Nieuwe stichting SOS opgericht

Nieuwe stichting SOS opgericht
Nieuwe stichting SOS opgericht

De gemeente Soest is een mooie plek om te wonen, met name vanwege het rijke cultuurlandschap en de natuur. Om dit woongenot te behouden is onlangs de Stichting Ontwikkeling en Behoud Erfgoed Soest en Soesterberg (afgekort ‘SOS’) opgericht.

Stichting SOS

De nieuwe stichting wil opkomen voor de belangen en het woongenot, welzijn en leefmilieu van de inwoners. Daarbij stelt zij het behouden en ontwikkelen van het cultuurlandschap en de natuur in de gemeente centraal. De voornaamste en eerste activiteit van stichting SOS zal zijn het ondersteunen van de diverse plaatselijke actie- en belangengroepen. Deze hebben vaak een informele organisatiestructuur en zijn meestal gericht op één enkel project.

Onderdak voor meerdere organisaties

Stichting SOS wil deze actiegroepen een onderdak bieden om hun organisatie te versterken, maar ook om gezamenlijk een grotere impact te kunnen hebben. Actiegroepen die zich bij SOS aansluiten hebben bovendien het voordeel dat ze dan ook juridische procedures kunnen voeren. De stichting heeft namelijk rechtspersoonlijkheid.

Actiecomité Oude Tempel meer kansen juridisch

De eerste actiegroep die zich bij de stichting heeft aangesloten is Comité Landgoed Oude Tempel. Initiatiefnemer Rob de Kuyer is groot voorstander van verdere onderlinge samenwerking tussen gemeentelijke actie- en belangengroepen. Hij ziet voor het Comité Landgoed Oude Tempel ook kansen om nog meer juridische procedures te kunnen voeren. Namens het comité heeft De Kuyer inmiddels zitting in het nieuwe stichtingsbestuur.

Comité Landgoed Oude Tempel strijdt voor behoud van het al bijna 200 jaar oude bos van het landgoed. De gemeente wil er huizen bouwen. Het bos van Landgoed Oude Tempel is een uniek stukje natuur met prachtige monumentale beukenlanen en vormt het woon-, leef- en foerageergebied van vele soorten dieren, waaronder bosuilen, buizerds, dassen, vleermuizen, hazelwormen, etc. etc. Het is een oase van rust midden in het dorp Soesterberg, dat voor het overige al helemaal is volgebouwd.

Maar er is veel veel…

Behalve het bos van Landgoed Oude Tempel kent de omgeving van Soest en Soesterberg nog veel meer moois. De gemeente Soest is een prachtige gemeente met hoge cultuur- en natuurwaarden en kent een rijke historie. De gemeente heeft duinen, bossen, heide en (veen-)weilanden. Maar er zijn ook diverse monumentale gebouwen en beschermde dorpsgezichten. Soest, Soesterberg en het buurtschap Soestduinen zijn de kernen van de gemeente.

Soesterberg dankt zijn bekendheid voornamelijk aan de voormalige vliegbasis, waar lange tijd Amerikaanse militairen waren gestationeerd. Op het terrein is nu het Nationaal Militair Museum gevestigd.

De samenstelling van het bestuur van Stichting SOS is als volgt: Xander van Bosbeek, voorzitter Marleen Versteege, penningmeester Rik Harmsen, secretaris Rob de Kuyer, bestuurslid namens Comité Landgoed Oude Tempel.

Voor meer informatie kunt u terecht bij Xander van Bosbeek (06-264 34 798).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here