Bent u klaar voor de Omgevingswet?

(*) Dit artikel is een publicatie van de Gemeente Soest.

Vanaf 1 januari 2024 gaat de Omgevingswet in. De Omgevingswet gaat over de omgeving waarin we wonen, werken en ontspannen. Deze wet vervangt 26 bestaande wetten en gaat bijvoorbeeld over bouwen en verbouwen, milieu, natuur en water.

Wat verandert er na 1 januari 2024?
De belangrijkste veranderingen zijn:

  • In het nieuwe Omgevingsloket staan vanaf 1 januari alle regels van het rijk, de provincie en de gemeente bij elkaar. In het Omgevingsloket kunt u online zien of u een vergunning nodig heeft. U kunt er ook een vergunning aanvragen, een melding doen of aanvullende informatie doorgeven.
  • De bestemmingsplannen komen vanaf 1 januari 2024 in een omgevingsplan. In het plan staat wat er op welke plek mag. Er staan ook andere regels in, bijvoorbeeld voor geluid, bodem of duurzaamheid.
  • Voor veel vergunningen moet de gemeente in acht weken een besluit moet nemen. Soms wordt deze periode verlengd met zes weken. Als uw vergunningaanvraag complex is, kan er een uitgebreide procedure nodig zijn. In dat geval moet de gemeente binnen 26 weken een besluit nemen.
  • Heeft u een plan voor de omgeving? Dan gaat u met omwonenden en anderen die iets van het plan gaan merken in gesprek. De wet noemt dit participatie.
  • Naast de Omgevingswet gaat per 1 januari ook de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen in. Dat kan voor initiatiefnemers die gaan bouwen in sommige gevallen betekenen dat zij een onafhankelijke kwaliteitsborger moeten inschakelen om de bouwkwaliteit te toetsen.

Tot 1 januari 2024
Heeft u een vergunning gekregen of ingediend vóór de invoering van de Omgevingswet? Als de gemeente, het waterschap of de provincie u al een vergunning heeft verleend, blijft deze gewoon geldig. U hoeft niets te doen.

Moet de gemeente, het waterschap of de provincie de aanvraag nog behandelen? Dan gebeurt dat in principe volgens de huidige wetgeving.

Heeft u een ingewikkelder plan? Bijvoorbeeld waarbij het bestemmingsplan gewijzigd moet worden? Dan geldt de nieuwe Omgevingswet.

Wilt u overleggen over uw situatie? Bel ons op werkdagen tussen 8.30 en 12.30 uur via 035-609 34 11 of neem contact op met uw toegewezen casemanager.

Meer informatie over de overgang van de oude wetgeving naar de Omgevingswet kunt u vinden op het Informatiepunt Leefomgeving ga hiervoor naar www.soest.nl/omgevingswet2024

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here