Incidenten AZC

Het afgelopen weekend heeft staatssecretaris Dijkhoff van het ministerie van Veiligheid en Justitie informatie verstrekt over het aantal incidenten, dat in 2015 in en op de COA-locaties (AZC’s en noodopvang) heeft plaatsgevonden. De staatssecretaris deed melding van in totaal 8000 meldingen bij het COA en 4460 meldingen bij de politie.

Inmiddels zijn ook de regionale en lokale cijfers bekend geworden. Daaruit blijkt dat het COA 184 incidenten in het AZC Zeist en 6 in de Noodopvang Zeist heeft geregistreerd. Bij de politie zijn 61 incidenten in het AZC en 2 incidenten in de noodopvang gemeld. Het totale aantal incidenten in de gemeenten Soest en Zeist tezamen bedroeg in 2015 13.626.

Meldingen COA
Van de 184 meldingen in het AZC ging het onder meer om overtredingen van de huisregels, zoals het niet opvolgen van veiligheidsvoorschriften (34 x rookverbod), niet opvolgen van aanwijzingen personeel (20x), verbaal agressief gedrag (24x), geluidsoverlast (9x), illegale overnachting (3x). Daarnaast was er ook sprake van poging tot suïcide (3x), dreiging met suïcide (13 x), onacceptabel gedrag met dreiging en intimidatie (32x), verbaal agressief gedrag (24x). De melding in de noodopvang hadden betrekking op brandmeldingen (2x), vermissing (1x), familieruzie (2x), vermissing (1x en teruggekeerd).

Meldingen politie
De politie meldde ons dat de 61 meldingen in het AZC de volgende incidenten betroffen: • Ruzies (10) • Vermissingen goederen (9) • Mishandelingen (7) • Chantage/Afpersing (3) • Diefstal (3) • Diverse andere meldingen (in totaal 29)

De 2 meldingen in de noodopvang betroffen een ruzie/twist en een vermissing.

 

Foto: Roulette.FM

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here