Doe je mee aan deze Enquête

Doe je mee aan deze Enquête
Doe je mee aan deze Enquête

In 2018 werd een groep betrokken Soesterbergers onder de noemer “Initiatiefgroep Dorpshuis” bij elkaar geroepen. De bedoeling was om de resterende gelden van de slapende Stichting Dorpshuis Burgstede in te zetten voor sociaal-culturele activiteiten in Soesterberg.

Volgens de initiatiefgroep was er weken intensief overleg met de bestuursleden van slapende stichting De Burgstede, maar het bestuur ging uiteindelijk niet akkoord met de voorwaarden. De enthousiaste initiatiefgroep liet het er niet bij zitten, want er moest volgens deze betrokken inwoners weer leven in de brouwerij komen in Soesterberg. “Een nieuwe stichting en zelf fondsen werven”, dat zou volgens de kersverse bestuursleden van de stichting “Samen voor Soesterberg” de activiteiten weer op peil moeten krijgen in het dorp.

Na jaren van stilstand en vergrijzing wordt er weer volop gebouwd en neemt het aantal inwoners toe. Het voorzieningenniveau en het aanbod van sociaal-culturele activiteiten houden daarmee helaas nog geen gelijke tred. Ook de score over de tevredenheid van de leefomgeving in Soesterberg laat duidelijk nog te wensen over. “Daar moet nodig wat aan gebeuren” vindt de nieuw opgerichte Stichting Samen voor Soesterberg.

De stichting “Samen voor Soesterberg” is ervan overtuigd dat sociaal-culturele activiteiten binnen de groeiende dorpsgemeenschap voor meer samenhang kunnen zorgen en ook een positieve bijdrage kunnen leveren aan de tevredenheid van de inwoners over hun leefomgeving. De nieuwe stichting wil daarom juist die activiteiten stimuleren en mogelijk financieel ondersteunen.

Ben jij tevreden?

Maar eerst wil de kersverse stichting weten wat Soesterbergers vinden van het huidige aanbod aan sociaal culturele voorzieningen en vooral wat er wordt gemist. Daarom begint de stichting eerst grondig met een online enquête; op zoek naar de waardering van bestaande, maar ook naar de behoefte aan nieuwe activiteiten in het dorp Soesterberg.

De uitkomsten zijn van groot belang voor overleg met alle betrokkenen voor het verbeteren van de voorzieningen. “We roepen alle inwoners van Soesterberg op om mee te doen aan deze enquête. Dat kan eenvoudig via onze website www.samensoesterberg.nl of via de scan” zeggen de initiatiefnemers en bestuursleden Jan de Mos en Max Vetkamp die zich al jaren inzetten voor het dorp.

“Doe mee, laat uw stem horen, alleen dan kunnen we er samen wat aan doen!”

Soesterberg staat van oudsher bekend als de bakermat van de Nederlandse luchtvaart. Nu de vliegbasis is gesloten heeft het dorp een nieuw toekomstperspectief en daarom moeten we volgens het nieuwe bestuur van deze nieuwe stichting op zoek naar nieuw elan voor het dorp.

Na afronding van het onderzoek zal een criteria gelden voor het aanvragen van een activiteitensubsidie en het aanvraagformulier zelf.

3 COMMENTS

  1. Misschien wat verkeerde periode om te vragen naar sociaal culturele activiteiten met lockdown/avondklok…

    • Je moet eens ergens beginnen. Een verkennend onderzoek kan geen kwaad, rekening houdende met de huidige omstandigheden waarin we toe gedwongen zijn.

  2. Wat een leuk, positief initiatief! Wij doen mee
    Laat maar weten als we iets kunnen doen.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here