Container Christiaan Huygenslaan

Container Christiaan Huygenslaan
Container Christiaan Huygenslaan

Vorig jaar december en januari dit jaar heeft de gemeente Soest een enquete gehouden onder omwonende en potentiële gebruikers van ondergrondse vuilcontainers.

In totaal zijn er zo’n 1.200 huishoudens per brief benaderd over de 17-tal locaties, waarvan ook één locatie op de Christiaan Huygenslaan in Soesterberg. Ongeveer 1.000 potentiële gebruikers en 200 huishoudens werden als omwonende aangeschreven en daarvan reageerde 20%. Voor zover mensen niet hebben gereageerd werd aangenomen dat ze tevreden waren met de huidige situatie of geen gebruik maakte van de ondergrondse container.

Voorgenomen container op Christiaan Huygenslaan

Aan de hand van de resultaten uit deze enquete heeft de gemeente Soest een ontwerp locatieplan gemaakt voor negen nieuwe ondergrondse containers voor restafval. Dit is gemaakt op basis van de wensen van inwoners en randvoorwaarden zoals kabels en leidingen in de grond. In het voorstel is ook een voorgenomen ondergrondse container opgenomen aan de Christiaan Huygenslaan in Soesterberg.

Sinds 2018 hebben al veel inwoners in Soest en Soesterberg kliko’s voor GFT, papier en PMD (plastic verpakkingsafval, metalen verpakkingen en drankenkartons) en restafval. Het levert veel nuttige grondstoffen op die weer hergebruikt worden. Het nobel streven is dat er in de toekomst geen of minimaal restafval is, want restafval kan niet gerecycled worden.

Wie volgens de gemeente op een perceel kleiner dan 130m² woont, krijgt volgens het nieuwe plan de keus om het restafval naar een (nieuwe) ondergrondse container in de buurt te brengen. De huidige kliko voor restafval wordt dan omgeruild voor een PMD-kliko. Het wordt blijkbaar voor deze inwoners met kleinere percelen makkelijker om waardevolle grondstoffen apart in te zamelen en dat is tevens goed voor het milieu.

Mensen die dicht in de buurt van de voorgenomen nieuwe ondergrondse containers wonen, gaven volgens de gemeente ook hun enthousiaste mening. “Wanneer er voldoende animo is, dan zullen wij mogelijk meerdere ondergrondse containers plaatsen” aldus de gemeente Soest.

Op basis van de laatste resultaten ligt er een ontwerp locatieplan voor ondergrondse containers. Dit nieuwe locatieplan voor ondergrondse containers ligt zes weken ter inzage bij de gemeente Soest.

De voorgenomen ondergrondse containers worden naar verwachting halverwege 2021 geplaatst.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here