ALV ONS Netwerk: op zoek naar voorzitter, wie durft?

Op maandag 5 juni vond de Algemene Ledenvergadering van ONS Netwerk plaats op het kantoor van LSSP aan de Rademakerstraat. Een ALV begint uiteraard altijd met de financiële zaken, zoals verslaglegging afgelopen jaar, kascontrole en begroting volgend jaar. Hierin is te zien dat er minder te besteden is door het teruglopende ledenaantal. Het bestuur zal hier dan ook de komende periode de nodige aandacht aan besteden. Daarna was het tijd voor het rooster van aftreden. Fernando is herkozen voor zijn tweede periode als bestuurslid. Momenteel bestaat het bestuur uit 4 bestuursleden en een secretaris, wat qua bezetting al veel te laag is, maar er ontbreekt ook nog steeds een voorzitter. ONS Netwerk heeft dringend nieuwe bestuursleden en een voorzitter nodig, dus wie hier interesse in heeft, of iemand weet die hier interesse voor heeft, laat het ons (ONS) weten. Met meer bestuursleden kunnen we meer voor jullie, de ondernemers doen.

De eerste presentatie was over de resultaten van het Expertteam voor de winkelgebieden. Fernando heeft hier verslag van gedaan. Het team heeft zich gericht op drie deelgebieden: schoon en veilig, attractief en levendig, vastgoed en leegstand. Wat we hiervan kunnen gaan zien zijn onder andere banieren aan het begin en einde van het winkelgebied. Deze banieren zijn voor alle winkelgebieden in Soest gelijk, maar onderscheiden zich door het logo van het eigen winkelgebied. Daarnaast schaft de gemeente dit jaar ook sfeerverlichting aan voor zowel de Rademakerstraat als ook de Buys Ballotlaan.

Vervolgens heeft Odile de Man, projectleider Soesterberg Noord, ons bijgepraat over de ontwikkelingen in dat gebied en heeft Karin Scholten, wethouder Economische Zaken, ons bijgepraat over algemene ontwikkelingen, zoals het proces met betrekking tot het verkrijgen van overheidsterrein t.b.v. uitbreiding industrieterrein Richelleweg.

Als laatste presentatie heeft Jörgen de plannen toegelicht met betrekking tot het bouwen van een supermarkt, winkel en 40 appartementen op de hoek van Rademakerstraat en Van der Griendtlaan. Achter en naast de nieuwe supermarkt ligt een parkeerterrein en op de supermarkt is een daktuin gesitueerd, welke door de bewoners gebruikt kan worden. Het gehele traject heeft een lange doorlooptijd gehad en is steeds verder geoptimaliseerd door input van omwonenden in een klankbordgroep en door de wensen van de gemeente. Dit plan ligt momenteel ter inzage bij de gemeente.

We vinden het erg jammer dat de ALV niet goed bezocht wordt door de ondernemers en gaan dan ook graag in gesprek om te horen wat de leden specifiek verwachten van ONS.

De avond is afgesloten met een borrel en een hapje.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here