Dorpshuis graag in het centrum

Foto: Johan Pel - Dorpshuis graag in het centrum
Foto: Johan Pel - Dorpshuis graag in het centrum

De eerste voorzichtige stappen naar een nieuwe dorpshuislocatie worden inmiddels gezet door Stichting Balans, De Linde, Samen Soesterberg en Ontmoetingscentrum de Drie Eiken.

Vorige week stemde de gemeenteraad van Soest in met een budget van honderdduizend Euro voor een gedegen onderzoek naar een nieuwe dorpshuislocatie in Soesterberg. Een slordige zestigduizend euro zal worden uitgegeven aan een onderzoek naar mogelijke locaties voor een nieuw dorpshuis en veertigduizend euro zal worden gereserveerd voor een ‘tijdelijk’ ruimte of aanbouw voor de huidige activiteiten.

De samenwerkende (cultuur)partijen zijn het er allemaal over eens dat de nieuwe dorpshuislocatie in het centrum van Soesterberg moet komen. Niet in het midden van een woonwijk, zoals voorheen dorpshuis De Linde bij de Carolusschool, want zegt bestuurslid Paul Klein uit ervaring; “dat zal niet ten goede komen van de exploitatie”. Maar het moet ook een gemeenschappelijke ruimte worden waar ouderen of senioren makkelijk gebruik van kunnen maken en dat is volgens het Ontmoetingscentrum zeker niet aan de rand van het vliegveld waar de nieuwe Postiljonschool zal neerstrijken of elders in Soesterberg Noord waar over gesproken wordt in de lokale media.

De cultuurpartijen uit Soesterberg hebben inmiddels hun wensenlijst klaar en binnenkort gaan ze rond de tafel met de nieuwe projectleider van de gemeente Soest. Hij of zij zal aan de hand van een opdracht op zoek gaan naar de juiste locatie voor een gemeenschappelijke ruimte. Hoe de opdracht er uit gaat zien is nog niet bekend, maar “wij zullen mede bepalen hoe de opdrachtformulering er uit gaat zien en dienen zeker ons wensenlijstje in” aldus Toon van Mil van stichting De Linde. Volgens Paul Klein is de exploitatie de nekkenbreker, want zegt hij; “wanneer we beperkingen opgelegd krijgen zoals bij De Linde, dan zal de exploitatie wederom de nekkenbreker worden. We willen graag zoveel mogelijk activiteiten op één plek om een goede exploitatie te realiseren”. Ook stichting Balans deelt deze mening, want “we moeten af van deze versnippering van activiteiten in het dorp”.

Als we het met de (cultuur)partijen over de vorm van het toekomstige dorpsruimte hebben, dan is een podium wel een must. Er zijn activiteiten die géén groot toneel behoeven, maar er zijn ook festiviteiten die behoefte hebben aan een groot podium voor muziek of afsluitende toneeloptredens van de Soesterbergse basisscholen. Volgens de resultaten uit het onlangs gehouden onderzoek van de stichting Samen Soesterberg is er aan een groot podium zeker behoefte, maar voor incidentele optredens zou “eventueel” ook uitgeweken kunnen worden naar het Officierscasino aan de Kampweg.

Wanneer het onderzoek van start gaat is nog niet bekend, maar de eerste constructieve stappen naar een gemeenschappelijke dorpsruimte zijn gezet. Alle cultuurpartijen werken met veel enthousiasme inmiddels samen en zijn hoopvol in de vervolggesprekken met de gemeente Soest. Wensen en mogelijkheden komen steeds dichterbij.

“Een nieuw dorpshuis in het centrum van Soesterberg is wel ons gezamenlijk uitgangspunt, graag zelfs” zegt Rob Tuizenga van de stichting Samen Soesterberg ter afsluiting van de persmeeting deze ochtend.

9 COMMENTS

 1. Waarom moet een onderzoek naar een geschikte plek 60.000 euro kosten. Dat is toch waanzin, of ben ik nu gek? Gewoon gezond verstand gebruiken en luisteren naar de mensen die gebruik willen maken van dat dorpshuis. Daar is geen duur onderzoek door een of ander extern bureau voor nodig.

 2. HET IS NIET TE GELOVEN, WAT EEN GELDVERSPILLING!

  Geachte Raadsleden en bestuurders van de Gemeente Soest.

  Kom eindelijk eens met plan wat hout snijdt voor de Soesterbergs bevolking en realiseer een dorpshuis conform de geformuleerde wensen, inclusief de verkregen ( gemeenschaps) gelden van het voormalig Dorpshuis. Inplaats van de beschikbaar gestelde honderdduizend Euro er 60.000 Euro! te besteden aan het zoveelste onderzoek, en er 40.000 euro besteedbaar is voor wéér een tijdelijke voorziening.

