Gemeenschapsgeld gehalveerd

De Burgstede
De Burgstede

Een aantal inwoners uit Soesterberg hebben vorig jaar enkele initiatieven ontplooid om sociaal culturele activiteiten in de toekomst te stimuleren door financiële ondersteuning, verworven door een onafhankelijk op te richten transparante ANBI-stichting.

Naast het breed werven van gelden hebben ze ook een beroep gedaan op het bestuur van de oude Stichting Dorpshuis Burgstede om de nog onder haar beheer zijnde gelden over te dragen aan deze nieuwe op te richten ANBI-stichting.

De initiatiefgroep deed een handreiking naar het bestuur van de Stichting Dorpshuis in de hoop en de verwachting om de handen in ineen te kunnen slaan, en een positieve aanwending te kunnen geven aan het bij de slapende stichting aanwezige kapitaal. Het bestuur van de Stichting Dorpshuis, bij monde van waarnemend voorzitter Silvijn Aerden, blijft echter vasthouden aan een investering in een eigen gebouw. Hij denkt daarbij nog steeds aan de Marechausseekazerne, momenteel in beheer door Rijksvastgoed met een tijdelijk bestemming voor Defensie en Politie eenheden.

Het Dorpshuis Burgstede op het voormalig dorpsplein sloot in 2010 haar deuren vanwege teruglopende bezetting en het niet rond krijgen van de exploitatie. Na een slepende discussie over het eigendom had de gemeente Soest na een gerechtelijke uitspraak in 2013 uiteindelijk € 830.000 betaald aan de Stichting om het dorpshuis in eigendom te verkrijgen. Het Dorpshuis is daarna gesloopt om plaats te gaan maken voor toekomstige woningbouw, dat nog opgestart moet worden.

Nu blijkt volgens mededeling van de waarnemend voorzitter dat van het oorspronkelijk beschikbare kapitaal van € 830.000 nog slechts € 400.000 resteert, een afname volgens zeggen veroorzaakt door exploitatieverliezen en proceskosten. In negen jaar tijd is het maatschappelijk kapitaal gehalveerd, terwijl de slapende Stichting geen enkele activiteit meer onderneemt en de exploitatie al jaren stil ligt. Veel inwoners van Soesterberg vinden een hele rare situatie dat er niets aan gedaan kan worden en dat slechts één persoon kan bepalen waar de ‘tonnen gemeenschapsgeld’ aan uit gegeven gaat worden.

Het bestuur van het oude Dorpshuis blijft vasthouden aan een nieuw dorpshuis, maar volgens de initiatiefgroep maken ze geen enkele kans. Een andere bestemming van het nog resterende kapitaal, in lijn van de oorspronkelijke doelstellingen, ligt dan ook naar de mening van de initiatiefgroep voor de hand.

Buiten het voornemens werven van diverse financiële middelen inventariseert de initiatiefgroep inmiddels ook de sociaal culturele behoeften in Soesterberg. Wat zijn concreet de ideeën, wensen en hoe kunnen deze worden meegenomen ter voorbereiding voor de oprichting van een nieuw Sociaal Culturele ANBI-Stichting voor Soesterberg. De initiatiefnemers willen via onze website een beroep doen op alle inwoners uit Soesterberg.

“Iedereen met een sociaal- en cultureel idee is welkom om te reageren op.” aldus Jan de Mos namens de initiatiefgroep Soesterberg. Het mailadres: initiatiefgroepsoesterberg@gmail.com.

Of dan toch maar weer een petitie? Volgens een anonieme bron zou Soesterberg beter een maatschappelijke petitie richting de oude Stichting De Burgstede kunnen opzetten. De Stichting is ontstaan vanuit met maatschappelijk veld en voor zo’n petitie zou het bestuur gevoelig moeten zijn. Als heel Soesterberg voor stemt, dan kun je dat haast niet naast je neer leggen.

3 COMMENTS

 1. Petities in Soesterberg en uitslagen negeren en naast je neerleggen hebben we eerder meegemaakt in Soesterberg…

  Ik denk dat Soesterbergers daardoor ‘petitiemoe’ zijn geworden…

 2. Ik ben bang dat over 3jr geen geld meer over is,als er nu nog wat over is.Ik hoop dat de Hr Aerden met een goed overzicht komt om dat verdwenen geld te verantwoorden.Is er nu helemaal geen oplossing om dit geld vrij te krijgen er moeten toch ook nog meer bestuursleden zijn

 3. Snap ik niet…….
  Ik heb begrepen dat ooit de Gemeente Soest de Marechaussee-kazerne heeft aangeboden
  om daar een nieuwe Dorpshuis te realiseren….maar dat die “bestuurslid (leden) het van de
  hand hebben afgewezen ???? Juist de Soesterbergers vonden het een geweldig idee…..
  En nou lees ik dat S. Aerden dit in het bovenstaand bericht benoemd, waarom heeft het die reikende hand van de Gemeente niet aangepakt ????

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here