Lokale huurwoningen op de schop

Huurwoningen op de schop
Huurwoningen op de schop

Het grootste deel van de sociale huurwoningen in gemeente Soest wordt vanaf het voorjaar toegewezen op basis van inschrijftijd. Nu is dat op basis van loting.

Inwoners van Soest krijgen als overgangsregeling 3 jaar extra inschrijftijd mee. De gemeente wil hiermee een evenwichtige en rechtvaardige verdeling van sociale huurwoningen. En ook zoveel mogelijk gelijkheid binnen de regio. Het college legt dit plan op 4 februari bij de gemeenteraad.

Inschrijftijd belangrijker bij toewijzing huurwoning
Wethouder Nermina Kundić: “Op dit moment worden alle sociale huurwoningen in onze gemeente verloot. Daarmee is Soest de enige in de regio. Dit heeft een aantal nadelen. Het trekt extra mensen aan van buiten de regio. De onzekerheid van woningzoekenden over wanneer zij een woning krijgen is ook een nadeel. Bovendien zijn er altijd mensen die jarenlang achter het net vissen. Ik ben daarom blij dat straks 80% wordt toegewezen op basis van inschrijftijd. Voor loting blijft 20% beschikbaar, zodat mensen die nog maar kort zoeken ook nog kans maken. Soester inwoners krijgen 3 jaar extra inschrijftijd als overgangsregeling.”

Meer grip op woonruimteverdeling
In mei 2020 is het Masterplan Wonen Soest vastgesteld. Het doel hiervan is om als gemeente grip te houden op de woningbouw en de woonruimteverdeling in de kern Soest. De huisvestingsverordening is een van de middelen om dit te bereiken. Hierin wordt de toewijzing van sociale huurwoningen geregeld, zodat deze bij de juiste doelgroepen terecht komen.

Regionale afstemming
Enkele jaren geleden kwam uit onderzoek naar voren dat woningzoekenden behoefte hebben aan eenduidige regels voor de woonruimteverdeling in de hele regio. Daarop hebben de regiogemeenten en de woningcorporaties, besloten om de huisvestingsverordeningen van de regiogemeenten meer op elkaar af te stemmen. Hierover worden regionale afspraken gemaakt.

Begin 2021 besluit raad
Het voorstel van het college wordt besproken in de opiniërende raad van 26 januari 2021 en de besluitvormende raad van 4 februari 2021.

Doneer NUSTEUN ONS NIEUWSPLATFORM EN DONEER VRIJBLIJVEND VANAF 5 EURO. BOUW MEE AAN HET SUCCES MET EEN ENKELE KLIK HIERONDER!

1 COMMENT

  1. Hé, hé, eindelijk gaat de loting van de baan……Het was zó ontzettend oneerlijk.
    Mensen, gezinnen enz. enz. stonden al járen op de lijst s, worden vaak door
    een nieuwkomer die uit de pot wordt geloot en een woning toegewezen krijgt….
    Laat éérst eigen mensen voorgaan Soesterberg voorde Soesterbergers en pas daarna
    vrijgeven aan regio Eemland.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here