Kappen met broeden

Bron: Pshys.org/news

Begin dit jaar is er een omgevingsvergunning verleend voor de bouw van een zorgcomplex op het terrein van De Open Ankh aan de Oude Tempellaan in Soesterberg. Daarmee is toen ook het lot bezegeld van 17 indrukwekkende bomen; zij moeten plaats maken voor de nieuwbouw. 

Deze week is begonnen met die kap van deze natuurlijke reuzen. Maar een schokkend feit kwam voor de bomenkappers en omwonende om de hoek kijken, want de bomen zaten vol nesten van onder andere spechten. Deze spechten, maar ook andere vogelsoorten hebben het normaal gesproken in deze maanden erg druk met broeden. Maar aan dat broeden is de afgelopen dagen een abrupt einde gekomen, want de eieren liggen kapot op de grond. 

Volgens DSN begint het broedseizoen op 15 maart en eindigt het op 15 juli. In deze periode is het bij wet verboden om opzettelijk vogels, hun eieren en hun nesten te verstoren en/of te vernielen.

Ook laat DSN weten dat in de omgevingsvergunning van de gemeente voor het kappen van een of meer bomen staat: ‘In verband met de mogelijke aanwezigheid van broedende vogels in de periode april t/m mei zouden wij het op prijs stellen als u hier rekening mee wilt houden door in deze maanden geen kapwerkzaamheden uit te voeren.

Voor de politieke volksvertegenwoordigers Democraten Soest Natuurlijk (DSN) een goede reden om hedenmiddag uitleg te vragen aan het college van B & W over deze verstoring.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here