CDA klaar voor verkiezingen

Foto: Josephine Strengholt
Foto: Josephine Strengholt

Het CDA heeft fractievoorzitter Peter Lucas gekozen als lijsttrekker voor de verkiezingen in maart. Mariska de Koning- van Ginkel staat op plek 2, Alex Strengholt (3) Ed de Bruin (4) en Michelle van Ginkel (5) maken de vijf compleet.

De CDA-top bestaat hiermee uit drie nieuwe gezichten, waarvan twee vrouw. “Het CDA heeft met de lijst een enthousiaste groep actieve inwoners”, aldus Peter Lucas als voorman van het CDA. Een mix van ervaring en vernieuwing, variatie in achtergrond en werk en man-vrouw verhouding biedt een mooi perspectief voor de komende jaren volgens Lucas. De belangrijkste programmapunten richten zich op: wonen (meer voordeuren), het vertrouwen versterken (in de gemeente) en een solidaire samenleving.

Het CDA wil starters weer een kans geven op een betaalbare woning, net als senioren die willen doorstromen. De pas vastgestelde Omgevingsvisie stelt dat tot 2040 per jaar al 100-200 woningen nodig zijn. Het CDA bouwt het liefst binnen de bebouwde kom van Soest (zoals op het TBS-terrein en het Dalweggebied), maar erkent dat er niet aan te ontkomen valt ook te kijken naar mogelijkheden aan de rand van Soest en Soesterberg. Juist om de gemeente binnen de kern leefbaar te houden.

De Christen Democraten zijn er van overtuigd dat de Soester samenleving lokaal sterker wordt als mét elkaar en met ideeën van inwoners en organisaties aan oplossingen wordt gewerkt. Een betrouwbare gemeente luistert en kijkt hoe ze kan meewerken. “We horen teveel verhalen over een tegenwerkende gemeente”, aldus de fractie.

Het CDA programma zet ook in op het tegengaan van vereenzaming, het verminderen van (kinder)armoede, het versterken van bestaande ontmoetingsplekken en van winkelcentra en een leefbare, nette en veilige omgeving. Maar ook aandacht voor een duurzame energietransitie hoort bij het CDA, mits de maatregelen voor iedereen betaalbaar zijn.

In deze coronatijd verdient het midden- en kleinbedrijf extra aandacht. Het CDA wil daarvoor snel alle coronagelden aanwenden die Soest van het rijk heeft ontvangen. Dat geld hoort de ondernemers ten goede te komen, niet de spaarpot van de gemeente.

Peter Lucas (adviseur in het onderwijsveld) is al 8 jaar fractievoorzitter en was daarvoor fractie-assistent en raadslid. Mariska de Koning ( op 2) is onlangs van Baarn naar Soest verhuisd en is werkzaam in Bussum voor het Leger des Heils. Mariska was wethouder in Baarn en wil zich, na een periode in de politieke luwte, nu actief inzetten voor Soest en Soesterberg.  Alex Strengholt (op 3) is voor zijn werk contractbeheerder m.b.t. onderhoud van gebouwen. Hij brengt 8 jaar ervaring als fractie-assistent mee. Eddy de Bruin is op 4 de tweede nieuwkomer en is werkzaam in de financiële wereld. En als laatste Michelle van Ginkel, die als jongste in de top 5 lokale werkervaring meebrengt als woonmedewerkster bij Silverein Molenschot.

Raadslid Raymond Kramer is helaas niet meer beschikbaar. Hij gaat naar Baarn verhuizen.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here