Explosieven gevonden

Defensie
EOD Defensie

Op de voormalige vliegbasis in Soesterberg gaat de Gemeente Soest in samenwerking met de Gemeente Zeist een nieuwe woonwijk realiseren. ‘Wonen in en met de natuur’ vormt het uitgangspunt voor deze nieuwe woonwijk. Voordat er met de bouw van deze woonwijk begonnen kan worden, zal de grond eerst schoongemaakt moeten worden. Momenteel liggen er behoorlijk veel “Niet Gesprongen Explosieven” (NGE). 

Tijdens de Tweede Wereldoorlog was het vliegveld in gebruik door het Duitse leger. De geallieerden voerden veelvuldig bombardementsvluchten uit boven het vliegveld van Soesterberg. Het resultaat; een groot aantal niet ontplofte bommen in de grond, net als diverse vormen van munitie, die door de luchtverdediging werden gebruikt.

In 2018 werd door het Rijksvastgoedbedrijf (Ministerie van Binnenlandse Zaken), in opdracht van Defensie, een detectieonderzoek uitgevoerd. Diverse verstoringen zijn in kaart gebracht, waarvan aangenomen dat dit om munitie en/of vliegtuigbommen gaat. Om de gronden veilig en bouwrijp te maken zal de aankomende maanden een gecertificeerd bedrijf aan de slag gaan met de benadering van deze gevaarlijke objecten. Dat houdt in dat tot 4,5 meter diepte de munitie wordt uitgegraven en veiliggesteld. Zodra er een vliegtuigbom wordt aangetroffen, verzorgt de Explosieven Opruimingsdienst de ruiming. Het werkterrein zal dan worden afgesloten.

Voor deze bijzonder gevaarlijke werkzaamheden hebben beide gemeenten speciaal een ontheffing gekregen vanuit de Wet Natuurbescherming. “Soest en Zeist zullen zoveel mogelijk boombesparend werken en er zal rekening gehouden worden met de broedseizoenen”, aldus de Gemeente Zeist.

Bij de ontgravingen is ook een archeoloog aanwezig vanwege mogelijke archeologische waarde van de objecten of andere ontdekkingen, zoals de veelbesproken tunnel naar het Officierscasino.

Bron: Gemeente Zeist

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here