Kandidaat-wethouders bekend

Foto: Johan Pel - Kandidaat-wethouders bekend
Foto: Johan Pel - Kandidaat-wethouders bekend

De beoogde coalitiepartijen Soest2002, GGS, VVD en PvdA hebben de namen van de vier kandidaat-wethouders bekend gemaakt.

Karin Scholten voor Soest2002, Aukje Treep–van Hoeckel voor GGS, Liesa van Aalst-Veldman voor de VVD en Osman Suna voor de PvdA. Op donderdag 9 juni neemt de gemeenteraad een besluit over de benoeming van de vier kandidaat-wethouders. Aansluitend worden de wethouders geïnstalleerd.

Portefeuilles

De beoogde coalitiepartijen hebben op hoofdlijnen de verdeling van de taakgebieden bekendgemaakt. Karin Scholten krijgt de portefeuilles participatie & bestuurlijke vernieuwing, ruimtelijke ordening & grondzaken, economie en gemeentelijke accommodaties. Aukje Treep-van Hoeckel ontfermt zich over de portefeuilles duurzaamheid & milieu, natuur & recreatie, vergunning & handhaving, infra, openbare ruimte & klimaatadaptatie en kunst & cultuur. Liesa van Aalst-Veldman behoudt de portefeuille financiën en een deel van de portefeuille sociaal domein (beleid, jeugdzorg, volksgezondheid). Daarnaast krijgt zij de portefeuilles onderwijs en kinderopvang. Osman Suna neemt ook een deel van het sociaal domein voor zijn rekening (werk en inkomen, inburgering en wmo). Daarnaast krijgt hij de portefeuilles volkshuisvesting/wonen, verkeer/mobiliteit, informatiebeleid & automatisering en sport & bewegen.

Profielen wethouders

De vier wethouderskandidaten zijn allen bekende gezichten in de Soester gemeentepolitiek. Karin Scholten was van 2014 tot 2018 fractieassistent en is sinds 2018 fractievoorzitter van Soest2002. Ze werkt momenteel als commercieel manager bij bouwbedrijf Lithos bouw & ontwikkeling in Amersfoort. Aukje Treep–van Hoeckel is sinds 2018 wethouder voor GGS in Soest. Voor zij aantrad was ze zelfstandig landschapsarchitect en ontwierp onder andere parken, pleinen en natuurcompensatieplannen.

Ook Liesa van Aalst–Veldman is sinds 2018 wethouder in Soest. Daarvoor was zij behalve raadslid voor de VVD ook consultant op het gebied van het sociaal domein (zorg en welzijn) en medewerker van de Tweede Kamerfractie van de VVD.

Osman Suna zat van 2006 tot 2017 voor de PvdA in de gemeenteraad van Soest, eerst als raadslid en later als fractievoorzitter. Suna is momenteel lid van de Provinciale Staten van de provincie Utrecht voor de PvdA. Hij vervulde daarnaast de afgelopen jaren verschillende bestuursfuncties in het St. Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein, waar hij momenteel teamhoofd interne geneeskunde is.

Nieuwe raadsleden

De voordracht van Karin Scholten, Liesa van Aalst-Veldman en Aukje Treep-van Hoeckel als wethouder betekent ook hun vertrek als raadslid. Voor Soest2002 zal Piet Klandermans daarom op 9 juni worden geïnstalleerd als raadslid. Klandermans is sinds 2014 fractie assistent voor Soest2002. Voor GGS en de VVD worden respectievelijk Cees Paul en Rik van Zutphen geïnstalleerd. Beiden waren al raadslid tussen 2018 en 2022.

Nog steeds geen coalitieakkoord

De beoogde coalitiepartijen leggen nu de laatste hand aan het coalitieakkoord. De raad bespreekt het akkoord in de raadsbijeenkomst van dinsdag 7 juni. Deze openbare bijeenkomst is vanaf 19.30 uur bij te wonen in de raadzaal en te bekijken via de livestream in het raadsinformatiesysteem.

2 COMMENTS

  1. Gemeente soest is zo druk met boel op orde te krijgen dat ze vergeten burgers te beantwoorden als er een vraag is gemaild. Mailbericht dateert van september. 2021. Hoe zo boel op orde en belang in soesterberg?

  2. Na twee maanden van onderhandelingen na de verkiezingen komt er nu eindelijk schot in de nieuwbouw voor starters en ouderen. Huizen van 8 ton en meer is dan uit den boze. TBS terrein is de plek waar straks een hele nieuwe wijk kan worden gebouwd. De paard en wagen verdwijnt uit het straatbeeld, die GGS zo graag wilde zien. Ik wens het nieuwe college veel succes.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here