzoek te doen: “Ik wil me wel graag inzetten voor de belangen van de inwoners van Soesterberg, maar dan wil ik ook inhoudelijk kunnen onderbouwen waar het dan over gaat en waarom we het wel/niet moeten doen”. Daarnaast gaf de wethouder aan dat wanneer er geen gedegen onderzoek wordt gedaan door de gemeente, belanghebbenden de mogelijkheid hebben om regionaal het verzoek in te dienen waarna het bevoegd gezag, de provincie, alsnog toestemming tot bouw kan geven.

17 COMMENTS

 1. Haha, de gemeente gaat onderzoek doen, maar de provincie beslist. Kansloos toch dit. De contouren zijn al zichtbaar. Soesterberg is de bermudadriehoek voor Soest, Leusden, Zeist en Amersfoort… Het “Vliegdorp” wordt het “Windmolendorp”.

 2. Wat n arrogantie wederom vd de Gemeente Soest! Gooi ze maar in Soesterberg neer…Ons ‘ Soester poldertje’ nee daar liever niet..
  Nou beste gemeente, Soesterberg hoeft ze ook niet!

 3. Dump maar weer in Soesterberg die rommel. In de spoordriehoek heeft niemand er last van maar nee omdat Soest in de meerderheid is tegenover Soesterberg, dump je Energieplannen maar in Soesterberg zijn ze er in Soest van af.

 4. Ik kan me niet voorstellen dat uit dit onderzoek
  zou blijken dat er 4 windmolens in ons dorp geplaatst zouden kunnen worden.
  Mocht blijken dat er uit dit onderzoek een fiat zou komen denk ik dat we het hele dorp op z’n kop gaan zetten! Maar eerlijk gezegd kan ik me dat niet voorstellen

 5. Laat dit niet weer een geval worden waarbij we achteraf constateren dat dit geweldige plan meer kwaad dan goed oplevert. In ieder geval is al bewezen dat het killing is voor vogels en insecten. Wordt het net zo als die geweldige bio centrales? Dat we bomen om gaan hakken om ze elders te verbranden onder het mom van groene energie? Deze plannen worden door een geleerd persoon met kortetermijnvisie achter een bureau uitgedacht terwijl een Jan met de Korte Achternaam instinctief begrijpt dat het een slecht plan is.

 6. Soesterberg is wel weer een lekkere dump plaats voor Soest.. zolang ze er zelf maar geen last van hebben. Iedereen die ik spreek moet ze niet, maar wij staan machteloos met onze meningen.

 7. In Denemarken doen ze het beter en nemen ze de gezondheid van de bevolking serieus. 10x de hoogte van de turbine is de afstand tot de bebouwde kom.

 8. Erg jammer dit. Dit is een project waarbij windmolens langs de hele A28 tussen Utrecht en Amersfoort moet komen. Niet goed voor de bewoners van Soesterberg en Zeist maar ook niet voor al het wild wat in de bossen wonen

 9. Is er iemand met ervaring hoe je een stichting of actiegroep opzet? Dit moet toch breed kenbaar gemaakt worden bij alle inwoners van Soesterberg, middels huis aan huis flyer ofzo?! Veel mensen zijn niet eens op de hoogte van deze onheilspellende plannen…. En daarna met zo veel mogelijk protesteren bij het gemeentehuis?

 10. Echt schandalig hoe de bewoners van Soesterberg moeten strijden voor hun leefomgeving en hoe de gemeente Soest hiermee omgaat!

 11. Walgelijk die gemeenteraden… Windturbines van 240 meter hoogte en dat vlak bij Soesterberg. Ook leuk voor de nieuwe bewoners. Ook sociaal een burgerinitiatief: windmolens ver weg van Soest en neerzetten in Soesterberg.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here