Kamp van Zeist wordt natuur

Kamp van Zeist wordt natuur
Kamp van Zeist wordt natuur

De provincie Utrecht is sinds 1 november officieel grondeigenaar van Kamp van Zeist, die grootste plannen heeft om het gebied in 2030 terug te geven aan de natuur.

In 2030 overdracht naar Utrechts Landschap

Het voormalige militaire terrein Kamp van Zeist aan de rand van Soesterberg zal grotendeels worden ingericht als natuurgebied. Voordat de provincie gaat starten met de inrichting, onderzoeken ze eerst uitgebreid of het terrein en de gebouwen geen verontreinigende stoffen bevatten. Ook laten ze onderzoek doen naar de aanwezige planten en dieren. Daarna worden bijna alle militaire gebouwen gesloopt en wordt de verharding verwijderd. In 2030 moet het gehele natuurgebied klaar zijn en wordt het officieel overgedragen aan het Utrechts Landschap.

Hart van de Heuvelrug

Binnen het overeengekomen natuurprogramma van Hart van de Heuvelrug zal Kamp van Zeist de komende jaren worden ‘teruggegeven’ aan de natuur. Een kleine 29 hectare van het terrein wordt ingericht als natuurgebied, waar ook recreatie mogelijk is. Na de herinrichting draagt de provincie Utrecht het terrein over aan het Utrechts Landschap. Zij zetten de natuurontwikkeling voort en beheren het gebied.

Uitvoering in kleine stappen

De werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd, onder andere omdat er afspraken zijn voor tijdelijk gebruik van delen van het terrein. Zo maakt het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) gebruik van het terrein voor de opvang van vluchtelingen.

De basis van deze transitie is de rood-groen balans. Voor iedere toegevoegde hectare bouwontwikkeling (= rood) moet een hectare natuurontwikkeling (= groen) terugkomen. Zo wordt bijvoorbeeld de geplande woningbouw in Huis ter Heide West en op de locatie rond de Willem Arntszhoeve in Den Dolder gecompenseerd met de nieuwe natuur op Kamp van Zeist.

Binnen het programma Hart van de Heuvelrug is de natuur op de Utrechtse Heuvelrug uitgebreid en versterkt. Zo is er een groot aaneengesloten natuurgebied ontstaan van 5.300 hectare en er is 700 hectare aan nieuwe natuur gerealiseerd. Op andere plekken wordt ruimte gemaakt voor de bouw van woningen en bedrijven, recreatie en zorg. Zo draagt het programma bij aan een groene en gezonde leefomgeving in de regio rond Soest en Zeist.

Geen woningbouw op Kamp van Zeist

Door deze definitieve kennisgeving komt er een zwarte streep door alle speculaties dat woningbouw of uitruil van de Oude Tempel mogelijk zou zijn. De provincie Utrecht blijft vasthouden aan het programma en verwacht 2030 het terrein over te dragen. Enkele jaren geleden werd er nog actie gevoerd om woningbouw mogelijk te maken op Kamp van Zeist om daarmee het bosgebied de Oude Tempel te behouden.

3 COMMENTS

  1. Eigenlijk is het Gods geklaagd dat een prachtig eeuwen oude bos met de grond gelijk wordt gemaakt om daar die Kl……te woningen te bouwen !!
    En waar alles al aanwezig is wat betreft riolering, nutsvoorzieningen enz.enz. wordt vernietigd om het TERUG te geven aan de Natuur…..écht WAANZIN ten Top.
    Dan hebt je écht hersens van een garnaal hé… ambtenaren van de provincie Utrecht ??
    En dat noemt zich Hart van de Heuvelrug……beter gezegd een IJzige klomp van de Heuvelrug waar absoluut géén warmte vanaf straalt…..

  2. Geen enkele ecologische waarde, qua locatie en infrastructuur meer dan ideaal om woningen op te bouwen. Miljoenen kosten maken die eenvoudig opbrengsten hadden kunnen worden en tegelijk schaarse natuur verwoesten

  3. Op de plek waar de schilders werkplaats was hal 9 en 10 en de motor standplaats die plekken zijn vervuild heb er jaren gewerkt dus helaas weet het maar al te goed

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here