Hekel aan Eekhoorns?

Eekhoorn in de stress
Eekhoorn in de stress

Het omvormen van het bosgebied de Oude Tempel naar woongebied blijft voor veel inwoners uit Soesterberg een zeer slecht plan. “Een prachtig oud bos in ons eigen Soesterberg wordt bedreigd” zijn de woorden in een huis- aan huisbrief van het comité Landgoed de Oude Tempel met in aanhef “Heeft u ook zo’n hekel aan eekhoorntjes”.

Afgelopen dagen kregen inwoners van Soesterberg een brief in de brievenbus waarin het comité Landgoed de Oude Tempel uitleg geeft over een stuk geschiedenis, het nut van het huidige bosgebied, voorgenomen bestemmingsplan en omstreden woningbouw. Het comité is tegen de bouw van ca. 300 woningen en wil dat het bosgebied de Oude Tempel behouden blijft.

“De Raad van State heeft op 17 april 2019 het bestemmingplan vernietigd en terecht” zegt het comité in haar huis- aan huis brief, maar het College van de gemeente Soest heeft onlangs het bestemmingsplan op drie punten aangepast en is vastbesloten door te gaan met de bouwplannen. “We spelen in op de grote woningbehoefte in het dorp en doen recht aan de afspraken binnen het programma Hart van de Heuvelrug” zegt het College van de gemeente Soest.

Het comité Landgoed de Oude Tempel begrijpt niet dat de gemeente Soest zo’n waardevol bos wil kappen. “Volwassenen en kinderen beleven plezier aan de flora en fauna, het bos is waardevol voor zowel mens als dier. Het zijn de longen van ons dorp en dragen bij aan onze gezondheid. U kunt wat doen! Help mee het bos te behouden” zegt het comité in haar schrijven.

Het comité nodigt iedereen uit om tijdens de raadsvergadering in te spreken, want zoals bij iedere raadsvergadering hebben inwoners van de gemeente Soest het recht om de leden van de gemeenteraad toe te spreken of een mening te geven. Volgens het comité Landgoed Oude Tempel is er op 3 juni aanstaande een raadsvergadering over het nieuwe/aangepaste bestemmingsplan (digitaal of op het gemeentehuis) en zullen de leden van de gemeenteraad zich buigen over het veelbesproken dossier Oude Tempel in Soesterberg. De uiteindelijke beslissing van de gemeenteraad betreffende het nieuwe bestemmingsplan volgt later.

Aan eekhoorntjes kan niemand een hekel hebben, maar ook niet aan andere geliefde diersoorten die vooralsnog genieten van het oude bosgebied de Oude Tempel. Volgens enkele bronnen is de brief dan ook goed ontvangen. Of er ook gehoor gegeven zal worden aan de oproep van het comité, dat zal moeten blijken.

3 COMMENTS

 1. Heel goed dat hiertegen bezwaar wordt gemaakt.Wel vraag ik me af of iedereen bereid is gebruik te maken van zijn spreekrecht omdat niet veel geadresseerden daar ervaring mee hebben en dat kan best een drempel vormen.Ook handtekeningenactie?En hebben julli

 2. Ik snapt dat niet over wélk grote woningbehoefte moet zijn…..
  Aan de rand van de vliegbasis zijn er vele woningen gebouwd + 105 appartementen.
  Groene Hoogte vele woningen worden of is al gebouwd.
  Bij de vleugel wederom appartementen en koopwoningen zijn er gebouwd.
  Straks aan de Amersfoortseweg de hele rij vanaf Plekkepoel kunnen daar óók huizen of
  appartementen neer gezet worden !!!! Laat het bos van de Oude Tempellaan met RUST

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here