Jaarlijks onderhoud bomen

(*) Dit artikel is een publicatie van de Gemeente Soest.

De gemeente Soest heeft 17.500 geregistreerde gemeentelijke bomen in de bebouwde kom. Dat betekent, bomen in de openbare ruimte die de gemeente beheert. Al deze bomen controleren we elk jaar om te kijken welk onderhoud nodig is om de bomen gezond te houden én de veiligheid voor de inwoners in de gaten te houden.

Kappen

Afgelopen najaar hebben we in de gemeente ruim 75 onveilige bomen gekapt. Dit waren bomen die niet meer veilig waren om te laten staan doordat ze verzwakt of dood waren. Bomen verzwakken of gaan dood door ziekte of ouderdom

Herplanten

Daar waar het boven de grond én onder de grond mogelijk is, planten we nieuwe bomen. Vóór het herplanten brengen we eerst een goede groeiplaatsverbetering aan. Nieuwe bomen geven we bijvoorbeeld bomenzand (in verharding) of bomengrond (in plantsoen of gras) mee bij het planten. In deze grond zit de juiste voeding voor de boom. Bij bomen die nu dicht op de bestrating staan stoppen we nu ook wortelschermen in de grond. Op deze manier voorkomen we wortelopdruk.

De nieuwe bomen die we planten moeten passen bij de omgeving, ook als ze straks groot zijn. We kiezen daarbij voor toekomstbestendige bomen. Dit betekent dat de bomen tegen droge zomers en kouder winters moeten kunnen. We kijken hierbij naar de omgeving en wat daar al natuurlijk groeit.

Vincent Huppelschoten, boombeheerder: “Als we een grote eik kappen omdat deze niet meer gezond is, komt er niet altijd weer een eik voor terug. In de 100 jaar dat deze boom er heeft gestaan is er zoveel veranderd. Het weer is extremer geworden en de huidige samenleving vraagt soms om een andere indeling van de ruimte. Ook om deze reden kiezen we soms voor het herplanten van een andere boom.”

Ook onder de grond moet het mogelijk zijn om een nieuwe boom te planten. Soms is het door kabels en leidingen niet verstandig om weer een boom te planten op dezelfde plek. We kiezen er dan voor om de plaats iets op te schuiven of om geen boom te herplanten.

Snoeien

En dan moeten we de gezonde bomen natuurlijk ook goed onderhouden om ze gezond te houden. Dit doen we door de bomen te snoeien. De komende tijd gaan we daarmee aan de slag in Soest-Zuid, Soestduinen, Soesterberg en de Algemene begraafplaats in Soesterberg.

Werkzaamheden

Voor alle werkzaamheden rondom kappen, herplanten en snoeien hebben we eerst de juiste vergunningen aangevraagd. Ook houden we altijd rekening met de aanwezige flora en fauna. Als het nodig is nemen we actie om deze te beschermen.

Heeft u vragen over dit onderwerp? Neem dan contact op met ons Telefonisch Informatie Punt via telefoonnummer: 035-609 34 11.

1 COMMENT

  1. Kunnen jullie eens kijken bij Apollo 24 aan de achterkant naar de bomen nemen veel licht weg zitten bessen in brengt schade aan ons tuinhuis
    Gr Arnold

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here