Mogelijk nieuw dorpshuis

Dorpshuis in het hart
Dorpshuis in het hart

De afgelopen jaren hebben de vrijwilligers van de Stichting De Linde zich enorm ingezet om in het voormalige kinderdagverblijf aan de Christiaan Huygenslaan een bloeiend sociaal-cultureel centrum neer te zetten.

De huidige locatie blijkt hiervoor helaas niet de meest geschikte. Deze conclusie heeft Stichting De Linde zelf ook getrokken uit de ervaringen van afgelopen jaren. Daarom werken De Linde en de gemeente samen aan een nieuwe plek voor de activiteiten.

Verschillende factoren maken dat de Linde en gemeente nu kijken naar een andere locatie. Onder andere de mogelijkheden van het gebouw. Bovendien heeft de naastgelegen Carolusschool dringend extra ruimte nodig. De meest praktische oplossing voor de Carolus is om voorlopig gebruik te gaan maken van ruimte in het voormalige kinderdagverblijf De Linde dat direct grenst aan het schoolplein. De gemeente en het schoolbestuur zijn in overleg over de precieze invulling.

De bibliotheek blijft voorlopig met dezelfde openingstijden in het gebouw De Linde. De gemeente zet zich samen met Stichting De Linde maximaal in voor het behoud van alle andere activiteiten die nu in De Linde plaatsvinden. Dat kan zijn een deel blijft in De Linde en enkele activiteiten gaan naar een andere locatie. Dan wel alle activiteiten naar een andere tijdelijke locatie. Bij de inzet voor behoud van de activiteiten die nu in De Linde plaatsvinden worden ook andere sociaal maatschappelijke organisaties als Idea, Balans en de SWOS betrokken.

Aankomende woensdagavond bespreekt de Stichting De Linde dit alles met haar vrijwilligers.

Daarnaast huurt de gemeente een adviesbureau in die De Linde en enkele andere organisaties ondersteunt bij het onderzoek naar hoe je sociaal culture activiteiten in Soesterberg het beste kunt organiseren en huisvesten. Daarbij wordt ook gekeken naar wat de groei van het dorp betekent voor de sociaal culturele voorziening en welke ondersteuning vanuit de gemeente passend is. Diverse locaties worden hierbij onderzocht zoals “de plint” van het in aanbouw zijnde gebouw Den Bergh in het nieuwe dorpshart.

De bestuursleden van de Stichting De Linde die in hun vrije tijd de sociaal culturele voorziening in Soesterberg runnen, zijn in gesprek met de gemeente over hun rol als de activiteiten naar een andere locatie gaan. Zowel voor de korte termijn als voor de lange termijn. De bestuursleden staan vanuit grote betrokkenheid bij het dorp en haar bewoners voor hun concept waarbij ze de verschillende activiteiten zoveel mogelijk samen willen brengen op één plek: een onderdak met een hart.

Het college van burgemeester en wethouders heeft grote waardering voor hun inzet en betrokkenheid en hoopt van harte dat ze hun kennis en ervaring in willen blijven zetten voor een sociaal culturele voorziening in Soesterberg.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here