Buurtwacht, ook voor Soesterberg

Buurtwacht en WhatsApp
Buurtwacht en WhatsApp

Sinds enkele jaren hebben we een online community met ruim 2.700 leden uit Soest en Soesterberg om samen de criminaliteit tegen te gaan en de veiligheid in onze gemeente te verhogen.

Veel inwoners uit Soesterberg weten inmiddels de publicaties van “112-Soesterberg” op Facebook te vinden en zijn bekend met de doelstellingen van het “Signaleringsteam Soesterberg”. Maar buiten deze enthousiaste burgerinitiatieven bestaat er ook nog een “Buurtwacht Soest en Soesterberg”. Een van de oprichters en beheerders, Hans Huijzer vertelt ons graag over zijn grote ‘hobby’. 

Hans Huijzer wil ook in Soesterberg veel actiever worden met Buurtwacht. “Het gaat tenslotte ook om de veiligheid van Soesterberg.

Huijzer merkte dat meerdere wijken in zijn buurt rond die tijd eigenlijk hetzelfde initiatief waren gestart en trok de stoute schoenen aan. Op Facebook zocht hij contact met de andere beheerders van de buurtgroepen. Van het een kwam het ander. Huijzer ging in 2016 om de tafel in het gemeentehuis van Soest met de andere negen beheerders, politie en de gemeente en stelde voor om samen te werken. ‘We hebben eigenlijk precies hetzelfde doel’, dus waarom niet dacht hij.

In 2016 was het zover: de losse wijkgroepen werden samen een geheel met ‘een algemene Facebookpagina’. De algemene groep werd in de BuurtWhatsApp weer verdeeld tot BuurtWhatsApp-groepen per wijk, maar elk met een eigen beheerder. De beheerders onderling hebben vervolgens ook weer een gezamenlijke BuurtWhatsApp om daarin te monitoren hoe het met de wijken gaat. De politie leest in deze groep ook mee, zodat ze de situatie in de wijken kunnen monitoren.

De beheerders startte een algemene Facebookpagina, ontwikkelde een eigen website en in 2017 ontwikkelde Huijzer zelf een App die toegankelijk is voor alle inwoners van Soest. In de App kunnen bewoners meldingen doen van verdachte situaties en meelezen met andere, alleen niet onbeperkt op elkaar reageren zoals op de Facebookpagina en in de BuurtWhatsApp: ‘Er zijn deelnemers die afhaken door het gechat over en weer, daarom heb ik ook de App ontwikkeld waar alleen de meld en meelees functies beschikbaar zijn. Bij actuele meldingen kunnen door deelnemers reacties worden geplaatst waardoor in de App toch een vorm van interactie ontstaat.’

Daarop volgde ook een flyeractie om de Buurtwacht in de gemeente te promoten, met succes: ‘In Soesterberg waren er in verhouding 30 procent minder leden die meededen aan de Buurtwacht dan in Soest, wij vonden dat een groot verschil. Na de flyeractie zagen we de aanmeldingen toenemen.’ Ook vertelde Huijzer tijdens het interview in het radioprogramma “Soesterberg Nieuws” op Radio Soest dat hij ook in gesprek zou gaan met het Signaleringsteam Soesterberg om inwoners van Soesterberg beter aangehaakt te krijgen. “Tenslotte gaat het ook om de veiligheid van Soesterberg” aldus Hans Huijzer. 

De website van Buurtwacht wordt gesponsord, maar de App is uit eigen initiatief en dus ook uit eigen zak betaald: ‘Later hebben wij gelukkig subsidie gekregen vanuit de gemeente Soest om de kosten grotendeels te dekken’, aldus een tevreden Huijzer. Buurtwacht Soest, waar ook Soesterberg onder valt, probeert nu meerdere keren per jaar samen met de politie en de gemeente om de tafel te gaan om de samenwerking te bespreken en om knelpunten te verbeteren.

Hoe werkt het?
Iedere inwoner van Soest en Soesterberg kan zich aanmelden als deelnemer bij de Buurtwacht via de website, Facebookpagina of de speciaal ontwikkelde App. Dan wordt de inwoner toegevoegd aan de BuurtWhatsApp van de desbetreffende wijk en kan de deelnemer meldingen maken van verdachte situaties en meelezen met wat de andere groepsleden posten. ‘Het is geen babbelbox alles moet ‘to the point’ zijn, maar alle meldingen zijn goed’, volgens Huijzer. ‘We zijn vooral kritisch op de reacties die op berichten volgen’.

De beheerders beoordelen of de melding van de ene wijk belangrijk is voor omliggende wijk en sturen deze door, bijvoorbeeld een specifieke fietsendiefstal. ‘Een specifieke diefstal kan bijvoorbeeld meerdere gestolen fietsen in een bepaalde wijk zijn. Door alles te monitoren kan je een patroon herkennen’, stelt Huijzer. Komt dit vaker of veel voor? Dan melden de beheerders dit aan de Politie. ‘De Buurtwacht is puur bedoeld om informatie te delen of om bepaalde patronen te herkennen. Wij doen geen aangifte voor je, en we bellen ook geen 112, dat moeten de deelnemers echt zelf doen. Wij stimuleren juist mensen om verdachte situatie zelf te melden’, legt Huijzer uit.

Het doel van de Buurtwacht is vooral om de criminaliteit met elkaar terug te dringen door alert te zijn. ‘Als je alert bent, ben je met elkaar verbonden. Als je verbinding kwijtraakt, raak je ook het gevoel van veiligheid kwijt’, vindt Huijzer. Het effect is volgens Huijzer dat de Buurtwachtgroep vooral voor de inbrekers in Soest en Soesterberg de voet dwars wil zetten: ‘normale buurtpreventiegroepen zoals veel gemeenten die kennen, zijn slapende groepen omdat er niet met elkaar gecommuniceerd kan worden, er gaat alleen een melding naar de Politie. Onze groepen verbinden want iedereen kan meelezen. Wij blijven allemaal alert en dat werkt. Samenwerking is de sleutel voor succes, anders hoef je hier naar mijn mening niet aan te beginnen en heeft het weinig zin.’

Het aantal leden van de Buurtwacht ziet Huijzer niet sterk meer groeien: ‘Ik verlies een beetje de hoop op een enorme groei. Maar kom op, ik heb uitgerekend dat 7 procent van de mensen ouder dan achttien jaar bij ons in de Buurtwacht zitten, dat vind ik al een redelijke prestatie.’

Toch weerhoudt het Huijzer er niet van om door te gaan met de Buurtwacht: ‘Er gaat veel tijd inzitten, het is echt een hobby van mij geworden. Ik hecht nou eenmaal waarde aan resultaat en dat zie ik. De inbraakcijfers van Soest dat RTL Nieuws in 2016 meldde zijn de afgelopen jaren gedaald en die daling zet zich nog voort, terwijl in andere gemeenten in 2019 alweer sprake was van een lichte stijging. Dus daarom ben ik tevreden en blijf ik, en natuurlijk samen met de andere beheerders, doorgaan.’

Aanmelden?
Iedere inwoner van Soest/Soesterberg kan zich aanmelden bij de Buurtwacht via www.buurtwachtsoest.nl. De App zelf kun je terugvinden in de Appstore op je telefoon onder de naam ‘Buurtwacht Soest’.

Verslag: Julia den Heijer

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here