Harde actie Heybergh

Systematische Ontmanteling
Systematische Ontmanteling

De actiegroep heeft een verzoek gedaan richting de Autoriteit Consumenten en Markt om onderzoek te doen naar de onwenselijke situatie die volgens de actiegroep is ontstaan rondom de Heybergh.

Dinsdag 8 december zal het College van B&W van de gemeente Soest beslissen over het verzoek dat de actiegroep gedaan heeft in het kader van de Wet Openbaarheid van Bestuur. De actiegroep wil met dit verzoek inzage krijgen in de onderhandelingen die tot nu toe plaats hebben gevonden, de onderbouwing en argumenten die hebben geleid tot de voorkeur om de Heybergh te sluiten, een klein deel van de bewoners van de Heybergh onder te brengen in de niet beschikbare Alliantie woningen en Zideris in te laten trekken in de Heybergh.

Aanstaande donderdag 10 december zal het externe bureau AAG haar concept onderzoeksrapport voorleggen aan de kerngroep (Wethouder van der Torre, Achmea Zilveren Kruis, Zorgpalet Baarn-Soest (nu Lyvore geheten), SBBS/De Drie Eiken) en de Alliantie. De uitkomsten van dit rapport zijn zeer spannend.

Er zijn vier scenario’s doorgerekend, waaronder het scenario van de actiegroep (behoud van intramurale verpleegzorg voor 20 tot 26 plaatsen). De kerngroep krijgt tot 14 december de tijd om het rapport te bestuderen en mag alleen veranderingen aanbrengen die eventuele bedrijfsgeheimen betreffen. Op 14 december ontvangen de leden van de Denktank (de actiegroep, de Soesterbergse Huisartsen, Cosbo/Anbo en P. Klein) het rapport en op 17 december vindt hierover overleg met AAG plaats.

“Na 17 december weten we waarschijnlijk waar we staan en of we nog kans maken voor het behoud van De Heybergh”, aldus de actiegroep “De Heybergh moet blijven”.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here