Informatie Landgoed Oude Tempel

Op dinsdagavond 14 februari organiseert de gemeente een inloopavond over het toekomstig woongebied Oude Tempel, in basisschool De Startbaan, Oude Tempellaan 9a in Soesterberg. Tijdens de inloopavond is er informatie over de inhoud van het voorontwerpbestemmingsplan en de planprocedure.

Je kunt vragen stellen en in gesprek gaan met de opstellers van het plan en de projectleider. Er wordt geen presentatie gehouden. Iedereen is harte welkom tussen 19.30 en 21.00 uur. Momenteel ligt het voorontwerpbestemmingsplan ter inzage, als eerste stap in de bestemmingsplanprocedure.

Groen woongebied
Voor het bostuingebied Oude Tempel is het stedenbouwkundig plan ‘Wonen in weelde’ opgesteld. In dit plan wordt het voormalige bos van de Open Ankh omgevormd tot een groen woongebied. Voor de ontwikkeling van de Oude Tempel is nadrukkelijk aansluiting gezocht bij het karakter van het bestaande landschap. De monumentale beukenlanen vormen de ‘groene kapstok’ van het plan. Het landgoed zal in Soesterberg nieuwe woningen in een historisch landschap bieden. Deze ontwikkeling levert een positieve bijdrage aan de levendigheid en het voorzieningenniveau in Soesterberg. Ook komt een substantieel deel van de opbrengsten ten goede aan natuurontwikkeling op de Heuvelrug.

Woonwensen centraal
De precieze verkaveling en het type woningen wordt stapsgewijs ontwikkeld op basis van de woonwensen van de toekomstige bewoners. Denk bijvoorbeeld aan vrijstaande woningen, maar ook aan twee-onder-een-kapwoningen, rijwoningen en kleinschalige appartementenblokken. Afhankelijk van de invulling is er ruimte voor 230 tot 300 woningen. De verwachting is dat de bouw in 2018 kan beginnen.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here