Noodopvang dicht

Omdat het COA momenteel geen urgentie ziet in het aanhouden van de noodopvang, wordt deze gesloten. In de noodopvang zelf zitten geen vluchtelingen meer.

Lage instroom asielzoekers
Landelijk is er een dalende tendens in de bezetting van de verschillende opvanglocaties door de lage instroom van asielzoekers. Daarom worden aflopende huurcontracten voor een aantal (nood)opvanglocaties niet verlengd. Deze locaties, waaronder de locatie Kamp van Zeist, worden gesloten.

Omdat de vluchtelingenstroom onvoorspelbaar blijft en de urgentie van morgen ongewis is, blijft het COA wel graag met de gemeenten Zeist en Soest (en andere gemeenten in Nederland) in gesprek. In het uiterste geval zal het COA deze noodopvanglocatie weer willen inzetten. Uiteraard wordt dan uitgebreid met de beide gemeenten overlegd en wordt opnieuw bekeken of het openen van een noodopvanglocatie op het Kamp van Zeist aan de orde zal zijn.

Evaluatie noodopvang
Bij de start van de noodopvang is de afspraak gemaakt dat de gemeenten na anderhalf jaar evalueren en op basis van de evaluatie, incidenten en beheersbaarheid en de urgentie op dat moment een besluit nemen over eventuele verlenging van de bestuursovereenkomst. Voor de evaluatie is gesproken met Soesterbergers op straat, met omwonenden, ondernemers, het COA, (medewerkers van) de gemeente Zeist, de gemeente Soest, de politie en Welkom in Zeist/Soesterberg. Daarnaast is ook het inwonerpanel Soesterberg bevraagd. 

Geen besluit verlenging bestuursovereenkomst
Door het sluiten van de noodopvang hoeven de gemeenten geen besluiten meer te nemen over mogelijke verlenging van de bestuursovereenkomst. De geplande behandelingen in verschillende vergadermomenten van de gemeenteraad van Soest zijn dan ook geannuleerd.

De inwoners van Soesterberg ontvangen een brief over de sluiting van de noodopvang. 

Bron: www.soest.nl

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here