  Ter verruiming van het beschikbaar gestelde budget voor het realiseren van een definitief plan/uitvoering zou ik zeggen: Ga eindelijk eens daadkrachtig achter het geld ( vlak 900.00 euro)aan wat de Gemeente Soest bij gerechtelijke uitspraak heeft moeten betalen aan de voormalige Stichting Dorpshuis voor het verkrijgen van haar eigendom. Gemeenschapsgeld wat, samen met de voormalige bestuurder Silvijn Aerden, met de noorderzon is vertrokken.

  Jean-Marie van Staveren voormalig voorzitter Stichting Dorpshuis Soesterberg

  • Reactie Stichting Dorpshuis Soesterberg op recente tekst hieronder van mw. J.M van Staveren:
   De stichting Dorpshuis bestaat nog en het bestuur is niet “…met de noorderzon vertrokken” noch “voormalig”. De enige die vertrokken is bent u. U weet precies hoe u het bestuur kunt bereiken: ieder die dat wil slaagt daar prima in. We spraken de laatste jaren met diverse organisaties en personen die vragen hadden. Vorige maand nog met de woensdagmiddag club senioren in de Drie Eiken en vorige week was opnieuw overleg met politici/bestuurders van POS en GGS. Het bedrag dat u noemt, welk de Gemeente van de rechter aan de Stichting moest betalen, is niet correct maar juist u zou beter moeten weten dat ruim de helft van het wel juiste bedrag nooit in handen van de Stichting is geweest en rechtstreeks naar de bank is ging die het Dorpshuis ruim 5 jaar hielp openhouden. Van het restant werd personeel uitgekocht en zijn alle kosten betaald van advisering/bijstand, ontruiming en opslag. Het bestuur, de advocaat, notaris en accountantsbureau bestaan allemaal nog en houden toezicht op het vermogen. Wel verdwenen, zijn de geoormerkte 3 miljoen uit opbrengsten van grondverkoop van Dorpsplein en Evenemententerrein, bouw en inkomsten uit de nieuwe woningen daar, welke door de Raad waren gereserveerd voor een “tenminste vergelijkbare” voorziening elders in het centrum van het dorp. Dat u zich door enkele dorpsgenoten verraden hebt gevoeld in uw strijd voor behoud van het/een multifunctioneel dorpsgebouw voor alle inwoners en hun gasten, kunt u onmogelijk de Stichting Dorpshuis verwijten omdat u daar immers zelf de voorzitter van was in die tijd. Dat u bent vertrokken na onenigheid over vernietiging van stukken kunt u evenmin het trouwe zittende bestuur verwijten en ik stel voor dat dit niet het onderwerp wordt, maar het vinden van een nieuwe locatie en voorziening en retournering van de 3 verdwenen miljoenen uit het Masterplan. S.L.J. Aerden, wnd.vz. stg. Dorpshuis Soesterberg

 3. Wat een onzin onderzoekskosten, stop dat geld in de huur zodat het dorpshuis kan komen waar het hoort, in het dorpshart!!

 4. Ik heb al eerder aangegeven waarom niet dat gebouw aan de Odijkplein die van defensie is….staat al maanden leeg! Met het geld van Soesterbergse gemeenschapsgeld die bij dhr. S.L.J.Aerden op zijn bankrekening staat is het prima te renoveren én het staat midden in ons dorp !! Voorheen was toen de marechaussee gebouw afgeblazen en het waarom heb ik nog nooit begrepen, dat was óók een pracht locatie geweest !! Wat ik heb begrepen dat het gebouw aan de Odijkplein is verkocht ???!! En wederom wéér een hoge appartementsgebouw wordt neergezet. Welkom in Soesterbergse NewYork dorp met ál die torenhoge gebouwen….!!!

  • Echt fijn dat u zich ook zo betrokken voelt bij de problemen in dorp Soesterberg Meggy. Als u iets wilt weten over de eigenaar en de bestemming van de panden waar u op doelt, dan kunt u zich wenden tot dorpsgenoten en de gemeente. De antwoorden zijn bekend. Het vermogen van de Stichting Dorpshuis hoort overigens niet bij de verdwenen drie miljoen, en is ook geen gemeenschapsgeld. Evenmin staat het op een privérekening zoals u stelt. Altijd welkom als u iets wilt vragen of uw hulp wilt aanbieden (zie onze website). Stichting Dorpshuis Soesterberg

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here