Drie voor onze veiligheid

De Omgevingsdienst Regio Utrecht (ODRU), Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) Utrecht en de Veiligheidsregio Utrecht (VRU) werken al zeer intensief samen voor gemeenten. Ze hebben daarvoor in 20 juni 2018 een convenant ondertekend.

Maar de drie directeuren hebben vandaag de afspraak bekrachtigd, door een lijst te ondertekenen waarop honderd bedrijven staan, waar op termijn gezamenlijk inspectie zal worden uitgevoerd. Alleen al dit jaar zullen 75 bedrijven worden gecontroleerd op zowel de risico’s op het gebied van (brand)veiligheid als op milieuaspecten.

In de praktijk betekent dit dat er één afspraak wordt gepland bij het te inspecteren bedrijf in plaats van twee afzonderlijke inspecties. Door samen op pad te gaan krijgen de inspecteurs inzicht in elkaars werkzaamheden en prioriteiten. Gegevens kunnen worden uitgewisseld waardoor de bezochte bedrijven een eenduidig advies krijgen. Doordat er slechts één inspectiebezoek plaatsvindt, wordt ook de toezichtlast voor de bedrijven verlaagd.

VRU-directeur Peter Bos is content met deze ontwikkeling. “Door samen te werken en gezamenlijk adviezen te geven, maken we het voor bedrijven én onszelf efficiënt en eenduidig. Zo werken we aan ons gezamenlijke doel: de kwaliteit en veiligheid van de leefomgeving vergroten.”, aldus Peter Bos.

Met de gezamenlijke inspecties van deze bedrijven wordt de bestaande samenwerking uitgebouwd, wordt de veiligheid voor burgers vergroot en de dienstverlening aan gemeenten en bedrijven verstevigd.

Maar wat doen deze organisaties?

De ODRU is een proactieve, klantgerichte kennisorganisatie. De experts werken in opdracht van de vijftien gemeenten in de provincie Utrecht en trekken als een gelijkwaardige partner samen met hen op.

De RUD (Regionale Uitvoeringsdienst) Utrecht voert vergunningverlenings-, handhavings- en adviestaken uit voor de provincie Utrecht en de gemeenten.

De VRU (veiligheidsregio Utrecht), de bekendste van de drie, is de drijvende en bindende kracht achter een goede hulpverlening, rampenbestrijding en crisisbeheersing in de regio Utrecht.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here