Ervaringen botsen met rapportages

Komst vluchtelingen in Zeist, grenzend aan Soesterberg
Komst vluchtelingen in Zeist, grenzend aan Soesterberg

Afgelopen woensdagavond konden inwoners “inspreken” tijdens een digitale bewonersavond over de voorgenomen opvang van 700 vluchtelingen op Kamp van Zeist.

De gemeenteraad organiseerde deze bijzondere digitale inspreekavond om de nodige informatie en meningen op te halen en te delen met de gemeenteraad van Zeist. Op 25 januari a.s. zal gemeente Zeist beslissen of zij de onderhandeling aangaan met het COA over het verzoek en de bijbehorende randvoorwaarden om een groot aantal vluchtelingen op te kunnen vangen op Kamp van Zeist.

Snel werd duidelijk dat een overgrote meerderheid van de insprekers slechte ervaringen had met de eerdere opvang van vluchtelingen op Kamp van Zeist. Veel insprekers waren dan ook absoluut géén voorstander van wederom een nieuw vluchtelingenkamp nabij Soesterberg. Het in april geplande vluchtelingenkamp is bovendien, in de huidige plannen, ook nog eens veel groter in aantal en omvang. Dit terwijl het vorige vluchtelingenkamp volgens de meeste insprekers al voor onveilige, en onprettige ervaringen heeft geleid. Zo sprak de bedrijfsleider van ‘de enige supermarkt’ in Soesterberg uit eigen ervaring over de vele onveilige situaties of overlast bij zijn winkel en de tientallen diefstallen. Andere sprekers deelden andere heftige ervaringsverhalen; lastiggevallen te zijn door asielzoekers of zelfs over kinderen die achtervolgd werden door meerdere mannen afkomstig van de COA-locatie.

Weinig incidenten bekend

In tegenstelling tot de ervaringsverhalen van insprekers viel volgens Burgemeester Metz, die verantwoordelijk is voor de openbare orde en veiligheid, het aantal incidenten op Kamp van Zeist nog wel mee. Uit de verhalen van de insprekers en gegevens van de rapporten, blijkt dat de persoonlijke ervaringen van de insprekers niet met de rapportages van het COA stroken, waar de gemeente Soest en Zeist mee communiceren. In deze rapportages wordt juist gesproken dat het aantal meldingen wel meeviel, en dat omwonenden best positief waren over de opvang. Dit kan volgens meerdere insprekers niet juist zijn. Zo gaf de bedrijfsleider van de Plus Supermarkt aan dat juist veel van zijn meldingen niet waren meegenomen in de rapportages, juist omdat er met de meldingen niets gedaan zou zijn.

Ook opmerkelijk was de slechte rapportage van strafbare feiten en diefstallen in Soesterberg in de jaren 2014 t/m 2018, want deze schat aan ervaringscijfers zijn volgens een kritische inwoner opgegaan in de totaalanalyse van Soest en niet meer te herleiden naar Soesterberg. Soesterberg kan zich daarom niet onderscheiden van andere gemeenten op het gebied van veiligheid in relatie met het vluchtelingenkamp op Kamp van Zeist.

Vragen om moeilijkheden

Waar veel insprekers dus mordicus tegen de komst van het AZC zijn, waren er ook een aantal die niet pertinent tegen de komst van het vluchtelingenkamp zijn, maar wel vragen stelden over het aantal geplande asielzoekers. In verhouding tot het aantal Soesterbergers zou het aantal veel te veel zijn: de plannen gaan uit van 700 asielzoekers. Ter vergelijk; het eerdere AZC huisveste ongeveer 350 asielzoekers. De opvang van zevenhonderd vluchtelingen is volgens een aantal insprekers voor  Soesterberg een rampscenario. “Met slechts één supermarkt en één kroeg is deze omvang in een kleine gemeenschap als Soesterberg vragen om moeilijkheden”.

Een voormalig medewerker van het voormalige Soesterbergse AZC vertelde dat een groot deel van de overlast bij het voormalige AZC juist voortkomt uit verveling. “Er is voor bewoners vrijwel niets in Soesterberg te doen, laat staan voor asielzoekers die niet mogen werken en die heel weinig te doen hebben” aldus deze inspreker. Door deze en andere bijdragen van mensen die direct betrokken zijn of waren bij het COA werd ook een beeld geschetst dat de begeleiding ook te kort schoot. Zo zou er slechts twee werknemers beveiliging en twee werknemers begeleiding zijn op het gehele voormalige asielzoekerscentrum.

Matige reacties en vragen vanuit de politiek

Bewoners hadden veel kritische opmerkingen en persoonlijke verhalen. Ook niet mals was de kritiek op de gemeente Zeist. Veel insprekers vonden het ronduit ‘schofterig’ van de gemeente Zeist om voor de makkelijkste weg te kiezen en het AZC maar aan de rand van de gemeente te plaatsen. Daarnaast was er überhaupt geen inspraak voor inwoners van Soesterberg mogelijk. Maar ook werden er richting de burgemeester van Soest en aanwezige Soester gemeenteraadsleden kritiek geuit. Toehoorders die onze redactie spraken waren niet positief over de vragen en meelevendheid die getoond werden. Waar burgemeester Rob Metz wel regelmatig empathie toonde, bleven reacties en vragen van de gemeenteraadsleden over het algemeen achter en wanneer ze wel geplaatst werden waren ze zeer ‘veilig’ van aard vanwege waarschijnlijk de aankomende gemeenteraadsverkiezingen. Dat schuurt bij veel Soesterbergers met de ingrijpendheid van deze grootse plannen om honderden vluchtelingen op te vangen nabij de grens van Soesterberg.

“Ik hoop dat de gemeenteraad ook beseft hoe ingrijpend dit voor burgers van Soesterberg is. Je verschuilen achter dubieuze veiligheidsperceptierapporten is dan ook niet voldoende en afdoende, je kan dit niet als een hamerstuk behandelen” aldus één van de honderd insprekers. Maar ook kregen de toehoorders de opmerking “In maart zullen we laten weten wie de beste kaarten heeft neergelegd”.

Het laatste woord is nog niet gesproken

Inmiddels is er door één van de insprekers Tanja van der Heijden een petitie gestart “tegen de komst van het vluchtelingen” op Kamp van Zeist en de teller staat al op 465 handtekeningen.

Op 25 januari gaat de gemeenteraad van Zeist beslissen of er onderhandelingen zullen gaan plaatsvinden met het COA over het verzoek en de bijbehorende randvoorwaarden om een groot aantal vluchtelingen op te kunnen vangen op Kamp van Zeist.

4 COMMENTS

  1. Als betrokkene bij de asiel opvang en als inwoner van Soesterberg heb ik tijdens de vorige coa periode aan de grens van ons dorp heel goed opgelet. Er zijn uiteraard wel enkele vervelende incidenten geweest maar die worden nu erg uitvergroot

  2. Beste Peter,
    Voor sommige mensen, met name vrouwen, hebben die zgn ” incidentjes” een enorme inpact gehad. Maar het is net als met het Ali B.- verhaal. Sommigen kunnen zich nou eenmaal niet verplaatsen in de gedachtengang van een vrouw.

  3. Voorstel van 700 asielzoekers is buiten proporties. Dat groepjes jonge mannen bij (jonge) vrouwen als bedreigend overkomt kan ik ook begrijpen, maar dat is hun cultuur om in groepjes te bewegen.
    Ik ben wel voor opvang van hooguit de helft en bij voorkeur gezinnen.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here