Kwaliteit Soesterberg in beeld

Kwaliteit Soesterberg in beeld
Foto: Omgevingsvisie Soest

Wat voor gemeente willen we zijn? Hoe ziet Soesterberg er in de toekomst uit? Dat legt de gemeente Soest vast in de zogenaamde “Omgevingsvisie”.

Weet je het nog, de camper bij de supermarkt? Afgelopen anderhalf jaar hebben honderden inwoners van de gemeente op verschillende momenten en manieren meegedacht over vraagstukken zoals woningbouw en duurzame energie. Met die resultaten zijn de kwaliteiten van Soest en Soesterberg bepaald. Deze kwaliteiten zijn inmiddels door het college van gemeente Soest aan de raad aangeboden die hier eind april over zal besluiten. De kwaliteiten vormen de basis voor de ontwerp omgevingsvisie die naar verwachting in juli zal worden aangeboden aan de raad.

Inwoners hebben in interviews, gesprekken, workshops en internetconsultatie benoemd wat zij de kwaliteiten vinden van de gemeente. De gemeente Soest wordt gezien als een aantrekkelijke woon-en werkgemeente, ligt centraal, heeft groene omgevingen binnen en buiten de kernen, het is schoon, goed bereikbaar, met onderlinge verbondenheid en er is voldoende te doen.

”Het is mooi om te horen en zien waarom onze inwoners zo graag in onze gemeente wonen” aldus wethouder Aukje Treep, die het ziet als een uitdaging om de goede kwaliteiten te behouden en juist te kijken naar de toekomst.

Het gebrek aan ruimte om te wonen is de belangrijkste vraag in onze gemeente. “We zien sterk de wens voor nieuwe betaalbare woningen. De vraag is waar die woningen moeten komen, zonder dat de groenkwaliteit van onze gemeente verdwijnt. Nieuwe woningen zijn ook belangrijk om onze voorzieningen op peil te houden” laat Aukje Treep ter afsluiting weten.

Nadat de gemeenteraad besloten heeft over deze kwaliteiten, wordt gestart met het uitwerken van een ontwerp Omgevingsvisie. Daar neemt de gemeenteraad in juli een besluit over. Na de zomer wordt de ontwerpvisie voor alle inwoners van Soest en Soesterberg openbaar gemaakt en kan daarop worden gereageerd.

Het is de bedoeling dat de raad de definitieve Omgevingsvisie eind dit jaar vaststelt. De Omgevingsvisie is één van de instrumenten van de nieuwe Omgevingswet. Die wet gaat in op 1 januari 2022.

1 COMMENT

  1. Nieuwe betaalbare woningen…..héél goed om te bouwen op het Kamp van Zeist……eindelijk worden daar de Amerikaanse gebouwen met de grond gelijk gemaakt…..
    Kunnen héél wat woningen c.q. appartementen gebouwd worden !!!!
    Dan kan het eeuwen oude bos in de Tempellaan gehandhaafd worden zónder het te vernietigen om dáár dure villa’s te bouwen dat géén toegevoegde waarde heeft in Soesterberg.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here