Nieuw college Soest bijna akkoord

Nieuw college Soest bijna akkoord
Nieuw college Soest bijna akkoord

De vorming van een nieuw college in Soest is bijna rond, de coalitiepartijen zijn het op grote lijnen met elkaar eens geworden. Ze gaan voor het adagium “zorgvuldigheid boven snelheid”.

Soest2002, GGS, VVD en PvdA onderhandelen op dit moment onder begeleiding van formateur Mark Berntssen over een coalitieakkoord voor de gemeente Soest. Berntssen accepteerde de rol van formateur in de raadsbijeenkomst van 28 april jl., waarin hij zijn adviezen als tweede informateur toelichtte.

Berntssen adviseerde eerder in zijn rol als informateur om de onderhandelingen te beginnen bij de kenmerkende thema’s uit de verkiezingen: de invulling en verdeling van de schaarse ruimte in de gemeente Soest, en het bouwen buiten de zogenaamde rode contouren. Soest2002, GGS, VVD en PvdA hebben de afgelopen tijd onderhandelingen over deze onderwerpen gevoerd. De gesprekken gaan voorspoedig: de vier partijen werken constructief samen en zetten goede stappen in de samenwerking en op de inhoud.

Uitgangspunten

De vier partijen hebben hierbij de uitgangspunten besproken voor ruimtelijke ordening en wonen in de gemeente Soest. Deze uitgangspunten kunnen richting geven aan keuzes voor de nabije toekomst, maar ook voor de lange termijn. Ze gaan over het karakter van de gemeente Soest, de belangrijkste woningopgaven, de verdeling van de schaarse ruimte en mogelijkheden om tegemoet te komen aan de behoefte aan woningen. De gesprekken gaan ook over andere onderwerpen: de sociale leefomgeving (zorg, welzijn, onderwijs, sport, kunst en cultuur), de bestuurlijke omgeving (dienstverlening en veiligheid) en de stijl van besturen die daarbij hoort.

Betrokkenheid van andere partijen

De politieke partijen die niet aan de onderhandelingstafel zitten, leveren ook inbreng. Dat doen ze vanuit het voornemen om ‘samen en anders te werken’. Sommige partijen leveren schriftelijk hun bijdrage, andere partijen gaan in gesprek met de formateur.

Zorgvuldig

De onderhandelende partijen hebben de afgelopen weken achter de schermen gewerkt aan een coalitieakkoord. Ze werken volgens het adagium ‘zorgvuldigheid boven snelheid’: de partijen willen met aandacht werken en daarvoor voldoende tijd nemen. Ook de komende weken zijn nodig om zorgvuldig en in goed overleg verder te werken aan een akkoord.

De onderhandelende partijen willen op dinsdag 7 juni het coalitieakkoord met de raad bespreken. Op donderdag 9 juni is waarschijnlijk de installatie van de wethouders.

Verslag informateur

Het verslag van Mark Berntssen als informateur is te lezen bij de vergaderstukken van 28 april 2022 in het raadsinformatiesysteem. Daar is ook de informatiebijeenkomst over de adviezen van Berntssen terug te kijken.

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here