Financiële tegenvaller voor inwoners

OZB 10% omhoog
OZB 10% omhoog

De Gemeente Soest gaat de aankomende jaren zo breed mogelijk bezuinigen. In de begroting 2020-2023 heeft het college van B&W keuzes moeten maken op de maatschappelijke opgaven van nu en van morgen.

Opvallend is de sluiting van het Gemeentehuis op de vrijdagmiddag en het telefonisch onbereikbaar zijn voor haar inwoners. Zo ook de enorme verhoging van de OZB-belasting komt voor veel bewoners van Soesterberg rauw op het dak, want die zien binnenkort een verhoging van 10% tegemoet.

“We houden vast aan een duurzaam, daadkrachtig en sociaal beleid, zoals ook vastgelegd in het coalitieakkoord, maar door financiële tegenvallers ontkomen we er helaas niet aan moeilijke keuzes te maken”, laat het college weten tijdens de presentatie van de begroting 2010-2023. Bij de start van dit huidige college vorig jaar zag het financieel perspectief er heel anders uit. Ambities waren toen geformuleerd op basis van de verwachting dat er ruim voldoende middelen waren, maar door tegenvallende inkomsten vanuit het Rijk is de situatie drastisch verandert.

Het nieuwe college heeft blijkbaar bij aanvang veel te hoog ingezet met haar ambities en stoot zich nu achteraf pijnlijk aan de tegenvallende inkomsten vanuit het Rijk. De gevolgen zullen op korte termijn zichtbaar worden voor iedereen, want de dienstverlening neemt af en de kosten voor de burgers zullen toenemen. Een zure appel voor het college, maar zeker ook voor de inwoners van de gemeente Soest.

“Wel merkwaardig dat ‘ineens’ de inkomsten zo kunnen tegenvallen. Je blijft de inkomstenpatroon toch (desnoods per week/maand) volgen?” aldus ervaren ondernemer Bob Zeegers uit Soesterberg.

“We nemen als college de verantwoordelijkheid om aan onze financiële verplichtingen te kunnen voldoen. En daarom moeten we keuzes maken. We hebben daarbij steeds verantwoorde keuzes geprobeerd te maken. Maar wij kunnen ons heel goed voorstellen dat deze keuzes soms pijnlijk zijn voor organisaties of inwoners.” aldus het college in haar toelichting op de begroting.

Wonen blijft één van de topprioriteiten. Samen met diverse partners zal de Gemeente Soest zich blijven inzetten om kansen te kunnen verzilveren. Dit doet de gemeente bijvoorbeeld met Portaal in Soesterberg, waar ze met volle kracht inzetten op de ontwikkeling en leefbaarheid van het dorp. Ook zal de Gemeente Soest blijven investeren in sport, maar volgens het college is er geen ontkomen aan om ook daar de tarieven aan te passen.

“We hebben heel kritisch gekeken naar onze uitgaven en bezuinigd waar dit verantwoord kon om de begroting sluitend te krijgen. Toch ontkomen we ook niet aan een lastenverzwaring voor de inwoners en een bijdrage uit onze reserves.” aldus het college in haar toelichting op de begroting.

Uiteindelijk is het besluit aan de gemeenteraad. Op 31 oktober vindt een debat plaats in de gemeenteraad, die dan het totaalpakket aan maatregelen bespreekt. Op 7 november neemt de raad een definitief besluit over de begroting voor 2020 en verder.

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here