Autowassen op straat beperkt

Autowassen beperkt
Autowassen beperkt

In Soesterberg ligt van oudsher een gemengd rioolsysteem. Dat betekent dat afvalwater (van huizen en bedrijven) en regenwater (van daken, opritten, wegen, etc.) in dezelfde rioolbuis verzameld worden en gezamenlijk wordt afgevoerd naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI), waar het wordt gezuiverd voordat het op het oppervlaktewater wordt geloosd.

Door alle ontwikkelingen in Soesterberg neemt de hoeveelheid geproduceerd afvalwater toe. Om ruimte te creëren voor dit extra afvalwater, wil de Gemeente Soest zorgen dat regenwater niet meer op het gemengde stelsel komt. Dit doen ze door middel van afkoppelen en infiltreren. Dit betekent dat de gemeente regenwater loskoppelen van het gemengde riool en in de bodem laten zakken. Op enkele plaatsen midden in Soesterberg zien we inmiddels van dit soort afwateringssystemen.

Hierdoor komt er ruimte in het gemengde systeem voor het extra afvalwater. Bovendien wordt het grondwater onder Soesterberg aangevuld, waardoor er meer water beschikbaar komt voor de natuur en voor drinkwaterwinning.

Beleidsmedewerker Sander Boot van de Gemeente Soest laat ons weten dat je op en rondom deze afwaterings-locaties geen auto meer mag wassen op straat, tenzij je biologisch afbreekbaar wasmiddel gebruikt. Als de oude riolering moet worden vervangen, koppelt de gemeente standaard het regenwater af in openbaar gebied. Vanaf dat moment moet je dus gaan oppassen hoe je de auto gaat wassen en zal iedereen bewust moeten omgaan met afvalwater.

“Ik ben verrast, want ik was regelmatig mijn geliefde voertuig voor het huis en gebruik geen biologisch afbreekbaar wasmiddel. Maar nu moet ik ineens vernemen dat het wassen van mijn auto schadelijk kan zijn voor natuur en drinkwater. Misschien een puntje van aandacht als gemeente om andere inwoners ook met enige spoed te informeren over dit fenomeen?” zegt een verontrustende bewoonster met de borstel in de aanslag om te gaan autowassen nabij een soortgelijk afwateringsysteem.

Het natuurvriendelijk afwateren van afvalwater is natuurlijk een zeer goede zaak. We moeten bewust omgaan met afvalwater in onze gemeente, maar volgens deskundige bronnen moeten inwoners wel op de hoogte gebracht worden van de (on)mogelijkheden van het afwateren.

Autowassen kan dus wel in Soesterberg volgens Sander Boot, maar dan wel met de juiste reinigingsmiddelen.

5 COMMENTS

  1. Hoe moet je weten of dat in jouw straat ook zo is? Wonen hier al jaren, maar nog nooit van gehoord!

  2. Dit artikelskaat ook op De Groene Hoogte maar daar heeft men een broertje dood aan dit artikel. Net als het vuurwerkverbod overigens…

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here