Beeldkwaliteitsplan Oude Tempel

Beeldkwaliteitsplan Oude Tempel
Beeldkwaliteitsplan Oude Tempel

De afgelopen maanden is er inhoudelijk achter de schermen veel werk verzet door de gemeente Soest om te komen tot een gezamenlijk concept beeldkwaliteitsplan voor het toekomstig woongebied de Oude Tempel.

Met inbreng van omwonenden en specialisten ligt er inmiddels een goed overwogen concept beeldkwaliteitsplan op tafel die meer ruimte geeft aan natuur, de historische bomenlanen en het zo gewaardeerde bosgevoel binnen de Oude Tempel.

Het college van de gemeente Soest presenteerde het concept beeldkwaliteitsplan op 22 maart aan de gemeenteraad en deelde het op 29 maart tijdens een online informatiebijeenkomst met omwonenden en andere geïnteresseerden. Van de ruim achthonderd mensen die werden aangeschreven, deden zo’n vijftig deelnemers mee aan de verschillende online sessies over de Oude Tempel.

Het concept beeldkwaliteitsplan voor het project Oude Tempel, dat onderdeel uitmaakt van het programma Hart van de Heuvelrug, gaat in op zowel de bebouwde en onbebouwde ruimte. Het beeldkwaliteitsplan zet in op minder gemotoriseerd verkeer en meer ruimte voor voetgangers en fietsers. Het beoogt daarmee volgens de planmakers een duurzaam, klimaatbestendig en ecologisch modern woongebied te worden.

“Mogelijk zelfs woningen op palen” zegt wethouder Nermina Kundic, die de historische bomen wortelend aan de oppervlakte waar mogelijk wil ontzien of zeker niet wil beschadigen.

De gemeente Soest gaf omwonenden en andere geïnteresseerden online de ruimte om op basis van alle beschikbare informatie inbreng te leveren voor de planuitwerking voor Oude Tempel. Binnen de vooraf vastgestelde kaders en randvoorwaarden werd daar ook gebruik van gemaakt. De vier thema’s waarover deelnemers meedachten waren natuur & ecologie, gebiedsfuncties, doelgroepen voor de te bouwen woningen en verkeer & parkeren.

Nu het concept beeldkwaliteitsplan gereed is, worden verdere stappen genomen om de ontwikkeling van Oude Tempel te gunnen aan een marktpartij. Uiteraard onder voorbehoud van de uitspraak van de Raad van State over het bestemmingsplan, die we dit voorjaar verwachten. Pas daarna weten we of het door de gemeenteraad in 2020 vastgestelde bestemmingsplan onherroepelijk is.

Uiteindelijk beslist daarna de Stuurgroep van het programma Hart van de Heuvelrug of het financiële kader overeenkomt met wat bestuurlijk is afgesproken in de Samenwerkingsovereenkomst Hart van de heuvelrug 2015.

Wil je het allemaal eens rustig teruglezen? Vanaf begin 2020 konden deelnemers inbreng leveren via het online participatieplatform www.denkmeeover.nl/oudetempel. Op de website www.oudetempel.nl is inmiddels alle informatie en input terug te lezen.

1 COMMENT

  1. Gemeente Soest, gooi nu eindelijk eens alle ego’s overboord en zet een stop op dit geldverslindende en bosverwoestende project. Laat het bos verder leven aub.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here