Liesa van Aalst lijsttrekker VVD

Liesa van Aalst lijsttrekker VVD
Liesa van Aalst lijsttrekker VVD

De Soester VVD leden hebben dinsdagavond 26 oktober tijdens een ledenvergadering de lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen 2022 gekozen. Unaniem werd huidige wethouder Liesa Van Aalst tot lijsttrekker benoemd.

De huidige VVD wethouder binnen het Soester College van Burgemeester en Wethouders vervult daar nu de portefeuilles Financiën, Sociaal Domein en Economie. Zware portefeuilles waarbij zij veel heeft bereikt: de gemeentelijke financiën bleven ondanks de Corona pandemie op orde terwijl de kosten van het sociaal domein beheersbaar bleken door stappen te zetten in efficiëntie, maar zonder de directe hulpvraag te hoeven te beperken.

De VVD leden wisten deze prestaties te waarderen en kozen haar unaniem als lijstrekker voor de komende gemeenteraadsverkiezingen op 22 maart 2022.

“Ik ben blij met het vertrouwen van de leden. Soest is een heel fijne gemeente om in te wonen en te werken en daar wil ik graag een positieve bijdrage aan leveren. Ik zet me graag in voor de uitdagingen waar we voor staan zoals het bouwen van woningen, het versterken van groen en goede zorg en ondersteuning voor jong en oud. Ik kijk ernaar uit om dat te doen samen met de lokale VVD’ers en natuurlijk de inwoners en ondernemers van Soest en Soesterberg”, aldus de eerste reactie op deze verkiezing van Liesa van Aalst.

Tijdens dezelfde vergadering werd het programma voor de komende gemeenteraads-verkiezingen besproken. Na bespreking van de door de leden ingebrachte punten kon de tekst worden vastgesteld. Rode draad hierin zijn de lokale thema’s:  Soest en Soesterberg dorps houden met hun eigen karakter waar het goed wonen, werken en recreëren is. Met aandacht voor het op orde houden van de financiën en het beschikbaar houden van zorg en ondersteuning voor hen die dat echt nodig hebben. En het bouwen van woningen met oog voor kwaliteit en respect van ons waardevolle groen.

“Het definitieve verkiezingsprogramma is naar verwachting binnen 2 weken beschikbaar” aldus Evert ten Kate (rechts op de foto), de voorzitter van de VVD Soest.

1 COMMENT

  1. Bouwen in Soest met het oog op kwaliteit, oftewel boven 5 ton. Sociale woningbouw, dat woord kent de VVD niet.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here