Casino in Soesterbergse handen?

Alle ogen zijn gericht op het Officierscasino aan de Kampweg. Een aantal investeerders verenigd in de “Ontwikkelingsmaatschappij Officierscasino” hebben onlangs een definitief bod uitgebracht op het onroerend goed en alle omliggende gronden van het Officierscasino. Of daarmee het plan van enkele betrokken inwoners, om de Marechaussee kazerne aan de Banningstraat te verkrijgen als multicultureel dorpshuis van de baan is kunnen we vooralsnog niet uitsluiten. Maar voor deze initiatiefnemers is het huidige Officierscasino gewoonweg de beste optie om daarin het Dorpshuis te realiseren!

“Als het Rijksvastgoedbedrijf half december de Ontwikkelingsmaatschappij Officierscasino het voormalige Officierscasino met omliggende terreinen gunt, zullen de plannen verder uitgewerkt moeten worden”, laat initiatiefnemers Kees Scheurkogel weten.

Als we de nieuwe plannen doorlezen en bekijken, dan zal het totale terrein exploitatie-technisch worden opgesplitst. In het monumentale pand zal het nieuwe dorpshuis moeten komen en rondom zullen huur- en koopwoningen, appartementen en in totaal zo’n tachtig wooneenheden gerealiseerd worden. De huurwoningen voor senioren en starters, koopwoningen voor het midden segment en de overige wooneenheden voor de vrije sector komen rond het huidige parkeervlak te liggen met een maximale bouwhoogte van zo’n vier lagen (zo’n 12 meter), gescheiden in vier bouwblokken.

De initiatiefnemers hebben inmiddels overleg gehad met de eigenaren van de huidige woningen rondom de locatie. “Natuurlijk heerst er scepsis, maar ze kunnen zich voorlopig vinden in de visie van de initiatiefnemers,” aldus Kees Scheurkogel.

Voor de doorstroming binnen Soesterberg klinkt dit allemaal als muziek in de oren, want er is weinig te koop voor het midden segment.

Als de plannen doorgaan, dan zal een groot deel van het Officierscasino worden ingericht als nieuw Dorpshuis, dat dagelijks open zal zijn en gerund zal worden door vrijwilligers. “Er kan een breed scala aan sociaal culturele activiteiten georganiseerd worden, met als kern een Grand Café met bijvoorbeeld een grote leestafel”, aldus Scheurkogel.

De exploitanten van het huidige dorpshuis De Linde staan volgens de intentieverklaring die ze afgegeven hebben positief ten opzichte van het ambitieuze plan. “We hebben een samenwerking met de gemeente, dus er is wel overleg nodig. Maar als de gemeente ermee instemt, dan willen we het plan graag onderzoeken”, laat Paul Klein van het huidige dorpshuis De Linde weten.

Volgens inwoner en initiatiefnemer Scheurkogel is het enthousiasme bij de inwoners van Soesterberg nu al heel erg groot. “We wachten met veel enthousiasme en belangstelling op de uitslag half december; best spannend”, aldus de initiatiefnemers.

Om zeker te zijn van een zorgvuldig plan hebben Rijksvastgoeddienst en de Gemeente Soest in samenspraak met omwonenden een nota van uitgangspunten opgesteld, nog voordat het Officierscasino in de verkoop ging. In deze nota zijn de aanwezige kwaliteiten benoemd en zijn ontwerpprincipes meegegeven. Deze principes richten zich op het monument zelf, het robuuste groen op het perceel, het zicht op het monument en de overgang tussen de beoogde nieuwbouw en de omgeving.

Bron foto: www.herbestemmingsteam.nl

3 COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here