Donderdag 23 mei stemmen

Op donderdag 23 mei wordt de verkiezing voor het Europees Parlement gehouden. Alle kiesgerechtigden van de gemeente Soest kunnen die dag weer hun stem uitbrengen.

In de eerste week van mei zijn alle stempassen verspreid. Met de stempassen zijn inwoners vrij om te bepalen bij welk stembureau zij op 23 mei in Soest en Soesterberg willen gaan stemmen. Kiesgerechtigden moeten deze stempassen samen met een identiteitsbewijs (bijvoorbeeld het paspoort) dat maximaal 5 jaar verlopen mag zijn, meenemen naar het stembureau. Kunnen zij zich niet identificeren, dan kunnen zij ook niet stemmen. De stembureaus zijn op 23 mei geopend van 7.30 uur tot 21.00 uur.

Als je als kiezer niet in de gelegenheid bent om op 23 mei zijn/haar stem uit te brengen in de gemeente Soest, kan er een speciale kiezerspas aangevraagd worden. Dit kan bij de afdeling Dienstverlening (Burgerzaken) in het gemeentehuis.

Kiezers kunnen ook schriftelijk een verzoek doen voor een kiezerspas. Het hiervoor benodigde formulier kan gedownload worden van de website www.soest.nl. of worden aangevraagd bij de afdeling Dienstverlening (Burgerzaken).De schriftelijke aanvraag moet formeel uiterlijk maandag 20 mei 2019 door de gemeente zijn ontvangen. Wij adviseren u echter uw schriftelijk aanvraag vóór 18 mei in te dienen. De postbezorging vindt namelijk niet dagelijks meer plaats. De stempassen moeten worden bijgevoegd. Kiezerspassen worden toegezonden.

Stemmen bij volmacht
Als kiezers zelf niet in de gelegenheid zijn om hun stem uit te brengen kunnen zij iemand machtigen. Er zijn twee manieren op iemand te machtigen:

 1. Onderhandse volmacht; Hierbij wordt de stempas omgezet in een volmachtbewijs. Volg hiervoor de aanwijzingen die op de stempas staan vermeld.
 2. Schriftelijke volmacht; Hiervoor dient een aanvraag ingediend te worden. Het hiervoor benodigde volmachtformulier kan gedownload worden van de website www.soest.nl. of worden aangevraagd bij de afdeling Dienstverlening (Burgerzaken). De schriftelijke aanvraag moet formeel uiterlijk maandag 20 mei 2019 door de gemeente zijn ontvangen. Wij adviseren u echter uw schriftelijk aanvraag vóór 18 mei in te dienen. De postbezorging vindt namelijk niet dagelijks meer plaats. De stempas moet worden bijgevoegd. Het volmachtbewijs wordt naar de gemachtigde gestuurd.

Vanaf 9 mei zijn de kandidatenlijsten huis-aan-huis verspreid. Hierin staat naast de kandidatenlijsten ook belangrijke informatie voor kiesgerechtigden, zoals de locaties van de stembureaus:

 • Gemeentehuis Soest Raadhuisplein 1           
 • Residence Souveraine Inspecteur Schreuderlaan 2  
 • Emmakerk Regentesselaan 2B      
 • Hoog Soestdijk Prins Hendriklaan 5     
 • Zorgcentrum Molenschot Dalplein 2-4     
 • Woonzorgcentrum Mariënburg Burgemeester Grothestraat 80          
 • BEC De Plantage Smitsweg 311              
 • De Open Hof Veenbesstraat 2          
 • Ontmoetingscentrum Klaarwater Wiardi Beckmanstraat 475A  
 • Ontmoetingscentrum De Klarinet Klarinet 39       
 • Ontmoetingscentrum De Drie Eiken Dorpsplein 18   

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here